Te adsz és elveszel: áldott legyen Szent Neved!

A nyár vége nekünk, piliscsabai katolikus híveknek – egy éve – kettős ünnepet jelent. Nagy szeretettel köszöntjük Szabi atyát, aki augusztus 25-én ünnepli születésnapját, és emlékezünk Bindes Feri atyára, aki tavaly augusztus 21-én halt meg. Az élet már csak ilyen. Születés és halál, öröm és fájdalom, földi lét és örökkévalóság összeér.

Bindes Feri atya életének utolsó tíz esztendejét töltötte Klotildligeten az Egyházközségi Nővérek házában. Nyugdíjasként, pihenni jött ide. Marika nővér hűségesen kísérte mindenhova, hogy szolgálni tudjon. Mert ő nem pihent, hanem az utolsó pillanatig szolgált bennünket. Ajtaja mindig nyitva állt. Elég volt egy telefon Marika nővérnek, és mehettünk gyónni, beszélgetni, szinte bármikor. Gondját viselte fiatal paptársának, Szabi atyának is, sokat beszélgetett vele. Felejthetetlen az az időszak, amikor rengeteg kisgyerekkel a nővérek kiskápolnájába jártunk Feri bácsi miséjére vasárnaponként. Talán ott, Feri bácsi közelében kezdett formálódni ez a mostani burjánzó közösségi élet, aminek részesei vagyunk. Mert jó volt a közelében lenni. Egyszerűsége, tisztasága, humora, életkedve kicsire és nagyra egyaránt jó hatással bírt. Aztán nem felejtjük a Szentlélek-szemináriumot sem, amit ő indított el Piliscsabán. Évről évre sokan elvégeztük, és fűztük ezáltal szorosabbra a kapcsolatunkat Istennel és a közösséggel. Azon idősek egyike volt, akin nem fogott a kor. Lehettek bár idejét múlt szófordulatai, a mondandója lényege mindig megütötte a mai, kereső embert. Helyre téve, felemelkedve jöhettünk haza a tizenegyes misékről. Urunk, hálásak vagyunk Feri atya hosszú papi szolgálatáért. Sokat kaptunk tőle, és a példája itt van velünk halála után is.

Udvarhelyi Zsuzsanna

Kedves Szabi atya!

Tavaly ilyenkor Krisztusi korba lépésedet ünnepeltük. Gondoltam, a legközelebbi köszöntő majd 35, meg 40 éves korodban lehetne. De nincs nekem igazam – és erre „sugalmazást” is kaptam –, mert minden évben köszönteni kell! Köszönteni, mert a szeretetünket és megbecsülésünket olyan sokszor kell kifejeznünk, amilyen sokszor csak tudjuk, s a születésnap ilyen kitüntetett időpont.

Ellenőriztem, s bár sokkal hosszabb időnek tűnik, de négy esztendeje, hogy velünk vagy. Mikor megérkeztél hozzánk, még öt pap szolgált különböző „kötelékekben” Piliscsabán. Most már csak egy papunk, egy plébánosunk van és az Te vagy.

Szoktuk mondani, az Úr útjai kifürkészhetetlenek. Előre valóban kifürkészhetetlen, de utólag azért megérthető sok érthetetlen esemény, cselekedet, történés.

Ki gondolta volna ez év március elején, hogy egy-két hét eltelte után nem mehetünk szentmisére, nem áldozhatunk, hogy nem beszélgethetünk a templom előtt? Ez teljesen irracionálisnak tűnik utólag is. De a nehéz, megoldhatatlannak látszó helyzet, amely akkor előállt mégis új megoldásokra sarkallt téged is és a közösséget is. Érdekes, hogy pont a koronavírus megjelenése előtt készült el a kápolna hangosítása, amelyet csak egy kicsit kellett továbbfejleszteni, hogy alkalmas legyen az általad mindennap megtartott szentmise interneten történő közvetítésére. És a sokat szidott médiaforma: az internet, a biblikus szó közvetítését tette lehetővé nap mint nap. Tudtál szólni a diákokhoz is, hogy legyen kezdete minden tanítási napnak, ahogy az az iskolában a reggeli imákon történt.

Volt Húsvétunk, és fényképek formájában mi is próbáltunk ott lenni, ahol te fizikailag egyedül, de Isten jelenlétében osztottad meg velünk az Igét.

A kihívások sokszor arra ösztönöznek bennünket, hogy próbáljuk azokat minél gyorsabban megoldani és magunk mögött hagyni. Most mégis azt kívánom Neked és a közösségünknek, hogy értsük meg, mi történik velünk, engedjük át magunkon a történéseket és kapjunk időt, bölcsességet és segítséget az Úrtól, hogy ez a különleges hely az elmúlt időszak megpróbáltatásai után új, még kegyelemmel telibb utakra találjon.

Tavaly pár nappal születésnapod előtt elment egy idős pap, Bindes Feri bácsi, akinek atyai és bölcs barátsága – tudjuk – eligazított, segítette döntéseidet. Te pedig belépvén a Krisztusi korba életed egy új korszakát kezdted meg, s valóban így lett.

Kérjük a Jóistent, hogy minél tovább szolgálj körünkben, hogy segíthessük munkálkodásodat, és hogy Te is és mi is minél közelebb kerülhessünk hozzá!

Kedves Szabi atya, az Isten éltessen sokáig!

Fárizs Péter