Úrnapja

Olvasmány Mózes első könyvéből (Ter 14,18-20)

Amikor Ábrahám győzelmet aratott az ellenség fölött, és seregével visszatért, eléje jött Melkizedek, Sálem királya. Kenyeret és bort hozott. Ő ugyanis a magasságbeli Isten papja volt. Melkizedek megáldotta őt, és így szólt hozzá: „Áldott legyen Ábrahám a magasságbeli Isten előtt, aki az eget és a földet teremtette. És áldott legyen a magasságbeli Isten, aki kezedbe adta ellenségeidet.” Ábrahám pedig tizedet adott neki mindenből.

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből (1Kor 11,23-26)

Testvéreim!

Én az Úrtól kaptam, amit közöltem is veletek. Urunk Jézus azon az éjszakán, amikor elárulták, fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, és így szólt: „Vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely értetek adatik! Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!”

A vacsora után ugyanígy fogta a kelyhet is, és így szólt: „Ez a kehely az újszövetség kelyhe az én véremben. Valahányszor isztok belőle, tegyétek ezt az én emlékezetemre!”

Amikor ugyanis e kenyeret eszitek és e kehelyből isztok, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Lukács könyvéből (Lk 9,11b-17)

Jézus egy magányos helyre vonult apostolaival. A nép megtudta és utána ment. Ő szívesen fogadta őket, és beszélt nekik Isten országáról, akik pedig gyógyulást kerestek nála, azokat meggyógyította.

A nap már hanyatlóban volt. Odament hozzá a tizenkettő: „Bocsásd el a népet – figyelmeztették –, hogy a környékbeli falvakban és tanyákon szállást és élelmet keressenek maguknak, mert itt elhagyatott helyen vagyunk.”

„Ti adjatok nekik enni” – válaszolta. „Csak öt kenyerünk és két halunk van – mondták. – El kellene mennünk, hogy ennivalót vegyünk ennyi népnek.” Mintegy ötezer férfi volt ott.

Akkor meghagyta tanítványainak: „Telepítsétek le őket ötvenes csoportokban.”

Úgy is tettek. Letelepedtek mindnyájan. Jézus pedig kezébe vette az öt kenyeret és a két halat.

Föltekintett az égre, megáldotta azokat. Majd megtörte, s tanítványainak adta, hogy osszák ki a népnek.

Miután mindnyájan ettek és jóllaktak, még tizenkét kosárra való maradékot szedtek össze.

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetések
 • Kedden, 21-én, 20-től 24 óráig szentségimádás lesz az Egyházközségi Nővérek kápolnájában hivatásokért.
 • Csütörtökön 10 órakor Székesfehérváron a Prohászka templomban papszentelés lesz. Egyházmegyénkben 2 papot és 2 diakónust szentelnek, imádkozzunk értük.
 • Pénteken a szentmise helyett igeliturgia lesz.
 • Jövő vasárnap a 9-es szentmisében tartjuk a klotildligeti templom búcsúját.
 • Nyári menetrend:
  • Jövő vasárnap már nem lesz esti 7-es mise Klotildligeten, és majd augusztus 28-án indul újra.
  • A nyári szünetben a vasárnap 9-es mise alatti misekuckó is szünetel.
  • Két hétvégén és több hétköznap Szabolcs atya nem lesz Piliscsabán. A hétvégi miséknél helyettesítés lesz, a hétköznapi szentmisék helyett pedig igeliturgia; az időpontok az aktuális vasárnapi hirdetésben lesznek pontosítva.
 • Július 8. és 10. között Mijo Barada tart lelkigyakorlatot Esztergomban, amit jó szívvel ajánlunk. Jelentkezés a lelkigyakorlatra!
 • A következő tanévtől felnőtt hittant, katekézist tervezünk indítani, a hitünk mélyebb megismerése céljából; egy igényfelmérést már ki lett küldve a listára, aki nincs rajta, az szóban is jelezheti Szabolcs atyának, hogy szívesen részt venne-e rajta.