Urunk megkeresztelkedése

Olvasmány Izajás próféta könyvéből (Iz 42,1-4.6-7)

Ezt mondja az Úr: Íme, az én szolgám, akit támogatok, választottam, akiben kedvem telik. Kiárasztom rá lelkemet, és igazságot visz a nemzeteknek. Nem kiált majd, nem emeli föl a hangját, és szava se hallatszik az utcákon. A megtört nádszálat nem töri össze, a pislákoló mécsbelet nem oltja ki. Hűségesen tanítja az igazságot, nem lankad el, sem kedvét el nem veszti, míg az igazságot meg nem szilárdítja a földön. Az ő tanítására várnak a nemzetek.

Én, az Úr hívtalak meg igazságban, én fogtam meg a kezed és én formáltalak. Általad kötök szövetséget népemmel, és adok világosságot a nemzeteknek, hogy nyisd meg a vakok szemét, és szabadítsd ki a börtönből a foglyokat, és a tömlöcből azokat, akik a sötétben ülnek. 

Ez az Isten igéje.

Szentlecke az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34-38) 

Kornéliusz (százados) házában Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: „Valóban el kell ismernem, hogy Isten nem személyválogató. Mindenki kedves előtte, bármely néphez tartozik is, aki féli őt és az igazságot cselekszi. Isten a tanítást Izrael fiainak adta, és a béke örömhírét hirdette Jézus által. Ő a mindenség Ura.

Ti tudjátok, hogy mi minden történt Galileától egész Judeáig attól kezdve, hogy János hirdette a keresztséget: Hogyan kente fel az Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel és hatalommal. Ő pedig, amerre csak járt, jótetteket vitt végbe, és meggyógyított minden ördögtől megszállottat, mert vele volt az Isten.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Lukács könyvéből (Lk 3,15-16.21-22)

Abban az időben:

A nép feszülten várakozott. Mindnyájan azon töprengtek magukban, vajon nem János-e a Krisztus. Ezért János így szólt hozzájuk: „Én csak vízzel keresztellek benneteket. De eljön, aki hatalmasabb nálam, akinek saruszíját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel fog titeket megkeresztelni.
Ekkor történt, hogy amikor a nép keresztelkedni ment, Jézus is megkeresztelkedett. Miközben imádkozott, megnyílt az ég, és a Szentlélek leszállt rá látható alakban, mint egy galamb. Szózat is hallatszott az égből: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem.”

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
  • Pénteken 20 órakor a klotildligeti templomban taizé imaórát tartunk.
  • Szombaton a 18 órás klotildligeti szentmise egyben regnumi mise is lesz.
  • Vasárnap kezdődik az ökumenikus imahét, három alkalom lesz a három felekezetnél, az elsőt jövő vasárnap tartjuk 15:30-kor a református templomban.
  • Az elsőáldozásra a jelentkezési lapokat a hitoktatók odaadták a gyerekeknek, és a listákra is kiküldtem, kérem, hogy január 31-ig juttassátok kitöltve vissza a hitoktatóknak.
  • Akik idén szeretnének Piliscsabán vagy Pilisjászfalun házasságot kötni, és még nem kerestek meg, kérem január 15-ig ezt tegyék meg. A házassági fölkészítő februárban indul.
  • Ismét Alpha Kurzus indítunk Piliscsabán: az Alpha egy beszélgetéssorozat a hitről, Jézusról, az életről, a másokkal való kapcsolatainkról. Mindezt könnyed vacsora, interaktív filmvetítések, őszinte beszélgetések keretében, amire szeretettel várjuk a keresőket, nem hívőket és kétkedőket egyaránt. Az Alpha tíz egymást követő csütörtök esti alkalomból és egy hétvégéből áll, az első találkozás január 27-én 19 órakor lesz a klotildligeti plébánián, jelentkezni Rábai Boginál lehet az alábbi emailcímen: rabai.boglarka@hotmail.com, illetve telefonszámon: +36 30 792-9896.
    Szólítsátok meg a kereső ismerőseiteket, és ajánljátok nekik az Alphát!
    Kérjük, hogy a missziót támogassátok úgy is, hogy elvállaljátok a vacsorák elkészítését. Ezeket a vállalásokat is kérlek, hogy a Boginak jelezzétek. Köszönjük előre is!