Egyházi hozzájárulás

Az adakozásnak a plébániai közösségben alapvetően két rendszeres formája van: az önkéntes egyházi hozzájárulás és a szentmisén gyűjtött perselypénz. Ebből a két forrásból fedezzük a plébánia minden költségét: a beruházási, karbantartási és fenntartási költségeket, rendezvényeinket, a plébános és az alkalmazottak fizetését. Magyarországon sem az államtól, sem az egyháztól nem kapunk pénzbeli hozzájárulást, kivéve a pályázati úton nyert támogatást. A Magyar Katolikus Egyház koncepciója szerint a hívek tartják el a papjaikat, a segítőiket, a plébániákat, és a templomokat.

Az egyházi hozzájárulás (köznapi nevén egyházi adó) egy felajánlás, amellyel a hívő támogatja plébániája működését, ennek megfelelően a lakóhelyünk szerinti plébánián fizetjük. Az egyházi hozzájárulás mértéke Magyarországon a jövedelem 0,5 %-a.

Az egyházi hozzájárulás fizethető:
– szentmisék után a sekrestyében
– az egyházi adószedőknél, akik házhoz mennek
– átutalással az alábbiak szerint:

Pilis­csaba Klotild­liget Pilis­jászfalu
Számlatulajdonos Piliscsaba Plébánia Klotildliget Plébánia Klotildliget Plébánia
Számlavezető bank CIB Bank Zrt. CIB Bank Zrt. CIB Bank Zrt.
Bankszámlaszám 10702143-49749706-51100005 11101404-75011277-36000001 11101404-75011277-36000001
Közlemény rovat egyházi adó egyházi adó egyházi adó Jászfalu

Mivel az adószedés a település teljes területén ma már nem biztosítható személyesen, arra kérjük a híveket, hogy az egyházi adót lehetőleg a plébánián fizessék be, vagy átutalással teljesítsék.
Kérjük és javasoljuk, hogy a hozzájárulásukat az év folyamán több részletben, rendszeresen fizessék be, hogy a kiadások könnyebben tervezhetőek legyenek!
Legyünk tudatos adakozók, hiszen az Egyházunk és közösségünk életének óhatatlanul anyagi vonatkozásai is vannak, melyeket nekünk magunknak kell előteremtenünk.
Nagyon köszönjük mindenki anyagi hozzájárulását!