Egyházközségi Nővérek Társasága

Közösség vezető/kapcsolattartó: Gaál Mária (Marika nővér)
Email: noverekazegyhazert@gmail.com
Email: gmaria70@gmail.com
További információk: http://egyhazkozseginoverek.hu/

Bemutatkozás

Több mint hatvan éve vagyunk jelen Klotildligeten. Elsődleges feladatunk a plébániák szolgálata, valamint az ország különböző pontjain élő munkatársak, társult tagok gazdagítása lelki programokkal.
A Szent Péter Kollégiumot működtetjük. Az egyetem elköltözése után az épületet Fecskeházzá szeretnénk alakítani, ahol fiatal családok számára életkezdő, átmeneti albérlet biztosítanánk.
Szeretnénk az életformánkat (ami akár a médiamissziótól a jegyesoktatásig, az életvédelemtől a cigánypasztorációig stb. terjedhet) hitelesen bemutatni az új generációnak, láttatni, hogy jó egyházközségi nővérnek lenni: hogy Krisztus és az Egyház szolgálatában öröm rejlik. Bátran jöjjön közénk, akit hív az Úr, hisz sokszínű munkánkban megtalálhatja életre szóló feladatát, örömét.

Ferences Világi Rend – Szent Páter Pio Közösség

Közösség vezető/kapcsolattartó: Laza Zoltán
Email: lazaepitesz@gmail.com
További információk: http://fvr.hu/

Bemutatkozás

A Szent Páter Pio közösség olyan családosok és egyedülállók közössége, akik világi állapotukban megmaradva, keresztény hivatásukat a maga teljességében megélve szeretnék közösségben követni Assisi Szent Ferenc lelkiségét.
Mára mintegy harmincfős közösséggé váltunk. Van regulánk. A Ferences Ház kápolnájában Oltáriszentséget őrzünk, itt naponta együtt zsolozsmázunk.
Havonta kétszer találkozunk: egyik alkalommal a Ferences Házban közös szentmisén és képzési alkalmon veszünk részt; a másikon családoknál kisebb csoportokban szentírást olvasunk és imádkozunk. Ezen kívül sok-sok szálon fonódik össze az életünk egymással.
Évente három napos közös lelkigyakorlaton veszünk részt.

Congregatio Jesu (Angolkisasszonyok)

Közösség vezető: Herman Judit CJ
Email: hjuditcj@gmail.com
További információk: https://congjesu.hu/

Bemutatkozás

A Congregatio Jesu egy jezsuita lelkiségű szerzetesrend. Alapítónőnk Ward Mária a közösség céljaként a hit terjesztését és védelmezését fogalmazta meg szabályzatunkban. Első nővértársaink 1938-ban érkeztek Klotildligetre, ahol rövidesen iskolát alapítottak. Sajnos az 1948-as államosításkor nekik is mindenüket el kellett hagyniuk. 1995-ben újult erővel, lelkesedéssel tértek vissza rendtársaink, és vették át a Ward Mária iskola fenntartását. Azóta nővérközösségünk folyamatosan jelen van Piliscsabán.

Jelenleg hárman élünk klotildligeti rendházunkban. Ketten a Páduai Szent Antal Iskolában dolgozunk, mely a korábbi Ward Mária iskola jogutódja. Harmadik társunk pedig a piliscsabai Jókai Mór Általános Iskolában és a telki Pipacsvirág Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában hitoktat és mellette pszichológia szakon tanul.

Szociális Testvérek Társasága

Kapcsolattartó: Jobbágy Borbála testvér
Email: jborbala.sss@gmail.com
További információk: https://szocialistestverek.hu/
https://www.facebook.com/szocialistestverek/

Bemutatkozás

A Társaság lelkiségének meghatározó vonása a Szentléleknek szenteltség, a benne való élet, és az Ő szeretetéből forrásozó szociális küldetés minden idők társadalmához. Ehhez az élethez ad alapot közösségünk benedeki lelkisége, és ennek eszköze modern életformánk. Hivatásunk arra szólít, hogy a Szentlélekkel töltekezve, az ősi szerzetesi fogadalmakkal elköteleződve adjuk át magunkat egészen az Úrnak, életünk az Ő dicsőítése legyen. Világi és egyházi területeken dolgozunk, saját intézményünk nincs, így megszentelt életünkkel kovászként jelen vagyunk a társadalom számos területén.
Bármely keresztény nő vagy férfi, házasságban vagy egyedül élő, aki szeretne részt venni küldetésünkben, szeretne velünk lelki közösséget alkotni Isten Országának építésében, csatlakozhat kültagként a Társasághoz.

Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációja

Kapcsolat: Farkas M. Ágnes nővér
További információ: http://www.megvaltosnoverek.hu

Bemutatkozás

Az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek első zárdáját 1949-ben alapította Eppinger Erzsébet Mária Alfonza anya. Az Ő személyes karizmái mentén alakította a Lélek a rend lelkiségét és szolgálatait.
Magyarországon a rend 1863 óta van jelen; betegek házi gondozását, ill. az árvák, fiatalság nevelését több saját oktatási és szociális intézményükben folytatják országszerte.
Piliscsabán már a kommunista éra előtt volt nyaralója a pesti Szent Margit intézetüknek (jelenlegi Nagyboldogasszony Ház régi épülete), valamint a szétszórattatás idején is éltek itt nővérek (jelenlegi Szent László Óvoda épülete). Majd az egyetem elindulásakor a diákok számára megnyitotta kapuit a nővérek által fenntartott Iosephinum Szakkollégium is.