Alpha kurzus

Közösségvezető/kapcsolattartó: Majtényi Petra
Email: csabalpha@gmail.com

Bemutatkozás

A világ minden táján és minden keresztény felekezetben tartanak Alphát templomokban, bárokban, kávézókban vagy éppen otthonokban. Egy sorozat általában 10-12 héten át heti egy alkalomból áll, és egy-egy estének részét képezi egy közös vacsora, egy rövid előadás és egy kiscsoportos beszélgetés. A célja, hogy szabadon megoszthassuk egymással a gondolatainkat és véleményünket a keresztény tanítással kapcsolatban, s mindeközben közösséggé formálódjunk. Azok, akik egyelőre csak ismerkednek a kereszténységgel, jó bevezetést és élő tapasztalatot szerezhetnek, a már keresztények pedig lehetőséget kapnak ezáltal hitük átfogóbb megismerésére és elmélyítésére. Piliscsabán évente 1-2 Alpha szokott indulni (ősszel és/vagy tavasszal), amit néhány héttel előtte hirdetünk meg.

Édesanyák imái

Közösségvezető/kapcsolattartó: Olaj Anett
Email: anett@sziklatemplom.hu
Telefon: +36 30 203 4155
További információ: http://edesanyakimai.hu/

Bemutatkozás

Az Édesanyák Imái közösség napjainkra többezer imacsoporttal van jelen a világ legtöbb országában.
A közösségek a heti találkozókon közbenjárnak gyermekeikért és felajánlják őket Jézus tenyerébe. A lelkiség központi gondolata az, hogy mi, szülők „csak” Isten szeretetének eszközei vagyunk gyermekeink felé, gondoskodunk, neveljük őket, de Isten még jobban és tökéletesebben szereti őket nálunk, így a legtöbb, amit tehetünk, hogy felajánljuk őket Neki.

Lelki adoptálás

Közösségvezető/kapcsolattartó: Vargáné Korpás Zsuzsanna
Email: labnyom2@gmail.com
További információ: https://lelkiadoptalas.hu/

Bemutatkozás

A lelki örökbefogadás azt jelenti: a szívünkbe fogadunk egy ismeretlen magzatot, akinek a szülei abortuszon gondolkodnak, és 9 hónapon keresztül imádkozunk, hogy a gyermek családja megtartsa, megszeresse a kis jövevényt. Felelősséget vállalunk és harcolunk egy olyan ügyért, amely talán a legfontosabb minden közül: az Élet Istenének ajándékáért: egy gyermek életéért, boldogságáért.
A lelki adoptálás 9 hónapja hazánkban hagyományosan Jézus fogantatásának napján, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén kezdődik. De valójában bármelyik napon, egyénileg, otthon is elkezdhető. Az imának magyar nyelvű telefonos applikációja is van, ahol hétről-hétre képeken, igaz történeteken keresztül kísérhetjük a baba fejlődését.

Lelki adoptálás

Mária Országa Imaközösség

Közösségvezető/kapcsolattartó: Kiss Antal
Email: kiss.antal@icloud.com
További információ: https://moik.hu/

Megjegyzés

A Mária Országa Imaközösség a közös imádság erejével szeretné szolgálni a keresztény Magyarországot.
A hazánkért imádkozó jószándékú embereket, közösségeket összefogó kezdeményezés első közös imaalkalmára 2020 januárjának első péntekén került sor a Várkert Bazár feletti Vízhordó lépcsőnél álló, Dunára néző Mária-szobornál. Ezen csaknem százan vettek részt és imádkozták el a rózsafüzért.
Az imaközösség mindennapi fohásza: „Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, áldd meg Magyarországot. Boldogasszony Anyánk, őrizd nemzetünket.

Prohászka Imaszövetség

Közösségvezető/kapcsolattartó: Németh Béla
Email: nemethbela@gmail.com
További információ: https://www.szfvar.katolikus.hu/proima

Bemutatkozás

Az imaszövetség célja buzgó és folyamatos, napi ima hivatások kiesdéséért.
Az imaszövetség tagjai vállalják, hogy naponta imádkoznak papi, szerzetesi hivatásokért; hetente legalább negyed órányi szentségimádást végeznek papokért, hivatásokért, vagy ugyanennyi ideig olvassák a Szentírást.
Lehetőségük szerint anyagilag támogatják a papképzést, és részt vesznek az október 10-hez kapcsolódó Prohászka misén.

Szent Mónika Imaközösség

További információ: http://szentmonika.hu/

Bemutatkozás

Sokunkat foglalkoztat az a kérdés, hogy mit tehetünk azért, hogy gyermekeink családban kapott hite megmaradjon, megerősödjön, és hogyan segíthetjük őket istenképük, hitük alakulásábanazonkívül, hogy katolikus iskolába járnak, hittant tanulnak.
A Szent Mónika imaközösség napi imája könyörgéseket tartalmaz az élet különböző fontos pillanataira, területeire vonatkozóan. A közösség tagjai naponta imádkoznak nemcsak a saját, hanem minden édesanya gyermekének hitéért, és a hét egy napján az Oltáriszentség előtt is elmondják napi imájukat. Évente kétszer országos találkozón találkoznak az édesanyák, melyek programjáról és beszámolójáról évi három alkalommal kapott körlevelekből értesülnek.
Néhány éve édesapáknak is van lehetőségük az imafolyamhoz csatlakozni a Házaspárok napi imáján keresztül.

Pilisjászfalu: Édesanyák imái

Közösségvezető/kapcsolattartó: Nagy Erika
Email: nagyeras12@gmail.com

Bemutatkozás

Az Édesanyák Imái közösség napjainkra többezer imacsoporttal van jelen a világ legtöbb országában.
A közösségek a heti találkozókon közbenjárnak gyermekeikért és felajánlják őket Jézus tenyerébe. A lelkiség központi gondolata az, hogy mi, szülők „csak” Isten szeretetének eszközei vagyunk gyermekeink felé, gondoskodunk, neveljük őket, de Isten még jobban és tökéletesebben szereti őket nálunk, így a legtöbb, amit tehetünk, hogy felajánljuk őket Neki.

Pilisjászfalu: Boldog Özséb Rózsafüzér Társulat

Közösségvezető/kapcsolattartó: Dr. Melkó Erika
Email: erikamelko@hotmail.hu

Bemutatkozás

Társulatunk 2016. októberében alakult Szabolcs atya részvételével. Azóta 22 tag/család imádkozza a rózsafüzért. Havonta, e mail útján küldött „Rózsafüzér levéllel” és személyre szóló aktuális titkok megadásával él a tagok közötti kapcsolat. Mindenki az otthonában, a számára kedvező időben imádkozza el naponta a rózsafüzér tizedet.
Rózsafüzért imádkozzuk, mivel ez a második, legősibb Mária imádság.
Imaszándékunk: családjainkért, Pilisjászfaluért, Klotildligetért, Piliscsabáért, hazánkért, népünkért, nemzetünkért.

Pilisjászfalu: Közbenjáró imakör

Közösségvezető/kapcsolattartó: Laurinyecz Imre/ Óvári Katalin
Email: laurimre@gmail.com

Bemutatkozás

Az első közbenjáró imaalkalom 2012 augusztusában zajlott. Az imákra otthon is felkészülünk. Nem jelent problémát, ha valaki nem tud eljönni a kápolnába, akkor is imádkozunk érte, a megadott szándékra.
Az évek folyamán azt tapasztaltuk, hogy fontos a rendszeres, áldozatos közbenjáró ima. Nem szabad megadnunk magunkat a hangulatainknak, gyengeségünknek, elesettségünknek. Úgysem az számít, hogy mi milyen testi-lelki-szellemi állapotban vagyunk jelen (hiszen mi „csak” elvisszük magunkat a kápolnába), de erre a néha nem kis áldozatra szükség van!
Az évek során csodálatos, ésszel meg nem magyarázható javulásokat, gyógyulásokat tapasztaltunk meg.

Szent Rita Imaközösség

Közösségvezető/kapcsolattartó: Némethné Zugor Katalin
Email: katalin.zugor@gmail.com
Katolikus közösségi imaóra – letölthető imafüzet

Bemutatkozás

A Szent Rita közösség egy fiatal két gyermekes apukáért alakult, aki tüdőrákkal küzdött – az ő gyógyulásáért kezdtek el többen imádkozni. Ő 2018-ban hazatért a Teremtőhöz, de az utolsó imán, ahol még ő is részt vett, arra kérte a csoport többi tagját, hogy folytassák a betegekért, rászorulókért, bántalmazottakért és veszélyeztetett magzatokért való imádkozást akkor is, ha ő már nem lesz köztük. A csapattagok ezt komolyan vették: azóta is hetente összegyűlnek és mindenki hozza a szándékokat családjából, baráti / ismeretségi köréből és együtt imádkozzák az évek során kialakult imádságot.

Rózsafüzér társulat

Közösségvezető/kapcsolattartó: Maróthi Mária
Email: marothim@gmail.com

Bemutatkozás

A Rózsafüzér Társulatban a Szentolvasó imádkozásával a Szűz Anyát tiszteljük és megváltásunk titkára emlékezünk. Ezeket a „titkokat” fűzzük az Üdvözlégy ima közé.
A Rózsafüzér Társulat Klotildligeten 2009 decemberében alakult az Egyházközségi Nővérek akkori vezetőjének, Ágnes nővérnek biztatására és segítségével.
Társulatunk az Élő Rózsafüzért imádkozza, ami annyit jelent, hogy tagjaink vállalják, hogy naponta elimádkoznak egy tized Rózsafüzért.
Kezdettől 20 fős a létszámunk, mert a Szent II. János Pál által létrehozott Világosság titkait is – vagyis a teljes Szentolvasót – imádkozzuk.
Havonta találkozunk, úgynevezett titok cserére.

Imaközösség a magyarországi házasság- és családpasztorációért

Közösségvezető/kapcsolattartó: Pribék László
Email: pribek.laszlo@gmail.com

Taizé

Közösségvezető/kapcsolattartó: Laza Zoltán
Email: lazaepitesz@gmail.com

Bemutatkozás

1989. nyarán Budapesten volt egy Taizéi Ifjúsági Találkozó, amin kérték a résztvevőket, hogy alapítsanak imacsoportokat. Mi néhányan eleget tettünk ennek a kérésnek, és elkezdtünk havonta egyszer taizéi énekes imaórákat tartani. Ez a folyamat azóta, immár 31 éve, tart. Általában minden hónap második péntekén este 20 órakor összegyűlünk egy órára taizéi énekeket énekelni, és elmélkedni. Előtte egyik este tartunk egy zenekari próbát, amelyet jelenleg Nobilis Anna CJ nővér vezet. Van csellistánk, fuvolásunk, gitárosunk, elektromos orgonásunk, és különböző szólamú énekesünk, de szeretettel befogadunk bárkit, aki bármilyen hangszerrel, vagy énekhanggal szeretne csatlakozni hozzánk.