Regnum

Közösség vezető/kapcsolattartó: Balázs János
Email: balazs.janez@gmail.com

Bemutatkozás

A regnumi nevelés célja, hogy a gyerekek közösséghez tartozás iránti elemi igényére építve a keresztény hitet élővé tegye. Nevelésünk hangsúlyos része, hogy élményeken keresztül mutatjuk be az értékeinket. Az egyes közösségek hetente találkoznak valamelyik tag házában. Rendszeresen kirándulunk, közösen imádkozunk, játszunk, évente lelkigyakorlaton, nyáron nomád táborban veszünk részt. A vezetők általában fiatal felnőttek, így rendkívül erős példaként szolgálnak a gyerekeknek. Páratlan elkötelezettségüket mutatja, hogy akár nyolc-tíz évig viszik a csapataikat. 2020. februárja óta a Regnum Marianum Közösség teljes jogú helyi közössége a Pilisi Regnum Marianum.

Cserkészet

Közösség vezető/kapcsolattartó: Reischl Fülöp
Email: reischl.fulop@cserkesz.hu
További információ: https://www.facebook.com/csabakiralyficserkesz/

Bemutatkozás

Az 1019-es Csaba királyfi cserkészcsapat 1994 óta gazdagítja a piliscsabai közösségeket. Célunk, hogy a gyerekeket életrevalóságra, közösségi létre neveljük, mindezt úgy, hogy közben a személyes hitük fejlődését is igyekszünk kísérni. Eszközeink a kiscsoportos foglalkozások, az ezeken megvalósuló sajátélményes tanulás, évközi kisebb-nagyobb programok és az éves munkát megkoronázó nomád táborozás. Hiszünk abban, hogy a cserkészet életreszóló kaland, közösség és lehetőség a fejlődésre.

Ministránsok

Közösség vezető/kapcsolattartó: Orbán András
Email: orbanandras5@gmail.com

Bemutatkozás

A ministránsok feladata a pap segítése a szentmiséken és ájtatosságokon. Az eucharisztia szolgálata hatalmas megtiszteltetés számunkra, ezért igyekszünk ezt a szép szolgálatot legjobb tudásunk szerint, szorgalommal végezni.
Az új jelentkezőket 5 felkészítő alkalom után, Krisztus Király vasárnapján, a mise keretében ünnepélyesen felavatjuk.
A ministráláson és a próbákon kívül általában havonta rendezünk programokat, ahol elsősorban játszunk, kirándulunk, egyszóval jól érezzük magunkat. Karácsony előtt járunk betlehemezni, mely emlékezetes, közösségépítő alkalom is évről évre.

Plébániai hittancsoport

Közösség vezető/kapcsolattartó: Tóthné Müller Andrea
Email: byron.andrea@gmail.com

Megjegyzés

Általában szerdánként 17.30-kor a klotildligeti templomban szoktunk összegyűlni, de az időpontot a résztvevőkkel egyeztetjük az iskolai év kezdetén.

Bemutatkozás

Hittancsoportunk általános iskolás korú gyerekeket vár. Elsőáldozási készületre is lehet csatlakozni.
Ami biztos: a változás (mert minden évben vannak megérkezők és elköszönők is), és hogy szeretünk együtt lenni. Megéljük a hitünket, megsokszorozzuk a tudásunkat, megosztjuk a hozott csemegéket. Szeretetközösség vagyunk.