Egyházi rend

„Azokban a napokban történt, hogy Jézus felment egy hegyre, és egész éjjel Istenhez imádkozott. Reggel magához hívta a tanítványait. Kiválasztott közülük tizenkettőt, akiket apostoloknak is nevezett: Simont, akit Péternek nevezett el, Andrást, Péter testvérét, Jakabot, Jánost, Fülöpöt, Bertalant, Mátét, Tamást, Jakabot, az Alfeus fiát, Simont, akit zélóta volt, 16 Júdást, a Jakab fiát, és Iskárióti Júdást, aki később elárulta őt.” (Lk 6, 12-16)

Az egyházi rend szentsége – akárcsak a szentségi házasság – egész életre szóló és feltételekhez nem kötött, szeretetből fakadó döntés által kapcsolja össze a kiválasztott férfit Jézussal, s rajta keresztül az egyházzal, az egész világgal. Talán azt gondolhatjuk, túl nehéz dolog az ilyen elköteleződés. Ezért fontos megértenünk, hogy itt szentségről van szó: a látható emberi életben láthatatlanul maga Isten cselekszik.

Ha papi vagy szerzetesi hivatásod van, keresd bátran Szilágyi Szabolcs plébánost!