Oltáriszentség

„Vacsora közben kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és ezekkel a szavakkal adta nekik: »Vegyétek, ez az én testem.« Majd fogta a kelyhet, hálát adott, odanyújtotta nekik. Mindnyájan ittak belőle. Ő pedig így szólt: »Ez az én vérem, a szövetségé, amely sokakért kiontatik.«” (Mk 14,22–24).

„Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

Az Eukarisztia a keresztények lelki tápláléka, amelyet Jézustól kaptak, és ami titokzatos módon Jézusban részesíti őket. Ma, amikor olyan nagy figyelmet fordítunk a táplálkozásunkra mi, jólétben élő emberek, alig jut eszünkbe, hogy sokaknak alig van meg a betevő falatjuk. De keveset gondolunk arra is, hogy a testünk jól tartásán túl a lelkünknek is meg kellene adni a szükséges javakat. Szentáldozáshoz az járulhat, aki meg van keresztelve, és bűneit megbánta, a halálos bűnét, ha volt, meg is gyónta.

Elsőáldozásra minden kisiskolás gyermeket szívesen felkészítünk az iskolában, vagy a plébánián. Felnőttek, akik elsőáldozók szeretnének lenni, is jelentkezhetnek a plébánosnál, Szilágyi Szabolcsnál.