Bűnbocsánat szentsége (gyónás)

“Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” Ezekkel a szavakkal rájuk lehelt, s így folytatta: “Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek megtartjátok, az bűnben marad.” Jn 20.21-23

„Amit megkötsz a földön, a mennyben is meg lesz kötve, s amit feloldasz a földön, a mennyben is fel lesz oldva” (Mt 16,19)

Ezekkel a szavakkal alapította meg Jézus a bűnbocsánat szentségét. Az emberi életünk állandó kudarca a bűn. Ha igyekszünk is Isten törvényei szerint élni, a rossz döntéseink eltávolíthatnak Istentől, a másik embertől és önmagunktól. A jó hír, hogy valahányszor hibázunk, a bűnbocsánat szentsége, a gyónás feloldozhat és újra Isten közelébe emelhet bennünket. A Szentírás szerint egyedül Isten bocsáthatja meg a bűnöket. A Földön a bűnök bocsánatát Isten a felszentelt papokra bízta.

A gyónás elmei: a lelkiismeretvizsgálat, a bűneink megbánása, a szándék, hogy ezeket a bűnöket a jövőben nem követjük el, a bűnvallomás, amikor a gyónó bevallja bűneit a gyóntató papnak, a feloldozás, és végül a jóvátétel vagy elégtétel, amit a gyóntató atya ad a bűnösnek, hogy helyrehozza a bűn által okozott kárt. Ez lehet valamilyen imádság vagy jócselekedet. A gyóntató pap az Egyház közösségét képviselve, Krisztus megbízásából hallgatja meg bűnvallásunkat és közvetíti Isten bocsánatát. A pap által megerősítést, bátorítást, tanítást is kaphatunk. Emberi gyöngeségünkben megtapasztalhatjuk, hogy nem vagyunk egyedül bűnösségünkben. Megtisztul a szívünk Isten kegyelméből, s így Krisztus Egyházának is élő tagjaivá válunk. Minden amit a papnak elmondunk legsúlyosabban védett gyónási titok, hiszen legszemélyesebb dolgainkat bízzuk a gyónásban egy másik emberre. Mindenki gyónhat, aki a Katolikus Egyházban nyerte el a keresztséget és tisztában van vele, hogy mi a gyónás.

Gyónási alkalmakat lásd a táblázatban, ha pedig lelki beszélgetésre vágysz, keresd bátran a plébánost, Szilágyi Szabolcsot!

Gyóntatás rendje
Pilis­csaba Klotild­liget Pilis­jászfalu
vasár­nap 10:30 – 10:55 8:30 – 8:55
18:30 – 18:55
egyéni
megbeszélés
alapján
első­péntek 19:00 – 22:00
(a plébánián)