Temetkezési helyek

A Klotildligeti Egyházközség – templomépítő elődei hagyományát folytatva – a plébániaépítés költségeinek fedezésére temetkezési helyeket alakított ki a kápolna és részben a plébánia alatt. A több teremből álló kripta koporsós és urnás temetésre is lehetőség ad. A visszafogottan diszkrét kialakítás méltó környezetet biztosít az itt nyugalomra helyezettek számára.

Sírhelyek mind koporsós, mind urnás temetésre leköthetők. A temetkezési helyek megváltására a következő hozzájárulás fizetendő:

Urnahely (Szent Jób és Szent János)
1 férőhelyes 2 férőhelyes 3 férőhelyes 4 férőhelyes
1–2. sor (felső) 100 000 Ft 200 000 Ft 300 000 Ft 400 000 Ft
3–8. sor 140 000 Ft 280 000 Ft 560 000 Ft
9. sor (alsó) 100 000 Ft 200 000 Ft 400 000 Ft
Sírhely: 650 000 Ft/koporsó

A temetkezési helyeket 25 évre lehet megváltani.

A temetkezési helyek megváltásából befolyó összeget az Egyházközség teljes egészében a templom és plébánia fejlesztésére fordítja.
További felvilágosítás kérhető Paczolay Balázs gondnoknál személyesen vagy telefonon (+36 20 823 4388).

Temetési stóladíjak

  • Temetés kántor nélkül 20 000 Ft
  • Temetés kántorral 35 000 Ft

Az egyes összegeket a sekrestyésnél lehet befizetni.