Temetkezési helyek

A Klotildligeti Egyházközség – templomépítő elődei hagyományát folytatva – a plébániaépítés költségeinek fedezésére temetkezési helyeket alakított ki a kápolna és részben a plébánia alatt. A több teremből álló kripta koporsós és urnás temetésre is lehetőség ad. A visszafogottan diszkrét kialakítás méltó környezetet biztosít az itt nyugalomra helyezettek számára.

Sírhelyek mind koporsós, mind urnás temetésre leköthetők. A temetkezési helyek megváltására a következő hozzájárulás fizetendő:

Urnahely
1 férőhelyes 2 férőhelyes 3 férőhelyes 4 férőhelyes
1. sor (felső) 80 000 Ft 160 000 Ft 240 000 Ft
2. sor 80 000 Ft 160 000 Ft 320 000 Ft
3–8. sor 120 000 Ft 200 000 Ft 360 000 Ft
9. sor (alsó) 80 000 Ft 160 000 Ft 320 000 Ft
Sírhely: 550 000 Ft/koporsó

A temetkezési helyeket 25 évre lehet megváltani.

A temetkezési helyek megváltásából befolyó összeget az Egyházközség teljes egészében a templom és plébánia fejlesztésére fordítja.
További felvilágosítás kérhető Laza Zoltántól személyesen vagy telefonon (+36 30 307-1936).

Temetési stóladíjak

  • Temetés kántor nélkül 20 000 Ft
  • Temetés kántorral 35 000 Ft

Az egyes összegeket a sekrestyésnél lehet befizetni.