Temetkezési helyek

A Klotildligeti Egyházközség – templomépítő elődei hagyományát folytatva – a plébániaépítés költségeinek fedezésére temetkezési helyeket alakított ki a kápolna és részben a plébánia alatt. A több teremből álló kripta koporsós és urnás temetésre is lehetőség ad. A visszafogottan diszkrét kialakítás méltó környezetet biztosít az itt nyugalomra helyezettek számára.

Sírhelyek mind koporsós, mind urnás temetésre leköthetők. A temetkezési helyek megváltására a következő hozzájárulás fizetendő:

  • Urnás hely 80.000 Ft/urna
  • Váltható dupla urnahely is, ennek ára 160.000 Ft
  • Koporsós hely 250.000 Ft/koporsó

A temetkezési helyeket 25 évre lehet megváltani.

A temetkezési helyek megváltásából befolyó összeget az Egyházközség teljes egészében a templom és plébánia fejlesztésére fordítja.
További felvilágosítás kérhető Laza Zoltántól személyesen vagy telefonon (06/30/307-1936).

Temetési stóladíjak

  • Temetés kántor nélkül 15.000 Ft
  • Temetés kántorral 25.000 Ft

Az egyes összegeket a sekrestyésnél lehet befizetni.