Jézus Szíve Templom – Klotildliget Plébánia

Klotildliget 1925-ben vált ki Piliscsaba községből és lett önálló kisközség. Ezt követően Klotildliget Piliscsaba plébánia filíájává (leányegyház) is vált. Két kisebb kápolna működött ugyan a településen, ahol a hívek szentmisét hallgathattak, az 1930-as évekre szükségessé vált egy templom építése. 1936-ban alakult meg a Klotildligeti Templomépítő Bizottság, amelynek élén Schiffler Lipót községi főjegyző és Seereiner Alfonzné álltak. Az önálló klotildligeti egyházközség 1937-ben alakult meg. Az irgalmas nővérek (teljes nevükön Páli Szent Vincéről Nevezett Irgalmas Nővérek Társulata) 1905-ben nyitotta meg rendházát Klotildligeten, a mai szakközépiskola helyén. A házban idős és beteg nővérek otthona működött. A nővérek ajándékoztak az egyházközségnek egy területet a sajátjukból a templomépítés céljára. A terveket Goszleth lajos és Frank Ágost építészek készítették, és 1941-ben el is kezdődött az építés. A háború miatt a munkáltok akadozva haladtak.

A Klotildligeten lakó református vallású Nagybaczoni Nagy Vilmos honvédelmi miniszter és a szintén itt nyaraló Szombathelyi Ferenc vezérkari főnök segítettek az építési anyagok beszerzésében. A félig kész templomot 1944-ben áldotta meg Shvoy Lajos megyéspüspök. A templomhajó eredeti üvegablakai közül a jobboldali Szent Imrét, a baloldali Árpádházi Szent Erzsébetet ábrázolja. 1946-tól néhány évig, a szerzetesrendek betiltásáig lazarista szerzetesek, majd 1951-től Zsolnay Béla egyházmegyés lelkipásztor szolgált itt a hívek nagy örömére plébánosként, rendkívül hosszú ideig, 1997-ig. Az ő kezdeményezésére az időközben teljesen felépült templomot 1958-ban egy kápolnával toldották meg, a mai sekrestye helyén. Béla atyára a mai napig jószívvel, nagy szeretettel emlékeznek az idős hívek. Szívesen időzött Klotildligeten és misézett a templomban Sík Sándor költő, piarista szerzetes, és Legányi Norbert pannonhalmi főapát, akit családi szálak is fűztek Ligethez.

A kommunizmus sötét évtizedeiben pedig itt élt és tevékenykedett Pálos Antal jezsuita rendfőnök, akit rendje feloszlatása után többször bebörtönöztek, majd anyagbeszerzőként foglalkoztatták a helyi szociális otthonban. 2000-ben átalakult a templombelső, majd felépült az új plébánia, a harangtorony és a Szeplőtelen Fogantatás kápolna. Ezekben az években lazarista atyák és egyházmegyés plébánosok váltották egymást.
A 2000-es évek lendülete, az építkezési kedv folytatódott, amikor Száraz László lett a plébános 2012-ben, igaz nem fizikai, hanem lelki, közösségi értelemben. Laci atya ’megnyitotta’ a plébániát, vagyis helyet adott az imacsoportoknak, közösségeknek, bátorított minden kezdeményezést. Jelszava az volt: „A plébánia legyen a közösségek közössége!” A „Nyitott Plébánia” nap, majd az évi kétszeri kert- és plébánia takarítási alkalmak keretében a lelkes hívek sikeresen összekovácsolódtak.

Klotildligeti templom látványterve, 1940

Újra alakult a Klotildligeti Képviselőtestület, amelynek világi elnöke Fárizs Péter lett. Ő és csapata örömmel vetette bele magát a plébániai élet szervezésébe, kihasználva azt, hogy Klotildligetre újabb és újabb hullámokban költöztek, költöznek elkötelezett keresztény családok és fiatalok. 2016-ban Szilágyi Szabolcs lett a plébános. A lelki megújulást szorgalmazva 2018-ban Keresztelő Szent János ünnepén szentségi kápolna nyílt a régi sekrestyéből. Érdekes és szép véletlen, hogy a kicsi helyiség felújítása során előbukkant régi üvegablak pont Keresztelő Szent Jánost ábrázolja. A közösség változó, növekvő igényeit szolgálva, a plébánia anyagi lehetőségeinek köszönhetően az utóbbi években megtörtént a templom padjainak cseréje, folyamatban van az összes korabeli üvegablak felújítása, és a plébánia épületének átalakítása. A cél a közösségek szolgálata és befogadása, a lelki megújulás segítése, és a nemhívők megszólítása – Isten nagyobb dicsőségére.

A klotildligeti képviselő testület elnöke Szilágyi Szabolcs plébános, világi elnöke Beke Márton. Tagjai: Berthóty László, Cser András, György-Deák Anna, Horváthné Varga Erika, Krasznai Gyöngyi, Laza Zoltán, Orbánné Szilágyi Éva, Paczolay Balázs, Papszt Miklós, Török Dénes.