Szűz Mária Szent Neve Templom – Piliscsabai Plébánia

Piliscsaba és környéke az Assissi Szent Klára által a XIII. században alapított szerzetesrend, a klarisszák birtoka volt. A faluban 1710 óta vezettek anyakönyvet. A klarisszák 1728-ban templomot építettek a jelenlegi templom helyén. A ma is látható barokk stílusú templomot, amelynek tervezője nem ismert, ennek a helyén kezdték építeni 1748-ban (más források szerint 1750-ben). A templom bejáratát 1817-ben földrengés rongálta meg.

A templom az érett barokk építészeti stílusjegyeit hordozza. Az egyhajós templom egyetlen tornyát a homlokzaton helyezték el. A toronyba eredetileg óraszerkezetet is építettek. A templomnak a XVIII. században öt harangja volt, de azokat az I. világháború idején hadászati céllal elvitték. A világháború után készült új harangokat Prohászka Ottokár püspök szentelte fel 1922-ben. Az új harangok közül a legnagyobbat 1944-ben ismét elvitték.

IMG_5093
IMG_5081

A templomépületnek három bejárata van. A torony alatti főbejárat szárnyas ajtaján keresztül a templom előtérébe léphetünk, ahonnan a kórusra, a toronyba is fel lehet menni. A kóruson található orgona a templom berendezésével egyidős. Ezt 2000-ben restaurálták.
A templomhajó bal oldalán elhelyezett egyszerű szószéket a templommal együtt készítették. A templom berendezése, az oltárok, a padok és az orgona a klarissza rend feloszlatása miatt, 1782-ben Budáról került ide. A két régi mellékoltáron Árpádházi Szent Margit szobra, illetve egy, a XIV. századból származó Szűzanya szobor található. A templom belső festése az 1906-os felújítás során készült. A templom falait Szent Klára életét ábrázoló képek díszítik. A padok tölgyfából készültek. A sekrestyében található, szintén tölgyfa öltöztető szekrény egyidős a padokkal.

Külön említésre méltó a jobboldali oltár üvegszekrényében látható gótikus, fából faragott Madonna-szobor. A szobor 1350-70 (!) között készülhetett, tehát Magyarország egyik legrégibb kegytárgyának tekinthető. Valószínűleg az óbudai klarisszák középkori Szűz Mária kolostortemplomának főoltárán állt. A török elől az apácák Pozsonyba menekítették, majd magukkal hozták Budára, amikor 1714-ben visszatértek. A klarisszák a budai várban épült új templomuk oltárán helyezték el 1756-ban. A rend 1782-es feloszlatása után a templom más tárgyaival együtt a Szent Klára oltár a szoborral 1784-ben került a piliscsabai templomba. 1725-ben egy bencés szerzetes végezte el a szobor barokk átalakítását. 1785-ben még egyszer felújították. A szobrot legutóbb 1979 és 1981 között restaurálták. Piliscsaba, mint a Mária út része ezzel az ősi, évszázadokon át megbecsült és megőrzött Madonnával várja a zarándokokat.

IMG_5096

Hamarosan elkezdődik a templom épületének külső felújítása. A főút túloldalán áll a piliscsabai plébánia. Ennek az épületnek a víz-szigetelési és elektromos hálózatának felújítása az EGYH-EOR-19-P-0004 pályázati forrásból jött létre.

A piliscsabai képviselőtestület elnöke Szilágyi Szabolcs, plébános. Világi elnöke Gálffy Zsolt. Tagjai: Bálint Odett, Bella Ottó, Bélik Gábor, Fehérné Siristye Zsuzsanna, Joóné Prihisztál Ágnes, Müllner Tibor, Papanek Péter, Priegl Gyöngyi, Rábai László, Rábai Lászlóné, Tázer Pálné, Tarsolyné Kurucz Ágnes és Jákli Gábor.

2515

Madonna-szobor, Piliscsaba
(keletkezési idő: 1350-1370)