Bérmálás

„Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre” ApCsel2,1-3.

„Megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló erejét, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, s egész Júdeában és Szamariában, sőt egészen a föld végső határáig.” ApCsel1,8

A bérmálás szentsége a nagykorúság szentsége. Megerősíti a keresztséget, és támogat abban, hogy az Egyház felnőtt tagjává váljunk. Ezért általában a felnőttkor küszöbén nyújtja az Egyház. A felelősségvállalás megtanulása fontos feladat. A felnövő ember már nem mindent szüleitől vár el, hanem a saját lábára áll, sőt másokra is gondot visel. Isten Lelke erre hív és ebben erősít meg a bérmálás által. A bérmálásban megkapjuk a Szentlélek ajándékait, melyek által közelebb kerülhetünk Krisztushoz és az Egyházhoz is. Segít bennünket, hogy megtaláljuk az Egyházban a saját hivatásunkat és támogat abban, hogy a keresztény hitről tanúságot tegyünk szavakkal és tettekkel, nem hívő embertársaink előtt is. A bérmálásra úgy tudunk felkészülni, ha megismerjük hitünk tanításait és életvitelünket próbáljuk az evangélium tanítása szerint alakítani. A bérmálkozó bérmaszülőt választ, aki lehet minden 16. évét betöltött, megbérmált, egyházilag rendezetten élő személy.

Bérmálási felkészítőről szívesen adunk tájékoztatást a plébánián.