Emberségből példa

Tavaly kapta meg református testvérünk, Tóth Tamásné a Piliscsaba Közösségének Szolgálatáért díjat, az ő életét mutatjuk be pár mondatban. 

Tóth Tamásné Rakottyay Ilona 1935. augusztus 19-én született Rimaszombaton.

Kalocsán járt gimnáziumba. Agrármérnöki, növényvédő szakmérnöki diplomát szerzett, majd elvégezte a biológia- és kémiatanár szakot.

Dolgozott a jászfalui Állami Gazdaságban, töki TSz-nél, Vetőmagtermelő Vállalatnál.

1957-ben kötött házasságot Tóth Tamás református tiszteletessel, aki bátyjától,  Tóth Józseftől vette át Klotildligeten a lelkészi munkát. Csaba és Liget mellett lelki vezetője lett Jászfalunak és Tinnyének is. 

Amikor a jászfalui iskolában megindult a felső tagozatos oktatás, Ilike néni ott kezdett el biológiát, kémiát, sőt oroszt is tanítani. Később a klotildligeti iskolában tanított biológiát, kémiát. Közben teljes értékű segítője volt férjének, támogatta a közösségért végzett lelki és fizikai munkájában. 

Példaértékű volt kettőjük élete, aminek minden pillanatát Istenért és minden rászorulóért való odaadó figyelem és munka vezérelte. 

Példaértékű volt az is, ahogy ők Zsolnay Béla atyával megvalósították az ökumenét itt a faluban, még jóval a II. Vatikáni Zsinat előtt.

Tóth Tamás tiszteletes úr sok évvel ezelőtt meghalt. Ilike nyugdíjas lett, de ugyanazzal az energiával, ahogy aktív korában dolgozott, végezte tovább, egyedül a karitatív munkát. 2008-ban alakult meg a Református Házi Segítségnyújtó Szolgálat, melynek önkéntese lett. Elesetteket, rászorulókat, betegeket látogatott és látogat ma is nagy szeretettel. Amíg egészsége engedte, megcsinálta a beteg körül a házi munkát is, beszélgetett, felolvasott, lelkigondozott és sebeket kötözött, ha erre volt szükség… Nyugdíjba vonulása után aktívan részt vett a református gyülekezet munkájában presbiterként, könyvelőként és pénztárosként. 

Emberségből példát mutatott mindig szerénységével, az emberek iránt érzett szeretetével és alázatával.

12 évig vezette a piliscsabai kézimunka szakkört. Összegyűjtötte, közösséggé formálta az egyedül álló és társaságra vágyó asszonyokat. Munkáikból rendszeresen rendeznek kiállításokat.

Vonzalma a természethez idős korára is megmaradt. Ritkán látott madárfajok megfigyelésével segít a Madártani Intézetnek.

Ilike néni törékeny testét megerősítő szeretetével Teréz anya lett itt a mi körünkben.

Dr. Farkas Elekné