Évközi 18. vasárnap

Olvasmány a Prédikátor könyvéből (Préd 1,2;2,21-23)

Minden hiábavalóság, mondja a Prédikátor, csupa hiábavalóság. Minden csak hiábavalóság. Hisz jó néhány ember munkálkodott bölcsen, okosan és sikerrel, azután át kellett engednie szerzeményét olyannak, aki mit sem fáradt érte. Ez is hiábavalóság és nagy baj!

Igen, mi haszna van az embernek sok-sok fáradozásából és törekvéséből, amellyel emésztette magát életében? Valóban: minden napja csupa szenvedés, és minden tevékenysége csak bosszúság. Szíve még éjjel sem tud megnyugodni. Ez is hiábavalóság!

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a kolosszeiekhez írt leveléből (Kol 3,1-5.9-11)

Testvéreim!

Krisztussal együtt ti is feltámadtatok. Keressétek tehát azt, ami odafönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Az égiekre irányuljon figyelmetek, ne a földiekre.

Hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal az Istenben van elrejtve. Amikor azonban Krisztus, a mi életünk, újra megjelenik, vele együtt ti is megjelentek a dicsőségben.

Fojtsátok el tehát tagjaitokban, ami földies: a paráznaságot, a tisztátalanságot, az érzéki vágyakat, a bűnös kívánságokat és a kapzsiságot, ami nem más, mint bálványimádás.

Ne hazudjatok egymásnak. Vessétek le a régi embert szokásaival együtt, és öltsétek föl az újat, aki állandóan megújul Teremtőjének képmására a teljes megismerésig. Itt már nincs görög vagy zsidó, körülmetélt vagy körülmetéletlen, barbár vagy szittya, szolga vagy szabad, hanem Krisztus a minden, és ő van mindenben.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Lukács könyvéből (Lk 12,13-21)

Abban az időben amikor Jézus tanított, valaki megszólalt a sokaságból: „Mester, szólj testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget.” Ő így válaszolt neki: „Ember, ki hatalmazott fel engem, hogy bírátok legyek, és elosszam örökségteket?”

Majd a tömeghez fordult: „Vigyázzatok, és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember élete.”

Példabeszédet is mondott nekik: „Egy gazdag embernek a földje bőséges termést hozott. Így okoskodott magában: Mit tegyek? Nincs hová gyűjtenem a termésemet. Tudom már, mit teszek: lebontom csűreimet és nagyobbakat építek, oda gyűjtöm majd a termést és minden vagyonomat. Aztán majd elégedetten mondom magamnak: Ember, van elég vagyonod, eltart sok évig. Pihenj, egyél, igyál, és élvezd az életet!

Ám az Isten így szólt hozzá: Esztelen, még az éjjel számon kérik tőled lelkedet. Kié lesz mindaz, amit szereztél?

Így jár az, aki kincset gyűjt magának ahelyett, hogy Istenben gazdagodnék.”

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
 • Csütörtökön, elsőcsütörtök, 20:30-kor Pilisjászfalun a kápolnában szentségimádást lesz. 
 • Pénteken, elsőpéntek, 19-től 22 óráig a piliscsabai plébánián gyónási lehetőség lesz.
 • Csütörtöktől szombatig lelkigyakorlat lesz az Egyházközségi nővéreknél, előadásokkal, szentmisékkel. Szombaton 10 órakor püspöki szentmise lesz, aminek keretében fogadalom és ígéretújítást tartanak, majd püspök atya megáldja a felújított kápolnát, és a kialakított baba-mama részleget. Mindenkinek köszönik, aki ennek kialakításához hozzájárult. A lelkigyakorlat részletes programja a honlapon és a listára küldött emailen megtalálható.
 • Csütörtöktől szombatig (augusztus  4–6) lelkigyakorlat lesz az egyházközségi nővéreknél, elsősorban plébániai munkatársak számára. Július 31-ig még lehet jelentkezni! Helyszín: Piliscsaba, Mátyás király u 38. Tel: +36302059321; e-mail: noverekazegyhazert@gmail.com.
  • Csütörtökön érkezés 9-ig.
   14 órakor előadás, a téma: A kezdeményező Krisztus: vendégeink Bindes Ferenc atya volt tanítványai, a győri papnevelő intézet spirituálisa Bognár István atya, és prefektusa Kálmán Imre atya lesznek.
   16 órakor kettős ezüstmise.
  • Pénteken 10 órakor Eucharisztikus élet címmel tart elmélkedést Szilágyi Szabolcs atya, püspöki biztos, plébános,
   11 órakor szentmise.
  • Szombaton délelőtt 10 órakor Spányi Antal püspök atya szentmise keretében megáldja felújított kápolnánkat, a nővérek fogadalomújítása és a társult tagok ígéretújítása után pedig megáldja a kialakított baba-mama részleget, a BEFOGAD-LAK-ot.
   Ezúton is megköszönjük mindenki támogatását: elsősorban azokét, akik imádkoznak a kismamákért, és a még meg nem született babákért. Köszönjük a pénzadományokat, ami segítette a fürdőszoba kialakítását, és köszönjük a kétkezi munkával, takarítással segítők szorgos kezeit. 
  • Az előadásokra, szentmisékre bárki bejöhet, szeretettel várunk mindenkit.
 • Az egyházak a rezsifizetés kapcsán kikerültek a kedvezményezett kategóriából és innentől mi is piaci árat fizetünk, ami jelentős kiadásnövekedést jelent, ezért kérek mindenkit, aki használja az épületeinket, hogy azokat ennek megfelelően használja.
 • A járványidőszak tilalmi rendelkezései után újraszerveztük a két idősotthon lelkipásztori ellátását, augusztustól az IRMÁK-ban szerdánként 16 órás, szeptembertől pedig a Nagyboldogasszony Házban péntekentként 10:30-as kezdéssel tartunk igeliturgiát.