Évközi 20. vasárnap

Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből (Jer 38,4-6.8-10)

Amikor Jeremiás próféta megjövendölte Jeruzsálem pusztulását, a vezető emberek így szóltak a királyhoz: „Ölesd meg, kérünk, ezt az embert, mert szántszándékkal megbénítja a városban maradt harcosok kezét, sőt az egész nép kezét is, ha ilyesmit beszél nekik. Ez az ember ugyanis a népnek nem a javát keresi, hanem inkább a romlását.”

Cidkija király így válaszolt: „Hiszen a kezetekben van: a király semmit sem tehet ellenetek.” Erre megfogták Jeremiást, és Malkija királyfi ciszternájába vetették, amely az őrség udvarán van. Kötélen engedték le a verembe, amelyben nem volt víz, csak sár, és így Jeremiás belesüppedt a sárba.

Akkor Ebed-Melech, a királyi palota egyik udvari tisztje, kijött a palotából, és így szólt a királyhoz: „Uram, királyom! Ezek az emberek igen gonosz dolgot vittek végbe Jeremiás próféta ellen, amikor a ciszternába dobták, hogy ott éhen haljon, hiszen úgysincs kenyér a városban.”

Erre a király ezt a parancsot adta szerecsen rabszolgájának (a kusita Ebed-Melechnek): „Végy magad mellé harminc embert, és húzd ki Jeremiás prófétát a ciszternából, mielőtt meghalna.”

Ez az Isten igéje.

Szentlecke a Zsidókhoz írt levélből (Zsid 12,1-4)

Testvéreim!

Mi, akiket a tanúknak koszorúja övez, váljunk szabaddá minden tehertől, különösen a bűntől, amely behálóz minket, és fussuk meg kitartással az előttünk lévő pályát. Emeljük tekintetünket a hit szerzőjére és bevégzőjére, Jézusra, aki a

rá váró öröm helyett elszenvedte a kereszthalált, nem törődött a gyalázattal, és most az Isten trónjának jobbján ül.
Igen, gondoljatok őrá, aki a bűnösök részéről ekkora ellentmondást viselt el, hogy ne lankadjatok, és bensőleg ne csüggedjetek. A bűn elleni küzdelemben még nem álltatok ellen a véretek ontásáig.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Lukács könyvéből (Lk 12,49-53)

Krisztus evangéliumának sokan ellene mondanak. Innen támad a sok szakadás és békétlenség a világon.

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:

„Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon. Keresztséggel kell megkereszteltetnem. Mennyire várom, hogy ez beteljesedjék!

Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Mondom nektek nem azt, hanem szakadást. Ezentúl, ha öten lesznek egy házban, megoszlanak egymás között: három kettő ellen, és kettő három ellen. Szembekerül apa a fiával és fiú az apjával, anya a lányával és lány az anyjával, anyós a menyével és meny az anyósával.”

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
 • Szabolcs atya szerdáig lelkigyakorlaton van, addig a miserend a következőképpen alakul:
  • vasárnap (augusztus 14.) vasárnapi miserendet tartunk, a szentmiséket Csépányi Gábor atya fogja tartani
  • hétfőn (augusztus 15.) Nagyboldogasszony főünnepe lesz, ami parancsolt ünnep, 11 órakor a piliscsabai, 18 órakor a klotildligeti templomban Csépányi Gábor atya fogja tartani a szentmiséket.
  • kedden igeliturgiát tartunk.
  • csütörtöktől szentmisék lesznek.
 • Szombaton Szent István királyunk ünnepe lesz, az ünnepi szentmise 11 órakor lesz a piliscsabai templomban, utána 12-kor ökumenikus kenyérmegáldást tartunk. 18 órakor előesti szentmise lesz a piliscsabai templomban.
 • Két hét múlva, augusztus 28-tól, vasárnaponként ismét lesz Klotildligeten esti szentmise 19-kor.
 • Fiataljaink mennek ki Böjte Csabához, és az ottani gyermekek számára visznek adományokat: tartós élelmiszert, tisztálkodási szereket, pénzadományt. Pontos részletek a listára kiküldött e-mailban. Aki szeretne adományt küldeni, jövő vasárnapig, augusztus 21-ig a klotildligeti sekrestyében tudja elhelyezni.