Húsvét 3. vasárnapja

Olvasmány az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 3,13-15.17-19)

Azokban a napokban Péter így beszélt a néphez: Ábrahám, Izsák és Jákob Istene, atyáink Istene megdicsőítette Szolgáját, Jézust, akit ti kiszolgáltattatok és megtagadtatok Pilátus színe előtt, noha ő úgy határozott, hogy szabadon bocsátja. Ti azonban megtagadtátok a Szentet és az Igazat, és (Pilátust) arra kértétek, hogy a gyilkosnak kegyelmezzen, az élet Fejedelmét pedig megöltétek. Isten azonban feltámasztotta őt a halálból, és ennek mi tanúi vagyunk. Tudom, testvérek, hogy csak tudatlanságból cselekedtétek, amit tettetek, ahogy vezetőitek is. Isten azonban így teljesítette be, amit minden prófétájának szájával hirdetett: hogy az ő Fölkentjének szenvednie kell. Tartsatok hát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy bűneitek bocsánatot nyerjenek.

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent János apostol első leveléből (1Jn 2,1-5a)

Gyermekeim! Ezeket azért írom, hogy ne kövessetek el bűnt. De ha valaki bűnbe esik, van szószólónk az Atyánál: Jézus Krisztus, az Igaz. Ő az engesztelő áldozat bűneinkért, nemcsak a mieinkért, hanem az egész világ bűneiért is.

Abból tudjuk meg, hogy megismertük, ha megtartjuk parancsait. Aki azt mondja: „ismerem”, de parancsait nem tartja meg, az hazudik, és nincs meg benne az igazság. De aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Lukács könyvéből (Lk 24,35-48)

Abban az időben: Az (Emmauszból visszatért) tanítványok beszámoltak az úton történtekről, meg arról, hogyan ismerték fel Jézust a kenyértöréskor. Míg ezekről beszélgettek, egyszer csak megjelent köztük (Jézus), és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” Ijedtükben és félelmükben azt vélték, hogy szellemet látnak. De ő így szólt hozzájuk: „Miért ijedtetek meg, és miért támad kétely a szívetekben? Nézzétek meg kezemet és lábamat! Én vagyok. Tapintsatok meg és lássátok! A szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van.” Ezután megmutatta nekik a kezét és a lábát. De örömükben még mindig nem mertek hinni, és csodálkoztak. Ezért így szólt hozzájuk: „Van itt valami ennivalótok?” Adtak neki egy darab sült halat. Fogta és a szemük láttára evett belőle.

Aztán így szólt hozzájuk: „Ezeket mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesednie mindannak, amit rólam Mózes törvényében, a prófétákban és a zsoltárokban írtak.” Ekkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az Írásokat. Majd így folytatta: „Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a halálból. Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni Jeruzsálemtől kezdve minden népnek. Ti tanúi vagytok ezeknek. Én meg kiárasztom rátok Atyám ígéretét.”

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
 • Szerdán, április 17-én, Szentlélek szeminárium indul az Egyházközségi Nővéreknél. Jelentkezni vasárnap estig Marika nővérnél lehet.
 • Szerdán 17:30-kor a Páduai Szent Antal iskolában internetbiztonsági előadás lesz a szülőknek.
 • Elindultak a Liget Segítőszolgálat Beszélgető péntek elnevezésű alkalmai. A Beszélgető péntek olyan lehetőséget kínál, ahol segítő szakemberek – hetente más és más – hallgatják meg a kérdéseket, nehézségeket bármilyen lelki témában. Ünnepnapokat  kivéve minden pénteken 17 és 19 óra között Klotildligeten a Szent László teremben lesz a nyári szünetig.
 • Pénteken 20 órakor a református templomban taizé imaóra lesz.
 • Szombaton 15 és 17:30 között Klotildligeten a plébánián nyugdíjas teaház lesz.
 • Jövő vasárnap 17 órakor a Piac téren, a piliscsabai zsidóságról lesz megemlékezés.
 • Jövő vasárnap egyházmegyei gyűjtés lesz.
 • Hosszas mérlegelés után úgy döntöttünk, hogy Klotildligeten a plébániára napelemeket telepítünk, ez tűnik hosszútávon a megfelelő döntésnek. Ezt önerőből, valamint egyházmegyei kölcsönből valósítjuk meg.
 • Klotildligeten a plébánia orgonája (többszöri felújítást követően), már sok éve cserére szorul. Ennek megvalósítására most gyűjtést hirdetünk. Az új orgona összege megközelítőleg 7 millió forint. A gyűjtéshez hozzájárulni a sekrestyében befizetve, vagy az alszámlára utalva tudtok.
  Piliscsaba-Klotildliget Római Katolikus Plébánia számlaszáma:
  10702143-75011277-52000001 (közlemény: orgona)
  Adományaitokat előre is köszönjük!
 • Klotildligeten a plébánia altemplomában új urnafalat építettünk, mert az 1-es és 2-es urnahelyek nagyrészt elfogytak. A mostani beruházással új temetkezési helyeket hoztunk létre, amiket már meg is lehet vásárolni. A részletekkel Paczolay Balázs gondnokot keressétek.
 • Itt az 1+1% felajánlásának az ideje, az első 1% kapcsán a Magyar Katolikus Egyházat, a második 1% kapcsán a Piliscsaba Hitéletéért Alapítványt, a Klotildligeti Egyházközségért Alapítványt vagy a Páduai Szent Antal iskola Hajnalcsillag alapítványát ajánljuk a figyelmetekbe.
Imaszándék: a megváltás átéléséért