Advent 3. vasárnapja

Olvasmány Izajás próféta könyvéből (Iz 61,1-2a.10-11)

A próféta így beszél: Az Úr Lelke nyugszik rajtam. Azért kent föl az Úr és küldött engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört szívűeket. Hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadságot a börtönök lakóinak. Hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. Nagy örömmel örvendezem az Úrban, lelkem ujjong az én Istenemben, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, s az igazság köntösét terítette rám. Felékesített, mint a vőlegényt, aki koszorút visel, és mint a menyasszonyt, aki ékszerekkel díszíti magát. Mert amint a föld megtermi növényeit, és a kert veteményeket sarjaszt, úgy sarjasztja ki az Úristen az igazságot, és a magasztalást minden nép színe előtt.

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt első leveléből (1Tessz 5,16-24)

Testvéreim!

Legyetek mindig derűsek. Imádkozzatok szüntelenül. Adjatok hálát mindenért, mert Isten ezt kívánja mindnyájatoktól Krisztus Jézusban. Ne oltsátok ki a Lelket, s a prófétai beszédet ne vessétek meg. Vizsgáljatok meg mindent, és a jót tartsátok meg. Mindenféle rossztól óvakodjatok. A békesség Istene szenteljen meg titeket, hogy tökéletesek legyetek. Őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket feddhetetlenül Urunk, Jézus Krisztus eljöveteléig. Hűséges az, aki meghívott benneteket, ő majd végbe is viszi.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent János könyvéből (Jn 1,6-8.19-28)

Abban az időben: Föllépett egy ember: az Isten küldte, és János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, hanem (azért jött, hogy) tanúságot tegyen a világosságról. János így tett tanúságot: A zsidók papokat és levitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék őt: „Ki vagy te?” Erre megvallotta, nem tagadta, hanem megvallotta: „Nem én vagyok a Messiás.” Ezért megkérdezték tőle: „Hát akkor? Talán Illés vagy?” „Nem vagyok” – felelte. „A próféta vagy?” Erre is nemmel válaszolt. Azt mondták tehát neki: „Akkor ki vagy? Mert választ kell vinnünk azoknak, akik küldtek minket. Mit mondasz magadról?”

Ezt felelte: „A pusztában kiáltó hangja vagyok: Egyengessétek az Úr útját”, amint Izajás próféta mondta. A küldöttek a farizeusoktól jöttek, ezért megkérdezték: „Miért keresztelsz hát, ha nem te vagy a Messiás, sem Illés, sem pedig a próféta?” János így válaszolt: „Én csak vízzel keresztelek. De köztetek áll az, akit nem ismertek, aki utánam jön, s akinek még a saruszíját sem vagyok méltó megoldani.” Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János tartózkodott és keresztelt.

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
 • Most vasárnapa
  • Klotildigeten a 9-es szentmise után bölcsőcskézés lesz a templomban.
  • Piliscsabán a 11-es szentmise után, a templom előtti téren, teázást szervezünk a számotokra.
  • Pilisjászfalun a 17-es szentmise után pedig, a kápolnában 18 órás kezdéssel adventi koncertet tartunk.
 • Adventben hétköznapokon roratekat, azaz hajnali szentmiséket tartunk. A szentmisék 6 órakor kezdődnek.
  Klotildligeten a roraték után agapék is vannak
  • hétfő: Piliscsaba, orgonás.
  • kedd: Klotildliget, latin nyelvű.
  • szerda. Klotildliget, gyertyafényes.
  • csütörtök: Klotildliget, gitáros
  • péntek: Piliscsaba, gyertyafényes népénekes
 • Péntek estig vannak még gyónási időpontok, amikre a honlapon keresztül tudtok jelentkezni.
 • Vasárnap, karácsony vigíliáján, az ünnepi menetrend:
  • 15:30 Piliscsaba, pásztorjáték
  • 15:30 Pilisjászfalu, pásztorjáték
  • 16:00 Klotildiget, Greccio (pásztorjáték és kájoni szentmise)
  • 22:00 Pilisjászfalu, éjféli mise
  • 24:00 Piliscsaba, éjféli mise, utána trombitaszó és forraltbor a templom előtti téren
 • Jövő hétfőn, karácsony napján:
  • 9:00 Klotildliget, ünnepi szentmise és boorszentelés
  • 11:00 Piliscsaba, ünnepi szentmise és boorszentelés
  • 17:00 Pilisjászfalu, ünnepi szentmise és boorszentelés
  • 19:00 Klotildliget, nem lesz szentmise
 • Kedden, karácsony másnapján, Piliscsabán 11 órakor lesz a szentmise.
 • Januártól új fiatal házasközit indítunk, van már hét érdeklődő fiatal házaspár. Aki szívesen csatlakoznak, keresse Szabolcs atyát.
 • Februártól házassági fölkészítő indul, akik szeretnének itt fölkészülni Szabolcs atyát keressék.
Imaszándékunk: az advent átéléséért