Advent 2. vasárnapja

Olvasmány Izajás próféta könyvéből (Iz 40,1-5.9-11)

„Vigasztaljátok meg népemet, vigasztaljátok meg” – ezt mondja Istenetek. „Szóljatok Jeruzsálem szívéhez és kiáltsátok oda neki: Véget ért szolgaságának ideje, bocsánatot nyert gonoszsága, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden bűnéért.” 
Egy hang kiált: „Készítsetek utat az Úrnak a pusztában, egyengessétek Istenünk ösvényét a sivatagon át. Minden völgy emelkedjék föl, minden hegy és halom süllyedjen alá. Ami egyenetlen, váljék egyenessé, és sima úttá, ami göröngyös. Akkor megnyilvánul az Úr dicsősége, és meglátják azt mindenek. Igen, az Úr szája mondta ezt így.” 

Menj föl egy magas hegyre, te, ki jó hírt viszel Sionnak, emeld föl erősen hangodat, te, aki jó hírt viszel Jeruzsálemnek. Emeld föl hangodat! Ne félj! Hirdesd Júda városainak: „Íme, a ti Istenetek! Isten, az Úr, íme, eljön hatalommal, karjával mindent uralma alá vet. Vele van győzelmének jutalma, és színe előtt a bőséges zsákmány. Úgy legelteti nyáját, mint a pásztor. Karjaiba veszi bárányait, ölében hordozza őket, az anyajuhokat pedig nagy gonddal vezeti.”

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Péter apostol második leveléből (2Pét 3,8-14)

Szeretteim!

Főképp egy dolog ne kerülje el figyelmeteket: az, hogy egy nap az Úr előtt annyi, mint ezer év, ezer év pedig annyi, mint egy nap. Az Úr nem késik ígéretével, mint ahogy némelyek késedelmesnek tartják, hanem türelemmel viseltetik irántatok, mert nem akarja, hogy valaki is elvesszen, hanem azt, hogy mindenki bűnbánatot tartson. Mint a tolvaj, úgy jön el az Úr napja. Ezen a napon az egek nagy robajjal elpusztulnak, az elemek a tűz hevétől felbomlanak, a föld és ami rajta van, elenyészik.

Mivel így minden elpusztul, minden tekintetben szentül és vallásosan kell élnetek. Hiszen várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor is az egek lángba borulnak és felbomlanak, az elemek a tűz hevétől megolvadnak. Mi az ő ígérete alapján új eget és új földet várunk, az igazságosság hazáját. Szeretteim, minthogy ezt várjuk, azon legyetek, hogy békességben, tisztán és feddhetetlenül találjon benneteket.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Márk könyvéből (Mk 1,1-8)

Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete. Izajás próféta megírta: Íme, elküldöm követemet színed előtt, hogy előkészítse utadat. A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. János ezért a pusztában hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára. Kivonult hozzá Júdea egész vidéke és Jeruzsálem minden lakója. Megvallották bűneiket, ő pedig megkeresztelte őket a Jordán folyóban. János teveszőrből készült ruhát viselt, csípőjét bőröv vette körül; sáskát és vadmézet evett. Ezt hirdette: „Aki utánam jön, hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak és megoldjam a saruszíját. Én vízzel keresztellek titeket, ő pedig Szentlélekkel keresztel majd meg benneteket!”

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
 • Most vasárnap:
  • Klotildligeten a 9-es szentmise után jótékonysági vásárt tartunk a tatai Szent Gergely lakóotthon javára.
  • 16 órakor Klotildligeten a templomban adventi, jótékonysági koncertet tartunk. Az előadó az Albinoni zenekar lesz, a belépés díjtalan, az adományokat egy rászoruló édasanyának juttatjuk el.
 • Adventben hétköznapokon roratekat, azaz hajlani szentmiséket tartunk. A szentmisék 6 órakor kezdődnek.
  Klotildligeten a roraték után agapék is lesznek (összesen 9 alkalom), aminek a tartására Paczolay Balázsnál (gondnok) tudtok jelentkezni.
  • hétfő: Piliscsaba, orgonás.
  • kedd: Klotildliget, latin nyelvű.
  • szerda. Klotildliget, gyertyafényes.
  • csütörtök: Klotildliget, gitáros
  • péntek: Piliscsaba, népénekes
 • Az adventi vasárnapokon
  • Klotildligeten a 9-es szentmise előtt 8:30-tól zsolozsmát énekelünk;
  • Piliscsabán a 11-es szentmiséket követően, a templom előtti téren pedig teázást szervezünk a számotokra.
 • December 14 és 22 között László atya és Szabolcs atya naponta több órányi adventi gyónási lehetőséget biztosít a számotokra. Jelentkezni a kívánt időpontra, a szokásos módon, a honlapon keresztül tudtok. Kérjük, hogy segítsetek egymásnak a jelentkezésben.
 • December 17-ig, mindhárom sekrestyénkben tartós élelmiszert gyűjtünk a rászorulók javára.
 • Pénteken
  • 19 órakor Klotildligeten a plébánián KLIKK-et, azaz ifiközi tartunk. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
  • 20 órakor Klotildligeten a templomban taizé imaóra lesz.
 • Szombaton 15 és 17 óra között Klotildligeten a plébánián nyugdíjas teaházat tartunk. A program: Apró ajándékok készítése, betlehemes játék, gyertyagyújtás, közös ének és verselés. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
 • Jövő vasárnap Pilisjászfalun a 17-es szentmise után, a kápolnában 18 órás kezdéssel adventi koncert lesz.
 • Aki még idén nem rendezte az egyházi hozzájárulását, kérjük, hogy karácsonyig tegye meg.
 • Januártól új fiatal házasközit indítunk, van már hét érdeklődő fiatal házaspár, aki szívesen csatlakoznak, keresse Szabolcs atyát.
 • Februártól házassági fölkészítő indul, akik szeretnének Piliscsabán fölkészülni keressék Szabolcs atyát.
Imaszándék: advent átéléséért