Az irgalmasság cselekedetei

Spányi Antal püspök úr az alábbi szavakkal ajánlja Andrzej Zwoliński Az irgalmasság cselekedetei című könyvét.

Andrzej Zwoliński: Az irgalmasság cselekedetei

Kemény és sötét világban élünk. Nem csak a napok rövidülése miatt, és nem is csak az emberek életét és egészségét fenyegető vírus miatt.

Kemények vagyunk a világhoz, önmagunkhoz, és főleg egymáshoz. Mintha igazolni akarnánk a régi mondást: ember embernek farkasa.

Karaktergyilkosságok történnek, életek sérülnek, kárörvendés, rágalom, hazugság része lett a világnak, sőt az életünknek is, akkor is, ha m i szeretnénk ezeket a bűnöket elkerülni, látjuk, halljuk őket, gondolkodásunkat torzítják ezek a tapasztalások…

Pusztul a teremtett világ, mert önzésünkről nem akarunk lemondani, nem engedünk egy kicsit sem abból, amit megszoktunk, amit úgy képzelünk: ez jár nekem.

Önmagunkat is romboljuk szenvedélyeink rabságában, saját magunkat sem megértve. A magunk útján akarunk járni, és nem az Úr útján, nem Jézus nyomában.

Nem adunk sokszor új esélyt a másik embernek, a testvéremnek, akit ezzel torzítok, rombolok.

Az Isten pedig új világot ígér nekünk, és ennek az új világnak a lehetőségét is kínálja nekünk. Felajánlja a bűn rabságából való szabadulást, kegyelmével a rossz szokásoktól, rabságoktól való megszabadulást, a kapcsolatok megújítását, a bűn sebeinek gyógyítását.

Mert az Isten irgalmas! Irgalmas hozzánk, és irgalmas mindnyájunkhoz! Irgalmas szeretetével találkozhatunk, amikor csak akarunk.

Ez a találkozás azonban nem valami elvont, belső világunkban történő kegyes érzelem. Találkozni az irgalommal, az Isten irgalmával, azt jelenti, hogy befogadom, elfogadom az Ő irgalmát és hagyom, hogy az átalakítson engem, új emberré, új teremtménnyé formáljon.

És az új teremtmény, aki Krisztus képére és hasonlatosságára alkotott teremtmény már, új cselekedeteket fog véghez vinni. Új módon viszonyul a világhoz, önmagamhoz, a másik emberhez, testvéréhez.

Tudok már önmagamnak is megbocsátani, és megtanulom, milyen az a szeretet, melyről Jézus beszél: „szeresed felebarátodat, mint önmagadat.” Lehetőséggé válik az újrakezdés, az igazi megbocsátás, és az egyre tökéletesebb szeretet megélése.

Képessé válok az irgalmasság testi és lelki cselekedetinek megvalósítására, amit talán valamikor régen már hallottam, de a világ keménysége, a napi küzdelmek és csalódások, harcok elfelejtették már rég azokat.

Magunk változunk, de változik a világ is, ha erre az útra lépünk.

Lassan megtapasztalják az emberek azt a jóságot, aminek mi csak eszközei vagyunk és közvetítői. Megtapasztalják rajtunk keresztül, a mi türelmünk, megbocsátásunk, nagylelkűségünkön keresztül az Isten szeretetével a megújulás lehetőségét.

Egy új világ kezd megszületni, ott, ahol vagyok. Kis darabja a világnak, de jele  lesz a kis darab, Isten újjáteremtő szeretetének  jele.

Így fog Isten Országa bennünk megszületni, és általunk így lesz jelen a világban.

Köszönjük, hogy ezt a kis könyvet a kezünkbe vehetjük, és általa formálódhatunk krisztusi emberré.

Spányi Antal püspök

A kötetet a sekrestyében megrendelhető.