Évközi 22. vasárnap

Olvasmány Sirák fia könyvéből (Sir 3,19-21.30-31)

Fiam, alázattal vidd végbe tetteidet, és jobban szeretnek majd, mintha adakoznál. Nagy vagy? Annál inkább alázd meg magadat, akkor majd kegyelmet találsz Istennél. Mivelhogy igen nagy az Isten hatalma, tiszteletben tartják az alázatosak. Nincs gyógyír a gőgös embernek sebére, a gonoszság vert benne gyökeret, és nem is veszi észre. A bölcs szív nyitva áll a bölcsek szavának, s a figyelmes fül bölcsességre vágyik.

Ez az Isten igéje.

Szentlecke a Zsidókhoz írt levélből (Zsid 12,18-19.22-24a)

Testvéreim!

Ti nem kézzel tapintható hegyhez, és lobogó tűzhöz járultatok, sem sűrű homályhoz, sötétséghez, sem forgószélhez, harsonazengéshez vagy mennydörgő szózathoz, amelynek hallatára (a zsidók) könyörögni kezdtek, hogy ez a hang ne szóljon tovább hozzájuk.

Nem, ti Sion hegyéhez járultatok, az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez, az angyalok ezreihez, az égben számon tartott elsőszülöttek ünnepi sokadalmához és gyülekezetéhez, mindnyájunk bírájához, az Istenhez, a tökéletes igazak lelkeihez, az új szövetség közvetítőjéhez, Jézushoz.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Lukács könyvéből (Lk 14,1.7-14)

Az egyik szombaton Jézus betért egy vezető farizeus házába, hogy nála étkezzék. Amikor észrevette, hogy a meghívottak válogatják az első helyeket, egy példabeszédet mondott nekik.

„Amikor lakomára hívnak – kezdte –, ne ülj az első helyre, mert akadhat a hivatalosak közt nálad előkelőbb is. Ha ez megérkezik, odajön, aki meghívott titeket, és felszólít: »Add át a helyedet neki.« És akkor szégyenszemre az utolsó helyet kell elfoglalnod.

Ha tehát hivatalos vagy valahova, menj el, és foglald el az utolsó helyet, hogy amikor a házigazda odajön, így szóljon hozzád: »Barátom, menj följebb.« Milyen kitüntetés lesz ez számodra a többi vendég előtt! Mert mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki pedig magát megalázza, azt felmagasztalják.”

Ekkor a házigazdához fordult: „Amikor ebédet vagy vacsorát adsz, ne hívd meg barátaidat, se testvéreidet, se rokonaidat, se gazdag szomszédaidat, mert azok is meghívnak és viszonozzák neked. Ha lakomát adsz, hívd meg a szegényeket, bénákat, sántákat, vakokat. Boldog leszel, mert ők nem tudják neked viszonozni. Te azonban az igazak feltámadásakor megkapod jutalmadat.”

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
  • Most vasárnaptól, vasárnaponként ismét lesz Klotildligeten esti 7-es szentmise.
  • Csütörtökön, elsőcsütörtökön, 20:30-kor Pilisjászfalun a kápolnában szentségimádást lesz. 
  • Pénteken az esti szentmise helyett igeliturgia lesz, mert Szabolcs atya Székesfehérváron lesz az iskolák Veni Sancte-jéra.
  • Pénteken, elsőpénteken, 19-től 22 óráig a piliscsabai plébánián gyónási lehetőség lesz.
  • Jövő vasárnaptól a klotildligeti 9-es szentmise alatt lesz ismét misekuckó. A két évnél idősebb és 3. osztálynál fiatalabb (ők már elsőáldozásra készülnek) korosztály számára. Idei tanévtől új helyszínen: a fenti, hátsó nagyteremben.
  • Augusztustól szerdánként 16 órától az IRMÁK idősotthonban újból tartunk igeliturgiát. Szeptembertől a Nagyboldogasszony idősotthonban péntekenként 10:30-kor fogjuk tartani.