Évközi 4. vasárnap

Olvasmány Szofoniás próféta könyvéből (Szof 2,3;3,12-13)

Keressétek az Urat, ti, szegényei a földnek, akik teljesítitek parancsait. Keressétek az igazságot, keressétek az alázatot, talán menedéket találtok az Úr haragjának napján.

Meghagyom közöttetek a szegényeket és alázatosokat, akik az Úr nevében reménykednek: Izrael maradékát. Ők nem művelnek többé gonoszságot, nem beszélnek hazugságot, nem lesz álnok nyelv a szájukban. Olyanok lesznek, mint a nyáj: Legelnek és lepihennek, és senki sem zavarja meg őket.

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből (1Kor 1,26-31)

Testvéreim!

Gondoljatok csak meghívástokra! Nem sokan vannak köztetek, akik a világ szerint bölcsek, és nem sok a hatalmas, nem sok az előkelő. Isten azonban azt választotta ki, ami a világ szemében balga, hogy megszégyenítse a bölcseket; s ami a világ szemében gyönge, azt választotta ki, hogy megszégyenítse az erőseket. Ami a világ előtt alacsonyrendű és megvetendő, azt választotta ki az Isten, a semminek látszókat, hogy megsemmisítse azokat, akik látszanak valaminek. Így senki sem dicsekedhet Isten előtt.

Általa van nektek is életetek Krisztus Jézusban, aki Istentől bölcsességünkké, megszentelődésünkké és megváltásunkká lett. Így teljesül az Írás szava: „Aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék!”

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Máté könyvéből (Mt 5,1-12a)

Abban az időben:

Jézus, látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket:

„Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek.
Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek.
Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják Istent.
Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni.
Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa.
Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és „ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben.”

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
  • Kedden 19 órától Klotildligeten a plébánián felnőtt katekézist tartunk.
  • Csütörtökön 17 órakor Székesfehérváron a bazilikában püspöki szentmisét tartanak a megszentelt élet napja alkalmából, melyre szeretettel várják a szerzetesi közösségeket, lelkiségek képviselőit.
  • Pénteken, első péntek, 19–22 óra között Piliscsabán a plébánián gyónási lehetőség lesz.
  • Szombaton, a szentmise előtt 17:30-kor Klotildligeten a templomban rózsafüzér imát tartunk a békéért, ezzel csatlakozva az országos imanaphoz.
  • Szombaton, 19 órakor Klotildligeten a plébánián tartjuk a bérmálkozási fölkészítő első alkalmát, amire a bérmaszülőket is szeretettel hívjuk. Bérmálkozás október 21-én, szombaton, 17 órakor lesz Piliscsabán a templomban. A felkészülés első időszakában (tavasz) a bérmaszülővel készül a jelölt, a második szakaszában (nyár) egyénileg, a harmadikban (ősz) pedig csoportosan Szabolcs atyával. Kérdés esetén Szabolcs atyát keressétek. Bérmálkozás várhatóan két év múlva lesz újból.
  • Jövő hétvégén, Szent Balázs püspökre emlékezve, Balázs-áldást oszt Szabolcs atya.
  • Jövő hétvégéig a Szentségi Kápolnában, egy esetleges jövőbeni terv megvalósítása érdekében, felmérést végzünk, kérjük, hogy a Kápolna látogatásakor a kihelyezett lapon jelezd, hogy mikor voltál ott. Köszönjük!
  • Kérjük, hogy január végéig az elsőáldozási jelentkezési lapokat a hitoktatóknak juttassátok vissza. Köszönjük!
Imaszándék: hazánkért