Felnőtt katekézis

Kedves Testvérek!

Felnőtt katekézist (hittant) indítunk, amire sokan már jeleztétek is a részvételi szándékotokat. A következőket érdemes előzetesen tudni:

 • A Youcat (fiatalok katekizmusa) kérdései alapján fogunk haladni, amit két év alatt tervezünk végigvenni. Ezt az adott alkalmakon még bővítjük a nagy katekizmus gazdagságával, és a szélesebb körű teológiai tudással.
 • Kéthetente keddenként 19 és 20 óra közt tartjuk a klotildligeti plébánián.
 • Az alkalmak fölépítése: 40 perc előadás, 20 perc kérdezési-reflektálási lehetőség.
 • Az egyik alkalmat Almássy András teológus testvérünk, a másikat én fogom tartani, de mindegyikünk ott lesz a másik alkalmán is, mintegy „háttér segítőnek”.
 • Az idei tanévben a könyv első két részének kérdéseit vesszük végig, azaz a fundamentális és a szentségtani-liturgikus részt („Hitünk” és „A keresztény misztérium ünneplése”), a következő tanévben pedig a könyv második két részének kérdéseit vesszük át, azaz a morális és a spirituális részt („Életünk Krisztusban” és „Hogyan imádkozzunk?”)
 • Minden alkalom előtt a listára kiküldjük azokat a kérdéseket, amin az adott alkalmon szó lesz, így tudtok az adott alkalomra jönni, vagy folyamatában járni.

Az első találkozás: szeptember 13. (kedd) 19 óra a klotildligeti plébánia első nagytermében. Onnantól számítva minden második kedden lesznek a katekézisek, az idei tanév utolsó alkalma pedig: június 20. (kedd).

Az első tárgyalandó kérdéscsokrot e-mailben fogjuk küldeni.

Szeretettel:
Almássy András és Szabolcs atya

Első alkalom (2022. szeptember 13.)
 1. Miért vagyunk a világon?
 2. Miért teremtett minket Isten?
 3. Miért keressük Istent?
 4. Értelmünkkel meg tudjuk-e ismerni Isten létét?
 5. Miért tagadja az ember Istent, ha értelmével meg tudja ismerni?
 6. Tud-e az ember egyáltalában fogalmat alkotni Istenről? Tud-e róla értelmesen beszélni?
 7. Miért kellett Istennek megmutatnia magát ahhoz, hogy megtudjuk, milyen Ő?
 8. Hogyan nyilatkoztatja ki magát Isten az Ószövetségben?
 9. Mit mutat meg Isten magáról, amikor Fiát küldi hozzánk?
 10. Kimondatott-e minden Jézus Krisztusban, vagy pedig a kinyilatkoztatás még utána is folytatódik?
 11. Miért adjuk tovább a hitet?
 12. Honnan tudjuk, hogy mi tartozik az igaz hithez?
 13. Tévedhet-e az Egyház hit dolgában?
YouTube player

Második alkalom (2022. szeptember 27.)
 1. Igaz-e a Szentírás?
 2. Miképpen lehet a Szentírás „igazság”, ha nem minden helytálló, ami benne van?
 3. Hogyan olvassuk helyesen a Bibliát?
 4. Mi az Ószövetség jelentősége a keresztények számára?
 5. Mi az Újszövetség jelentősége a keresztények számára?
 6. Mi a Szentírás szerepe az Egyházban?
 7. Hogyan tudunk válaszolni Istennek, amikor megszólít minket?
 8. Mit jelent hinni?
 9. Hogyan kell hinni?
 10. Van-e ellentét a hit és a természettudomány között?
 11. Mi köze van a hitemnek az Egyházhoz?
YouTube player

A kivetített előadás letöltése.

Harmadik alkalom (2022. október 11.)
 1. Miért van szüksége a hitnek meghatározásokra és formulákra?
 2. Mi a hitvallási formula?
 3. Hogyan keletkeztek a hitvallások?
 4. Hogyan szól az Apostoli hitvallás?
 5. Hogyan szól a Nicea-konstantinápolyi nagy hitvallás?
 6. Miért csak egy Istenben hiszünk?
 7. Miért nevezi meg magát Isten?
 8. Mit jelent az, hogy Isten az igazság?
 9. Mit jelent az, hogy Isten a szeretet?
 10. Mit kell tennie az embernek, ha Istent megismerte?
 11. Egy vagy három Istenben hiszünk?
 12. Lehet-e logikai alapon következteni Isten háromságára?
 13. Miképpen „Atya” az Isten?
 14. Ki a „Szentlélek”?
 15. Isten-e Jézus? A Szentháromsághoz tartozik-e?
YouTube player

Negyedik alkalom (2022. október 25.)
 1. Képes-e Isten mindenre? Mindenható-e Isten?
 2. Fölöslegessé teszi-e a Teremtőt a természettudomány?
 3. Lehetséges-e, hogy valaki meg van győződve az evolúcióról, és mégis hisz a Teremtőben?
 4. Véletlen műve-e a világ?
 5. Ki teremtette a világot?
 6. Istentől származnak-e a természeti törvények és a természetes rend?
 7. Miért írja le a Teremtés könyve a teremtést, mint hat napig tartó munkát?
 8. Miért pihent Isten a hetedik napon?
 9. Miért teremtette Isten a világot?
 10. Kormányozza-e Isten a világot és az én életemet?
 11. Mi az ember szerepe az isteni gondviselésben?
 12. Ha Isten mindent tud és mindenre képes, miért nem akadályozza meg a rosszat?
 13. Mi a „mennyország”?
 14. Mi a pokol?
 15. Kik az angyalok?
 16. Kapcsolatba tud-e lépni az ember az angyalokkal?
YouTube player

A kivetített előadás letöltése.

Ötödik alkalom (2022. november 8.)
 1. Különleges helyzete van-e az embernek a teremtésben?
 2. Hogyan kell az embernek az állatokkal és más teremtményekkel szemben viselkednie?
 3. Mit jelent az, hogy Isten az embert a saját képmására teremtette?
 4. Miért teremtette Isten az embert?
 5. Miért Jézus a legfőbb példakép a világon?
 6. Miben áll az emberek egyenlősége?
 7. Mi a lélek?
 8. Honnan van az ember lelke?
 9. Miért teremtette Isten az embert férfinak és nőnek?
 10. Mi a helyzet azokkal az emberekkel, akiknek homoszexuális hajlamuk van?
 11. Szerepelt-e Isten tervében az ember szenvedése és halála?
 12. Mi a bűn?
 13. Eredeti bűn? Mi közünk van Ádám és Éva bűnbeeséséhez?
 14. Kényszerít-e minket az eredeti bűn arra, hogy vétkezzünk?
 15. Hogyan ment meg minket Isten a gonosz hatalmától?
YouTube player

Hatodik alkalom (2022. november 22.)
 1. Miért nevezzük a Jézusról szóló tudósítást „evangélium”-nak, azaz „örömhír”-nek?
 2. Mit jelent a „Jézus”; név?
 3. Miért nevezzük Jézust „Krisztus”-nak?
 4. Mit jelent az, hogy Jézus „Isten egyszülött Fia”?
 5. Miért szólítják Jézust „Úrnak” a keresztények?
 6. Miért lett Isten emberré Jézusban?
 7. Mit jelent az, hogy Jézus Krisztus valóságos Isten, és ugyanakkor valóságos ember?
 8. Miért tudjuk Jézust csak „misztériumként” fölfogni?
 9. Volt-e Jézusnak is lelke, értelme és teste éppúgy, mint nekünk?
 10. Mária miért szűz?
 11. Voltak Máriának Jézuson kívül más gyermekei is?
 12. Nem visszás dolog Máriát Isten „Anyjának” nevezni?
 13. Mit jelent Mária szeplőtelen fogantatása?
 14. Mária csupán Isten eszköze volt?
 15. Hogyan lehet Mária a mi anyánk?
YouTube player

A kivetített előadás letöltése.

Hetedik alkalom (2022. december 6.)
 1. Miért nem lépett Jézus a nyilvánosság elé 30 éves kora előtt?
 2. Miért kereszteltette meg magát Jézus Jánossal, holott nem volt bűne?
 3. Miért volt kitéve Jézus kísértésnek?
 4. Kinek ígéri meg Jézus az „Isten országát”?
 5. Valóban tett Jézus csodákat, vagy ezek csak jámbor mesék?
 6. Hogyan vitte végbe Jézus a csodákat?
 7. Miért választott Jézus apostolokat?
 8. Milyen volt Jézus színeváltozása a hegyen?
 9. Tudta-e Jézus, amikor bevonult Jeruzsálembe, hogy meg fog halni?
 10. Miért választotta Jézus halálának és föltámadásának időpontjául a zsidó húsvét ünnepét?
 11. Hogyan lehetett Jézust, a béke emberét kereszthalálra ítélni?
 12. Vétkesek-e a zsidók Jézus halálában?
 13. Akarta-e Isten egyszülött Fiának halálát?
 14. Mi történt az utolsó vacsorán?
YouTube player

Nyolcadik alkalom (2022. december 20.)
 1. Valóban érzett Jézus halálfélelmet a halála előtti éjszakán az Olajfák hegyén?
 2. Miért kellett Jézusnak minket éppen a kereszten megváltania?
 3. Hogyan kell nekünk életünkben a szenvedést elfogadni, a „keresztet vállunkra venni”, és ezzel Jézust követni?
 4. Valóban meghalt Jézus a kereszten, vagy talán csak azért tudott föltámadni, mert tetszhalott volt?
 5. Lehet-e valaki keresztény akkor, ha nem hisz Krisztus föltámadásában?
 6. Hogyan jutottak a tanítványok Jézus föltámadásának hitére?
 7. Van-e bizonyíték Jézus föltámadására?
 8. Ugyanolyan testi állapotban tért vissza Jézus föltámadásakor, mint amilyenben földi életében volt?
 9. Milyen változást okozott a világban a föltámadás?
 10. Mit jelent az, hogy Jézus fölment a mennybe?
 11. Miért ura Jézus Krisztus az egész világnak?
 12. Milyen lesz a világ vége?
 13. Hogyan fog megítélni Krisztus minket és az egész világot?
YouTube player

A kivetített előadás letöltése.

Kilencedik alkalom (2023. január 3.)
 1. Mit jelent az, hogy hiszek a Szentlélekben?
 2. Milyen szerepet játszik a Szentlélek Jézus életében?
 3. Milyen neveken és milyen jelképekben jelenik meg a Szentlélek?
 4. Mit jelent az, hogy a „Szentlélek, szólt a próféták szavával”?
 5. Hogyan tud a Szentlélek Máriában és Mária által hatni?
 6. Mi történt pünkösdkor?
 7. Mit tesz a Szentlélek az Egyházban?
 8. Mit tesz a Szentlélek az én életemben?
 9. Mit jelent az „Egyház”?
 10. Miért akarja Isten, hogy legyen Egyház?
 11. Mi az Egyház feladata?
 12. Miért több az Egyház egy intézménynél?
 13. Mi az, ami példa nélküli Isten népében?
 14. Mit jelent az, hogy az „Egyház Krisztus teste”?
 15. Mit jelent az, hogy az „Egyház Krisztus jegyese”?
 16. Mit jelent az, hogy az „Egyház, a Szentlélek temploma”?
YouTube player

Tizedik alkalom (2023. január 17.)
 1. Miért több az Egyház egy intézménynél?
 2. Mi az, ami példa nélküli Isten népében?
 3. Mit jelent az, hogy „az Egyház Krisztus teste”?
 4. Mit jelent az, hogy „az Egyház Krisztus jegyese”?
 5. Mit jelent az, hogy az Egyház „a Szentlélek temploma”?
 6. Miért csak egy Egyház lehet?
 7. Testvéreink-e a nem katolikus keresztények is?
 8. Mit kell tennünk a keresztények egységéért?
 9. Miért szent az Egyház?
 10. Miért nevezzük az Egyházat katolikusnak?
 11. Ki tartozik a katolikus egyházhoz?
 12. Milyen kapcsolatban áll az Egyház a zsidó néppel?
 13. Hogyan tekint az Egyház a többi vallásra?
 14. Miért apostoli az Egyház?
YouTube player

A kivetített előadás letöltése.

Tizenegyedik alkalom (2023. január 31.)
 1. Hogyan épül fel az egy, szent, katolikus és apostoli Egyház?
 2. Mi a laikusok hivatása?
 3. Miért nem demokratikus szervezet az Egyház?
 4. Mi a pápa feladata?
 5. Tehetnek-e vagy taníthatnak-e valamit a püspökök a pápa ellenére, és tehet-e vagy taníthat-e valamit a pápa a püspökök ellenére?
 6. Valóban tévedhetetlen-e a pápa?
 7. Mi a püspökök feledata?
 8. Miért akarja Jézus, hogy legyenek emberek, akik egész életükön át szegénységben, házasság nélkül, tisztaságban és engedelmességben éljenek?
 9. Mit jelent a „szentek közössége”?
 10. Miért van Máriának olyan kimagasló helyzete a szentek közösségében?
 11. Valóban tud-e nekünk segíteni Mária?
 12. Szabad-e Máriát imádhi?
 13. Valóban tud-e az Egyház bűnöket megbocsátani?
 14. A bűnbocsánatnak milyen lehetőségei vannak az Egyházban?
YouTube player