Húsvét 4. vasárnapja

Olvasmány az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 4,8-12)

Azokban a napokban: Péter a Szentlélektől eltelve így szólt: „Népünk elöljárói és ti vének! Ha ti ma azért hallgattok ki minket – miután egy beteggel jót tettünk –, hogy vajon ő hogyan is gyógyult meg, hát tudjátok meg mindannyian, ti és Izrael egész népe, hogy ez az ember annak a názáreti Jézus Krisztusnak a neve által áll itt előttetek egészségesen, akit ti keresztre feszítettetek, és akit az Isten feltámasztott a halálból. Ő az a kő, amelyet ti, építők elvetettetek, és mégis szegletkővé lett. Nincs üdvösség senki másban. Mert nem adatott más név az ég alatt az embereknek, amelyben üdvözülhetünk.”

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent János apostol első leveléből (1Jn 3,1-2)

Szeretteim! Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya: Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. A világ azért nem ismer minket, mert őt sem ismeri. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de hogy mik leszünk, az még nem nyilvánvaló. Azt tudjuk, hogy ha ő megjelenik, hasonlók leszünk hozzá, mert látni fogjuk őt úgy, amint van.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent János könyvéből (Jn 10,11-18)

Abban az időben Jézus így szólt: Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. A béres azonban, aki nem pásztor, akinek a juhok nem a sajátjai, otthagyja a juhokat, és elfut, amikor látja, hogy jön a farkas. A farkas aztán elragadja és szétkergeti őket. A béres azért fut el, mert béres, és nem törődik a juhokkal.

Én vagyok a jó pásztor. Ismerem enyéimet, és enyéim is ismernek engem, – mint ahogy az Atya ismer engem, és én ismerem az Atyát. Életemet adom a juhokért. De más juhaim is vannak, amelyek nem ebből az akolból valók. Ezeket is vezetnem kell. Hallgatni fognak szavamra, és egy nyáj lesz és egy pásztor.

Azért szeret engem az Atya, mert odaadom az életemet, hogy majd ismét visszavegyem. Nem veszi el tőlem senki, magam adom oda, mert van rá hatalmam, hogy odaadjam, és van rá hatalmam, hogy visszavegyem. Ezt a parancsot kaptam Atyámtól.”

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
 • Most vasárnap egyházmegyei gyűjtést tartunk.
 • Ma 20 és 23 óra között az Egyházközségi Nővéreknél szentségimádás lesz hivatásokért.
 • Kedden 19 órától Klotildligeten a plébánián felnőtt katekézist tartunk.
 • Elindultak a Liget Segítőszolgálat Beszélgető péntek elnevezésű alkalmai. A Beszélgető péntek olyan lehetőséget kínál, ahol segítő szakemberek – hetente más és más – hallgatják meg a kérdéseket, nehézségeket bármilyen lelki témában. Ünnepnapokat  kivéve minden pénteken 17 és 19 óra között Klotildligeten a Szent László teremben lesz a nyári szünetig.
 • Pénteken 17:30-tól a Klarissza házban internetbiztonsági előadás lesz a szülők számára.
 • Május 4-től Piliscsabán a templomban lesznek a szombati előesti szentmisék.
 • Megnyílt a CsaTa, azaz a nyári családos táborunk jelentkezési felelülete, jelentkezni a listára kiküldött link segítségével tudtok. Szeretettel várjuk a helyi családokat, a jubileumi X. CsaTába.
 • Május 4–5-én és 11–12-én intenzív (10–16 óra között), négynapos Ölelj át! elnevezésű párkapcsolati tréning lesz Klotildligetn a plébánián. Jelentkezés és további információ Vida-Baráth Mártánál.
 • Klotildligeten a plébánia orgonája (többszöri felújítást követően), már sok éve cserére szorul. Ennek megvalósítására most gyűjtést hirdetünk. Az új orgona összege megközelítőleg 7 millió forint. A gyűjtéshez hozzájárulni a sekrestyében befizetve, vagy az alszámlára utalva tudtok.
  Piliscsaba-Klotildliget Római Katolikus Plébánia számlaszáma: 10702143-75011277-52000001 (közlemény: orgona)
  Adományaitokat előre is köszönjük!
 • Klotildligeten a plébánia altemplomában új urnafalat építettünk, mert az 1-es és 2-es urnahelyek nagyrészt elfogytak. A mostani beruházással új temetkezési helyeket hoztunk létre, amiket már meg is lehet vásárolni. A részletekkel Paczolay Balázs gondnokot keressétek.
 • Itt az 1+1% felajánlásának az ideje, az első 1% kapcsán a Magyar Katolikus Egyházat, a második 1% kapcsán a Piliscsaba Hitéletéért Alapítványt, a Klotildligeti Egyházközségért Alapítványt vagy a Páduai Szent Antal iskola Hajnalcsillag alapítványát ajánljuk a figyelmetekbe.
Imaszándék: a megváltás átéléséért