Évvégi beszámoló – 2020

Pénzögyi beszámoló

ÖSSZESEN

BEVÉTELEK (kerekítve): 38 millió Ft

(tavalyról áthoztunk még 10,8 millió Ft-ot)

KIADÁSOK (kerekítve): 26,6 millió Ft

PILISCSABA

BEVÉTELEK (kerekítve)

 • egyházadó: 2,4 millió Ft
 • perselybevétel: 3,1 millió Ft
 • liget hozzájárulása: 1,7 millió Ft (augusztusig bezárólag)
 • adományok: 1,4 millió Ft
 • egyházmegyei működési támogatás: 0,9 millió Ft

Összesen: 9.4 millió Ft

KIADÁSOK (kerekítve)

 • bérek: 4,1 millió Ft 
 • fenntartási költségek: 2,4 millió Ft 
 • plébánia körüli felújítási munkálatok: 0,6 millió Ft
 • egyházmegyei kölcsön visszafizetése: 0,4 millió Ft

Összesen: 7,5 millió Ft

 • Tavalyról áthoztunk 1,4 millió forintot.
 • A bevételeink tavalyhoz képest, az egyházadó emelkedésének, és az egyházmegye működési támogatásának köszönhetően 1 millió forinttal nőttek.
 • Az egyházmegyének tartozunk még 3,5 millió forinttal a plébánia felújítása után.
 • Idén rendbetettük a plébánia nagy hátsó kertjét: 120 méteren újraépítve a falat, és 21 gyümölcsfát elültetve.
 • Nyertünk 50 + 50 millió forintot az államtól a német nemzetiségi önkormányzaton keresztül, és 22 millió forintot az egyházmegyétől a templom külső felújítására, a közbeszereztetési eljárás a vége félé jár, az eljárás végeztével, és a még hiányzó 50 millió forint elnyerése esetén a csabai templomot kívülről felújítjuk.

KLOTILDLIGET
(PILISJÁSZFALUVAL EGYÜTT)

BEVÉTELEK (kerekítve)

 • egyházadó: 6,8 millió Ft
 • perselybevétel: 4,6 millió Ft
 • adományok: 9,1 millió Ft
 • sírhelyek eladása: 0,4 millió Ft
 • pályázatok: 6,1 millió Ft
 • egyéb: 1,6 millió Ft

Összesen: 28,6 millió Ft

KIADÁSOK (kerekítve)

 • beruházások: 9,1 millió Ft
 • fenntartási kiadások: 4,3 millió Ft 
 • rendezvényeink: 0,2 millió Ft
 • csabai plébániával közös költségek: 1,7 millió Ft (augusztusig bezárólag)
 • személyi kifizetések: 2,8 millió Ft 
 • egyéb: 1 millió Ft

Összesen: 19,1 millió Ft

 • Tavalyról áthoztunk 9,4 millió forintot.
 • Bevételeink 10 millió forinttal nőttek, az egyházadó növekedésének, nagylelkű adományaitoknak (gyűjtés az ablaküvegekre), és a kapott támogatásoknak köszönhetően.
 • Idén önerőből egybenyitottuk elöl a könyvtárszobát és a konyhát, a hátsó kisszobákat pedig nagyrészt saját forrásból, kisebb részben pályázati pénzből közösségi térré alakítottuk (Alapítvány 1,5 mFt). Folytattuk az ólomüveg ablakok felújítását, amely az adományaitokból (5,5 mFt) és pályázatból (5 mFt) valósul meg. Ez a beruházás várhatóan januárban fejeződik be.
 • Könnyűzenei hangszerpályázton nyert támogatásból (0,6 mFt) a gitáros zenekar számára hangszereket, hangfalat, mikrofont tudtunk venni.
 • Közösségi programjainkra 0,5 mFt támogatást kaptunk, amit a CsaTa költségeire, projektor beszerzésére és a karácsonyi karitász csomagokra fordítottunk.
 • Megújult plébániáink honlapja.

PILISJÁSZFALU

BEVÉTELEK (kerekítve)

 • egyházadó: 1 140 eFt
 • perselybevétel: 600 eFt
 • adományok: 2 200 eFt
 • egyéb: 130 eFt

Összesen: 4 070 eFt

KIADÁSOK (kerekítve)

 • beruházások: 330 eFt
 • fenntartási kiadások: 200 eFt
 • személyi kifizetések: 360 eFt 
 • egyéb: 130 eFt

Összesen: 1 020 eFt

 • Tavalyhoz képest növekedtek a bevételeink (egyházi hozzájárulás, adományok).
 • Idén megvásárlásra került egy projektor laptoppal az énekek kivetítéséhez, valamint egy porszívó.

Összefoglalóan:

 • Magyarországon az államtól, az egyháztól és az egyházmegyétől nem kapunk sem fizetést, sem támogatást, csak akkor, ha pályázaton nyerünk, a magyarországi katolikus egyház koncepciója szerint a hívek tartják el a papjaikat, a segítőiket, a plébániákat, és a templomokat.
 • Nagyon köszönjük mindenki anyagi hozzájárulását, ugyanis két rendszeres anyagi bevételi forrásunk van: az egyházadó és a perselypénz, ebből állunk mindent: papi és alkalmazotti fizetéseket, fenntartási, rendezvényi és beruházási költségeket.

Lelkipásztori beszámoló

PiliscsabaKlotildligetPilisjászfaluÖsszesen
keresztelő1733454
elsőáldozó1424139
esküvő3811
temetés25147*46
* Piliscsabán temetve
 • Elsőáldozóból 10-el kevesebb, temetésből pedig 10-el több volt mint tavaly.
 • Köszönet mindenkinek, aki él a szentségekkel, és aki a szentségekhez vezet másokat.
 • Külön köszönet azoknak, akik ebben az időszakban biztosítják az online felületeink működését és az élő közvetítéseket, név szerint: Bódy Istvánnak, Vida Józsefnek, Laza Dominikának és Antal Lászlónak.