Ferences napok

A Ferences Világi Rend piliscsabai Szent Pater Pio közössége nyitott képzési alkalmakat, ferences napokat tart Klotildligeten a plébánián. A Ferences Jubileumokhoz kapcsolódóan, három éven át tartó programsorozat, amely 2023–2025 éveket átölelő, hároméves képzési program, amelynek a mottója:

„Az evangélumból az életbe – az életből az evangéliumba” (vö. FVR regula 4.)
A ferences lelkiségünk gyökerei és kapcsolódásai a Szentírásban

Évi négy alkalmas lelkiségi képzés, amelyre a helyi testvéri közösségünk határait kinyitva szeretettel hívjuk egyházközségünk tagjait, és a magyarországi Ferences Család minden tagját közelről s távolabbról.

Mindegyik alkalom szombati napon lesz, délelőtt 10 órai kezdéssel, egészen az este 18 órai plébániai szentmiséig. Mind a három évben a négy előadóból kettő magyarországi, kettő pedig külföldről érkezik.

Tolmácsolást természetesen biztosítunk. (A részletes programot a plakátok tartalmazzák)

A három év programja a következő:

2023. Ószövetség
2023. március 4.

„Tiszteljenek minden élő és élettelen teremtményt, mert a Fölséges Isten keze nyomát hordozzák”
A teremtett világ tisztelete Szent Ferencnél, lelkisége a világ teremtése tükrében
Fr. Fernando Ventura OFMCap – Portugália

2023. május 20.

„Officium passionis domini”
Zsoltárok, a zsoltáros imádság Szent Ferencnél, Thomas Merton zsoltárszemlélete segítségével
Fr. Bagyinszki Ágoston OFM és Fr. Gács Paszkál OFM

2023. szeptember 2.

„… erénye láttán szívesen hallgatta őt…” (LegMaj IX.8.)
Szent Ferenc és Ábrahám fiai – a ferences lelkiség gyökerei és kapcsolódásai a zsidóságban és az iszlámban
Lucia Hidveghyová OFS – Szlovákia
(a Nagyszombati Egyetem Pozsonyi Teológia karának professzora, szakterülete a hebraisztika)

2023. november 25.

„…Isten emberében kétségtelenül csodás volt a prófétálás ereje” (LegMaj XI.6.)
Szent Ferenc prófétai lelkülete
Fr. Szpisják Péter-Pál OFMCap

2024. Újszövetség
2024. március 2., szombat

Szent Ferenc és a megtestesülés misztériuma
Fr. Varga Kapisztrán OFM

2024. május 18., szombat

Szent Ferenc és a bűnbánat, kiengesztelődés
Fr. Adriano Apollonio OFM, Olaszország

2024. augusztus 31., szombat

Szent Ferenc és a kínszenvedés és halál, Szent Ferenc találkozása a Megfeszítettel

2024. november 30., szombat

Szent Ferenc és a Feltámadott, Szent Ferenc misztikus élményei
Fr. Alfred Parambakathu OFMConv

2025. Szentháromság
  1. Szent Ferenc megújult atyaképe
  2. Szent Ferenc, mint ’alter Christus’ – Jézus és Szent Ferenc
    Fr. Berhidai Piusz OFM
  3. Szent Ferenc Szentlélekből ihletettsége
  4. A Teremtés Könyve, mint a világ látásmódja
    Fr. Bagyinszki Ágoston OFM

Az előadókról:
Fr. Fernando Ventura OFMCap

A Lisszaboni Katolikus Egyetem teológiai szakán, a római Pápai Bibliai Intézettől pedig bibliatudományok szakon szerzett licenciátust. Az Aveirói (Portugália) Vallástudományi Intézet biblikus professzora volt. Lelkipásztori munkát végzett különböző egyházközségekben, rádióban és televízióban. Szellemi asszisztensként is dolgozott az Élet és Béke Közösségnél a hajléktalan drogosok kezelésében. Tagja az Európai Szegénységellenes Hálózatnak, az általa 2010-ben alapított San Tomé e Principe Tejbank (árvaház) felelőse, valamint az Alma Mater Artis Egyesület igazgatója, amely a gyermekek és fiatalok emberi és művészeti képzését támogatja Porto és más portugál városok perifériáján.Tolmácsként dolgozik a Kapucínus Rendben, a Ferences Világi Rendben, a Vatikánban (A szinódus állandó tolmácsa) és az Olasz Püspöki Konferencián. Számos könyv szerzője.

Fr. Bagyinszki Ágoston OFM

Ferences szerzetes, teológiai tanár. A Sapientia szerzetesi hittudományi főiskola oktatási és kutatási rektorhelyettese, a Fundamentális teológia tanszék tanszékvezető docense. Tanulmányait Szegeden, Rómában és Washingtonban végezte.

Fr. Gács Paszkál OFM

Ferences szerzetes, főiskolai hallgató, Fr. Bagyinszki Ágoston OFM tanítványa.

ThDr. Mgr. Lucia Hidveghyova OFS

A Ferences Világi Rend tagja, a nemzetközi Képzési Titkárság tagja. Teológiai doktor, hebraisztikus. Öt évig élt Izraelben, ebből négy évig Jeruzsálemben. A Héber Egyetemen és Cambridge-ben tanult, jelenleg pedig a Nagyszombati Egyetem pozsonyi Teológiai Karának professzora. A judaizmus és a zsidó-keresztény párbeszéd elkötelezettje. Számos könyv és tanulmány szerzője.

Fr. Szpisják Péter Pál OFMCap

Kapucinus szerzetes. A móri kapucinus templom templomigazgatója. A Ferences Világi Rend lelki asszisztense.

Fr. Alfred Parambakathu OFMConv

A keralai (India) Szent Maximilian Kolbe provincia tagja. Korábban az Alwaye-i Kolbe Ashram pápai szeminárium rektora volt. 2016-ban a Ferences Világi Rend Általános Asszisztensévé nevezték ki, és 2022-ig szolgált ebben a pozícióban. Ezt követően a Sienai rendház házfőnökévé nevezték ki, jelenleg is itt szolgál, és egyben ő a Sienai dóm rektora.

A testvéri közösségünk tanácsa nevében szeretettel

Kauser Tibor