Hit nélkül minden összeomlik; és ima nélkül kialszik a hit!

Az Egyház nagy imaiskola. Sokan szüleink vagy nagyszüleink ölében tanultuk meg első imáinkat. Talán őrizzük annak emlékét, amikor anyukánk és apukánk megtanítottak imádkozni bennünket elalvás előtt. (…)

Egy plébániaközösség és minden keresztény közösség életét a rendszeres liturgikus alkalmak és közösségi imák jellemzik. Rájövünk, hogy a gyermekkorunkban egyszerű körülmények között kapott ajándék nagy örökség, nagyon gazdag örökség, és hogy az imádságról érdemes mélyebb tapasztalatokat szerezni (vö. KEK 2688). A hit „öltözéke” nincs kikeményítve, velünk együtt alakul; a hívő magatartás nem merev, hanem növekszik, válságokon és feltámadásokon keresztül is; sőt válságok nélkül nem is lehet növekedni, mert a válság növekedésre késztet: a növekedés egyik szükség módja az, ha válságba kerülünk.

A hit lélegzése pedig az ima: annyira növekszünk a hitben, amennyire megtanulunk imádkozni.

(…)

Lukács evangéliumában Jézus feltesz egy drámai kérdést, amely mindig gondolkodásra késztet bennünket: „Amikor eljön az Emberfia, talál-e hitet a földön?” (Lk 18,8), vagy csak szervezeteket talál, csak „a hit vállalkozóinak” csoportjait találja, melyek mind jól szervezettek, jótékonykodnak, sok mindennel foglalkoznak…? De vajon talál-e hitet? „Amikor eljön az Emberfia, talál-e hitet a földön?” Ez a kérdés egy olyan példabeszéd végén található, amely a kitartó, fáradhatatlan ima szükségességéről szól (vö. Lk 18,1–8). Tehát azzal zárhatjuk elmélkedésünket, hogy a hit lámpása mindig világítani fog a földön, amíg lesz az imának olaja. Az Egyház valódi hitének lámpása mindig világítani fog a földön, amíg lesz az imának olaja. Az ima segíti előre a hitet, az ima segíti előre szegény, gyenge, bűnös életünket. De az ima biztosan előresegíti! Nekünk, keresztényeknek fel kell tennünk magunknak a kérdést:

Imádkozom? Imádkozunk? Hogyan imádkozom? Mint a papagáj, vagy szívből imádkozom?

Hogyan imádkozom? Azzal a bizonyossággal imádkozom, hogy az Egyházban vagyok, és együtt imádkozom az Egyházzal, vagy inkább a saját elképzeléseim szerint imádkozom, és a saját elképzeléseimből csinálok imát? Ez pogány ima, ez nem keresztény ima! Megismétlem: azzal zárhatjuk elmélkedésünket, hogy a hit lámpása mindig világítani fog a földön, amíg lesz az imának olaja.

Ez lényegi feladata az Egyháznak: imádkozni és imádkozni tanítani. Nemzedékről nemzedékre tovább kell adnunk a hit lámpását az ima olajával. A hit lámpását, mely világosságot áraszt, s valóban úgy rendezi a dolgokat, ahogy azokat kell, de ez csak az ima olajával lehetséges. Különben kialszik. E lámpás fénye nélkül nem látnánk az evangelizálás útját, sőt, nem látnánk a helyes hit útját sem; nem látnánk testvéreink arcát, kik közelségünket és szolgálatunkat igénylik; nem tudnánk bevilágítani a helyiséget, ahol közösségben találkoznánk… Hit nélkül minden összeomlik; és ima nélkül kialszik a hit. Hit és ima, együtt! Nincs más út. Ezért az Egyház, mely a közösségvállalás otthona és iskolája, egyben a hit és az imádság otthona és iskolája.

Részletek Ferenc pápa 2021. április 14-ei katekéziséből.

Forrás: Magyar Kurír