Imádkoztunk Magyarországért

Kedves Testvérek!

A Szeretetláng közösség által kezdeményezett imafelhíváshoz kapcsolódva megszervezzük itt Piliscsabán is a vasárnapi rózsafüzér imádságot, amelyre szeretettel várunk benneteket! Imaszándékunk:

  1. Ima Magyarország békéjéért és biztonságáért.
  2. Ima, hogy hazánk, Európa és az egész világ védelmet nyerjen egy kiszélesedő háború ellen.
  3. Ima Ukrajna békéjéért, valamint védelméért.

Az imát vasárnap 18 órai kezdettel tartjuk (hogy ne ütközzünk a 19 órás misével) a Nagytemplom előtti téren
Mindenkit szeretettel várunk!

György-Deák Panni
missziós munkacsoport


Lackfi János, Prima Primissima-díjas író, a kezdeményezés egyik fő támogatója az alábbi felhívással szólítja imára a hazánk sorsáért aggódó testvéreket:

Nehéz idők jönnek az egész világra, Magyarországra is, ez nem titok. Ha szeretnétek, hogy az ország békében élhessen, és átvészelhesse a válságot, szálljatok be az imaláncba, melynek én is tagja vagyok, és szóljatok hittel Istenhez minden nap az elkövetkező két hónapban.

Ha katolikusok vagytok, mondjatok el napi négy rózsafüzért hazánkért, kérve, hogy a fegyveres konfliktusok elkerüljék. (Többet sem tilos!)

Minden más keresztény testvért szeretettel invitálok, hogy kötött vagy szabad fohászkodással, dicsőítéssel csatlakozzék ehhez a láthatatlan közösséghez. Szeretettel ajánlom az alábbi imát is, hogy minél jobban összehangolódhassunk Isten szándékaival, aki nem a pusztulás, hanem az élet Ura:

Imádott Jézusom!
Lábunk együtt járjon,
Kezünk együtt gyűjtsön,
Szívünk együtt dobbanjon,
Bensőnk együtt érezzen,
Elménk gondolata egy legyen,
Fülünk együtt figyeljen a csöndességre,
Szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon,
Ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! Ámen.

Köszönöm!
És béke veletek!