Nagyböjt 1. vasárnap

Olvasmány Mózes első könyvéből (Ter 9,8-15)

A vízözön után Noé kijött a bárkából, és hálaáldozatot mutatott be. Ekkor Isten így szólt Noéhoz és fiaihoz, akik vele voltak: „Íme, szövetséget kötök veletek, utódaitokkal és minden élőlénnyel, amely veletek van: a madarakkal, a háziállatokkal és az összes mezei vaddal, mindennel, ami kijött a bárkából, a föld minden állatával. Megkötöm veletek szövetségemet, többé nem törlöm el valamennyi élőlényt a földről vízözönnel, és nem jön olyan áradat, amely elpusztítja a földet.”

Aztán így szólt Isten: „A szövetségnek, amely fennáll köztem és köztetek, meg a veletek levő minden élőlény között minden nemzedékre, ez lesz a jele: szivárványt helyezek a felhőkbe. Ez legyen a szövetség jele köztem és a föld között. Ha összegyűjtöm a föld felett a felhőket, és a szivárvány megjelenik a felhőkön, akkor megemlékezem szövetségemről, amely fennáll köztem és köztetek meg minden élőlény és test között. A vízből nem lesz többé vízözön, hogy minden lényt elpusztítson.”

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Péter apostol első leveléből (1Pét 3,18-22)

Szeretteim! Krisztus meghalt egyszer a bűnökért, az Igaz a bűnösökért, hogy Istenhez vezessen minket. A test szerint ugyan megölték, de a lélek szerint életre kelt. Így ment el a börtönben sínylődő lelkekhez is, és hírt vitt nekik. Ezek egykor engedetlenek voltak, amikor Noé idejében Isten türelmesen várt, amíg a bárka elkészült. Ebben csak néhányan, mindössze nyolcan menekültek meg, épp a víz által.

A vele jelképezett keresztség most titeket is ugyanígy megment. Hiszen az nem a test szennyének a lemosása, hanem könyörgés az Istenhez, hogy adjon tiszta lelkiismeretet Jézus Krisztus feltámadása által. Ő azután, hogy az angyalok, hatalmasságok és erősségek az ő uralma alá kerültek, fölment a mennybe, és az Isten jobbján foglal helyet.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Márk könyvéből (Mk 1,12-15)

Abban az időben a Lélek kivitte Jézust a pusztába. Negyven napig kint volt a pusztában, és megkísértette a sátán. Vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki. Amikor Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten evangéliumát: „Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.”

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
 • Most hétvégén, azok számára, akik nem voltak hamvazószerdán szentmisén, hamvazkodást tartunk.
 • Kedden 16:30-kor a Nagyboldogasszonyház kápolnájában tartjuk a Prohászka Imaszövetség imaóráját hivatásokért.
 • Szerdán, február 21-én, 20–23 óra között az Egyházközségi Nővéreknél szentségimádás lesz hivatásokért.
 • Nagyböjt péntekein, keresztutakat járunk:
  • 17:30-kor Piliscsabán
  • 18 órakor Pilisjászfalun
  • A klotildligeti és piliscsabai keresztutakat összevontuk. Klotildligetről segítünk eljutni Piliscsabára a keresztútra, a segítségért Paczolay Balázs keressétek.
 • Szombaton 8:45 és 12:30 között Klotildligeten a plébánián tartjuk a nagyböjti lelkinapunkat, amit Száraz László atya fog vezetni, jelentkezni Náray-Szabó Marcinál tudtok: mnaray@yahoo.com.
 • Szombaton 15–17:30 között Klotildligeten a plébánián nyugdíjas teaházat tartunk.
 • Jövő vasárnap országos gyűjtés lesz az iskolák javára.
 • Két hét múlva szombaton, március 2-án, 19 órás kezdéssel Klotildligeten a plébánián, Rosta Gergő vallásszociológus tart előadást a legutóbbi népszámlálás vallási vonatkozásairól.
 • Nagyböjtben (hamvazószerdától) a szentségi kápolna megszokott működése továbbra is megmarad, viszont erre az időszakra éjszaka is nyitva tartjuk a kápolnát, hogy lehetőség legyen éjszaka is találkozni az Úrral. Erre föl is lehet iratkozni, de az nem kötelező. További információ.
 • Hamarosan itt az 1+1% felajánlásának az ideje, az első 1% kapcsán a Magyar Katolikus Egyházat, a második 1% kapcsán a piliscsabai vagy klotildligeti plébánia vagy a Páduai Szent Antal iskola alapítványát ajánljuk a figyelmetekben.
 • A gondnokunk, Paczolay Balázs, hivatalos email címet kapott (klotildliget.gondnok@piliscsaba-katolikus.hu), kérünk, hogy a plébániai ügyekben azon kommunikáljatok vele.
Imaszándék: a nagyböjt átéléséért