Nagyböjt 5. vasárnap

Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből (Jer 31,31-34)

„Íme, napok jönnek – mondja az Úr –, amikor új szövetséget kötök Izrael házával és Juda házával. De nem olyan szövetséget, mint amilyet atyáikkal kötöttem azon a napon, amikor kézen fogva kivezettem őket Egyiptom földjéről. Azt a szövetségemet ugyanis megszegték, pedig Uruk voltam – mondja az Úr.

Ez lesz az a szövetség, amelyet majd Izrael házával kötök, ha elérkeznek azok a napok – mondja az Úr: Bensejükbe adom törvényemet, és a szívükbe írom. Istenük leszek, ők meg az én népem lesznek. Többé nem lesz szükség arra, hogy az egyik ember a másikat, testvér a testvérét így tanítsa: »Ismerd meg az Urat,« mert mindnyájan ismerni fognak a legkisebbtől a legnagyobbig – mondja az Úr –, mivel megbocsátom gonoszságaikat, és vétkeikre többé nem emlékezem.”

Ez az Isten igéje.

Szentlecke a Zsidókhoz írt levélből (Zsid 5,7-9)

Testvéreim! Jézus földi életében hangosan kiáltozva, könnyek között imádkozott, és könyörgött ahhoz, aki meg tudta menteni a haláltól. Hódolatáért meghallgatásra talált. Annak ellenére, hogy ő volt a Fiú, a szenvedésből tanulta meg az engedelmességet. Műve befejeztével pedig örök üdvösséget szerzett azoknak, akik engedelmeskednek neki.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent János könyvéből (Jn 12,20-33)

Abban az időben: Azok között, akik felzarándokoltak, hogy az ünnepen imádják Istent, volt néhány görög is. Ezek odamentek Fülöphöz, aki a galileai Betszaidából származott, és kérték: „Uram, látni szeretnénk Jézust.” Fülöp elment és szólt Andrásnak. Aztán András és Fülöp elmentek, és megmondták Jézusnak. Jézus ezt válaszolta: „Eljött az óra, hogy megdicsőüljön az Emberfia. Bizony, bizony, mondom nektek: ha a búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal, egyedül marad, ha azonban elhal, sok gyümölcsöt hoz. Aki szereti életét, elveszíti azt, de aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti azt az örök életre. Aki nekem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Aki nekem szolgál, azt becsülni fogja az Atya. Most megrendült a lelkem. Mit is mondjak? Atyám, szabadíts meg ettől az órától? De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg nevedet!”

Erre hang hallatszott az égből: „Megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem.” A tömeg, amely ott állt, ennek hallatára azt gondolta, hogy mennydörgött. Mások így vélekedtek: „Angyal beszélt vele.” Jézus megmagyarázta nekik: „Nem miattam hallatszott ez a hang, hanem miattatok. Ítélet van most a világon. Most vetik ki ennek a világnak a fejedelmét. Én pedig, ha majd fölmagasztalnak a földről, mindenkit magamhoz vonzok.” Ezt azért mondta, hogy jelezze: milyen halállal fog meghalni.

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
 • Most vasárnap országos gyűjtés lesz a Szentföld javára.
 • Most vasárnap a 9-es szentmise keretében tartjuk az ünnepélyes lelki adoptálást. A többi szentmisék végén is lesz erre lehetőség. A lelki adoptálásnál egy megfogant, de veszélyben lévő magzatot lehet örökbe fogadni, akiért 9 hónapon keresztül naponta imádkozol.
 • Hétfőn 18 órakor Klotildligeten a templomban, a Bach Mindenkinek Fesztivál keretében hagversenyt szerveznek a Páduai Szent Antal iskola művésztanárai és növendékei.
 • Csütörtökön Klotildligeten a szentmise 18 óra helyett 17:30-kor fog kezdődni, mert az lesz egyben a Szent László óvisok apák napi szentmiséje is.
 • Csütörtökön, 21-én, 20 és 23 óra között az Egyházközségi nővéreknél szentségimádás lesz hivatásokért.
 • Pénteken tartjuk a hagyományos közös keresztutunkat a Kálvárián. A keresztút 17 órakor kezdődik, majd szentmisével ér véget a Kálvária tetején lévő kápolnánál.
 • Szombaton 9 és 13 óra között ligeten templom, plébánia és kertrendezést tartunk, amire szeretettel hívunk benneteket, ebéddel készülünk. Tegyük együtt szebbé a környezetünket!
 • Szombaton 15 óra és 17:30 között Klotildligeten a plébánián nyugdíjas teaházat tartunk.
 • Jövő vasárnap Virágvasárnap lesz, a szertartásokat a templomokon kívül barkaszenteléssel kezdjük, aki tud, hozzon barkát. A szentmisék keretében pedig a Passiót hallgatjuk meg.
 • Most és jövő vasárnap 15 órakor Pilisjászfalun a hegyen tartunk keresztutakat.
 • Jövő vasárnap 18 órakor Klotildligeten a templomban Sillye Jenő: Keresztút című művét hallgathatjuk meg egy vendég zenész-énekes csapat előadásában.
 • Elindultak a Liget Segítőszolgálat Beszélgető péntek elnevezésű alkalmai. A Beszélgető péntek olyan lehetőséget kínál, ahol segítő szakemberek – hetente más és más – hallgatják meg a kérdéseket, nehézségeket bármilyen lelki témában. Ünnepnapokat  kivéve minden pénteken 17 és 19 óra között Klotildligeten a Szent László teremben lesz a nyári szünetig.
 • Elindultak a nagyböjti gyóntatások, föliratkozni a honlapon keresztül tudtok.
 • Nagyböjtben tartós élelmiszert gyűjtünk a sekrestyéinkben a rászorulók javára.
Imaszándék: a nagyböjt átéléséért