Urunk megkeresztelkedése

Olvasmány Izajás próféta könyvéből (Iz 42,1-4.6-7)

Ezt mondja az Úr: Íme, az én szolgám, akit támogatok, választottam, akiben kedvem telik. Kiárasztom rá lelkemet, és igazságot visz a nemzeteknek. Nem kiált majd, nem emeli föl a hangját, és szava se hallatszik az utcákon. A megtört nádszálat nem töri össze, a pislákoló mécsbelet nem oltja ki. Hűségesen tanítja az igazságot, nem lankad el, sem kedvét el nem veszti, míg az igazságot meg nem szilárdítja a földön. Az ő tanítására várnak a nemzetek.

Én, az Úr hívtalak meg igazságban, én fogtam meg a kezed és én formáltalak. Általad kötök szövetséget népemmel, és adok világosságot a nemzeteknek, hogy nyisd meg a vakok szemét, és szabadítsd ki a börtönből a foglyokat, és a tömlöcből azokat, akik a sötétben ülnek.

Ez az Isten igéje.

Szentlecke az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34-38)

Kornéliusz (százados) házában Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: „Valóban el kell ismernem, hogy Isten nem személyválogató. Mindenki kedves előtte, bármely néphez tartozik is, aki féli őt és az igazságot cselekszi. Isten a tanítást Izrael fiainak adta, és a béke örömhírét hirdette Jézus által. Ő a mindenség Ura.

Ti tudjátok, hogy mi minden történt Galileától egész Judeáig attól kezdve, hogy János hirdette a keresztséget: Hogyan kente fel az Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel és hatalommal. Ő pedig, amerre csak járt, jótetteket vitt végbe, és meggyógyított minden ördögtől megszállottat, mert vele volt az Isten.”

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Márk könyvéből (Mk 1,7-11)

Abban az időben Keresztelő János ezt hirdette: „Aki utánam jön, hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak és megoldjam a saruszíját. Én vízzel keresztellek titeket, ő pedig Szentlélekkel keresztel majd meg benneteket!” Ezekben a napokban történt, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelkedett Jánosnál a Jordánban. És mindjárt, amint feljött a vízből, látta, hogy megnyílik az ég, és a Lélek, mint egy galamb, leszáll rá. Az égből pedig szózat hallatszott: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned kedvem telik!”

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
  • Csütörtökön 19 órakor Klotildligeten a templomban az alphásaink közbenjáró imaestet tartanak, minden érdeklődőt szeretettel várnak.
  • Vízkereszt kapcsán szokás a házszentelés, nálunk házszentelést egész évben lehet kérni.
  • A listára Szabolcs atya kiküldte az elsőáldozási jelentkezési lapokat, és a hitoktatók is kiosztják azokat az iskolákban; kérjük, hogy január 31-ig juttassátok vissza a hitoktatóknak.
  • Ismét Alpha Kurzus indítunk Piliscsabán: az Alpha egy beszélgetéssorozat a hitről, Jézusról, az életről, a másokkal való kapcsolatainkról. Mindezt könnyed vacsora, interaktív filmvetítések, őszinte beszélgetések keretében, amire szeretettel várjuk a keresőket, nem hívőket és kétkedőket egyaránt. Az Alpha 10 egymást követő csütörtök esti alkalomból és egy hétvégéből áll, az első találkozás január 25-én 19 órakor lesz a ligeti plébánián, jelentkezni Majtényi Petránál lehet az alábbi emailcímen: csabalpha@gmail.com, illetve telefonszámon: +36(30)8974598. A templomo bejáratánál megtalálhatók a szórólapok amiket magatokkal tudtok vinni. Szólítsátok meg a kereső ismerőseiteket, és ajánljátok nekik az Alphát! Kérjük, hogy a missziót támogassátok úgy is, hogy elvállaljátok a vacsorák elkészítését. Ezeket a vállalásokat is kérlek, hogy a Petrának jelezzétek. Köszönjük előre is!
Imaszándék: az új évért