Urunk színeváltozása

Olvasmány Dániel próféta könyvéből (Dán 7,9-10.13-14)

Én, Dániel az éjjeli látomásban láttam, hogy egyszer csak trónokat állítottak fel, és az Ősöreg leült. Ruhája fehér volt, mint a hó, fején a haj tiszta, mint a gyapjú. Trónja lobogó lángból volt, kerekei meg izzó parázsból. Tűzfolyó eredt belőle és folyt tovább. Ezerszer ezren szolgáltak neki, és tízezerszer tízezren álltak előtte. Ítéletet tartottak és felnyitották a könyveket.

Láttam az éjjeli látomásban, hogy íme, az ég felhőin valaki közeledik. Olyan volt, mint az Emberfia. Amikor az Ősöreghez ért, színe elé vezették. Hatalmat, méltóságot és királyságot adott neki. Minden népnek, nemzetnek és nyelvnek neki kellett szolgálnia. Hatalma örök hatalom volt, amely nem enyészik el soha, és királysága nem megy veszendőbe.

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Péter apostol második leveléből (2Pét 1,16-19)

Szeretteim!

Nem ravaszul kieszelt mesék nyomán adtuk nektek hírül Urunk Jézus Krisztus csodálatos erejét, hanem mint megdicsőülésének szemtanúi. Amikor az Atyaisten megtisztelte és megdicsőítette, ez a szózat hangzott el hozzá a magasztos dicsőségből: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok!” Mi hallottuk ezt az égből jövő szózatot, amikor vele voltunk a szent hegyen. Így még jobban hiszünk a prófétai jövendölésekben, és ti is jól teszitek, ha figyeltek rájuk, mint sötétben világító lámpásra, amíg a nappal fel nem virrad, és a hajnalcsillag föl nem kél a szívetekben.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Máté könyvéből (Mt 17,1-9)

Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét, Jánost, s külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük: arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. És íme megjelent nekik Mózes és Illés: Jézussal beszélgettek.

Ekkor Péter így szólt Jézushoz: „Uram, jó nekünk itt lennünk! Ha akarod, készítek itt három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet!” Még beszélt, amikor íme, fényes felhő borította el őket, és a felhőből egy hang hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik. Őt hallgassátok!”

Ennek hallatára a tanítványok földre borultak és nagyon megrémültek. De Jézus odament hozzájuk, megérintette őket és ezt mondta: „Keljetek fel és ne féljetek!” Amikor szemüket fölemelték, nem láttak mást, csak Jézust egymagát.

A hegyről lejövet Jézus a lelkükre kötötte: „Senkinek se szóljatok a látomásról, míg az Emberfia a holtak közül fel nem támad.”

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
  • Hétfőntől péntekig Szabolcs atya nem lesz Piliscsabán, ezeken a napokon a szentmise helyett igeliturgia lesz.
  • Vasárnap Ercsiben a kegytemplomban búcsú lesz, amire várják a jegyeseket. Részletek az egyházmegye honlapján.
  • Három hét múlva, augusztus 27-től, újból lesz Klotildligeten esti 7-es szentmise vasárnaponként.
  • Szeptembertől a Liget Segítő Központ keretében két újabb csoportot indítunk. Mindkét csoporttal kapcsolatban Vida-Baráth Márta csoportvezetőt keressétek.
    • gyászcsoport, azok számára, akik a hozzátartozójukat gyászolják. Kéthetente szerda esténként lesz 10 alkalom.
    • „Ölelj át!” párkapcsolati-önismereti csoport, azok számára, akik gazdagtani szeretnék a házasságukat. Kéthetente szerda esténként lesz 8 alkalom.
Imaszándék: a megfelelő pihenésért