Évközi 19. vasárnap

Olvasmány a Királyok első könyvéből (1Kir 19,9a.11-13a)

Illés próféta elérkezett Isten hegyéhez, a Hórebhez. Bement egy barlangba és ott töltötte az éjszakát. Az Úr azt mondta neki: „Menj és a hegyen járulj az Úr színe elé!” S íme az Úr elvonult arra. Hegyeket tépő, sziklákat sodró, hatalmas szélvész haladt az Úr előtt, de az Úr nem volt a szélviharban. A szélvésznek földrengés lépett a nyomába, de az Úr nem volt a földrengésben. A földrengés után tűz következett, de az Úr nem volt a tűzben. A tüzet enyhe szellő kísérte. Amikor ezt Illés észrevette, befödte arcát köntösével, kiment, és a barlang elé állt.

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből (Róm 9,1-5)

Testvéreim!

Igazat mondok Krisztusban, nem hazudom. Lelkiismeretem tanúskodik a Szentlélekben, hogy nagy az én szomorúságom és állandó a szívem fájdalma!

Inkább azt kívánnám, hogy magam legyek átok alatt, távol Krisztustól testvéreimért, a test szerint népemből valókért, Izrael fiaiért! Hiszen övék az istenfiúság, a dicsőség, a szövetségek, a törvényadás, az istentisztelet és az ígéretek. Övéik az atyák, és test szerint közülük származik Krisztus, aki mindenek fölött való, mindörökké áldott Isten. Ámen.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Máté könyvéből (Mt 14,22-33)

Amikor (a kenyérszaporítás után) a tömeg befejezte az étkezést, Jézus mindjárt a csónakba parancsolta tanítványait, hogy amíg ő elbocsátja a tömeget, menjenek át előtte a túlsó partra. Amint elbocsátotta az embereket, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Közben beesteledett, s ő ott volt egymagában. A csónak pedig már jó pár stádiumnyira eltávolodott a parttól. Hányták-vetették a hullámok, mert ellenszél fújt. Éjszaka a negyedik őrváltás idején Jézus elindult feléjük a víz színén járva. Amikor észrevették, azt hitték, hogy kísértet, és rémületükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket: „Bátorság! Én vagyok! Ne féljetek!” Erre Péter odaszólt neki: „Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vízen!” Ő azt mondta: „Jöjj!” Péter ki is szállt a csónakból, elindult a vízen, és ment Jézus felé. De az erős szél láttán megijedt, és merülni kezdett. Felkiáltott: „Ments meg, Uram!” Jézus nyomban kinyújtotta kezét, megfogta őt, és így szólt hozzá: „Te kicsinyhitű, miért kételkedtél?” Mikor beszálltak a bárkába, a szél elállt. A csónakban levők pedig leborultak előtte, és így szóltak: „Te valóban az Isten Fia vagy!”

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
 • Hétfőn délután lesz Székesfehérváron a fogadalmi ünnep és szentmise. Részletek az egyházmegye honlapján.
 • Kedd, augusztus 15-e, Nagyboldogasszony főünnepe, ami parancsolt ünnep. Szentmise 11 órakor Piliscsabán, 18 órakor pedig Klotildligeten.
 • Pénteken a szentmise szlovák mise is lesz.
 • Vasárnap, augusztus 20-án, Szent István király főünnepe, nemzeti ünnep. Az ökumenikus kenyérmegáldás, Piliscsabán a 11 órás szentmise után 12 órakor lesz a templom előtti téren.
 • Két hét múlva, augusztus 27-től, újból lesz Klotildligeten esti 7-es szentmise vasárnaponként.
 • Szeptembertől a Liget Segítő Központ keretében két újabb csoportot indítunk. Mindkét csoporttal kapcsolatban Vida-Baráth Márta csoportvezetőt keressétek.
  • gyászcsoport, azok számára, akik a hozzátartozójukat gyászolják. Kéthetente szerda esténként lesz 10 alkalom.
  • „Ölelj át!” párkapcsolati-önismereti csoport, azok számára, akik gazdagtani szeretnék a házasságukat. Kéthetente szerda esténként lesz 8 alkalom.
 • Római buszos zarándoklatot hirdetünk  2024.04.01-től 2024.04.06-ig, 6 nap / 5 éjszaka. A zarándoklat várható költsége 230.000 Ft, mely tartalmazza a buszos utazás költségét, a szállást 2 ágyas szobákban reggelivel, a római tömegközlekedés árát, a napi egyszeri meleg étkezést valamint a vatikáni múzeum belépőjét. Nem tartalmazza a napi egy fennmaradó étkezés árát, melyet mindenkinek egyénileg kell váhatóan megoldania, illetve a költőpénzt. A fenti árak az Euro/Ft viszonylat függvényében változhatnak. Lelki -és idegenvezetőnk Szabolcs atya lesz.
  Előzetesen jelentkezni a táblázat kitöltésével lehet 2023.augusztus 30 -ig. A részletes programról a jelentkezők emailben kapnak majd tájékoztatást.
Imaszándék: a megfelelő pihenésért