Szent István király, Magyarország fővédőszentje

Olvasmány a Példabeszédek könyvéből (Péld 4,10-15.18-27)

Hallgasd meg, fiam, fogadd el szavaimat, akkor megsokasodnak életed esztendei.
Megmutatom neked a bölcsesség útját, egyenes lesz az út, amelyen vezetlek.
Semmi sem gátolja lépteidet, amikor jársz, és ha gyorsan szaladsz, akkor sem botlasz meg.
Tartsd meg intelmemet, ne tágíts tőle! Őrizd meg, hiszen ez a te életed!
Ne lépj a gonoszok ösvényére, és a gonosztevők útján ne járj!
Hagyd el s ne menj rajta tovább, kanyarodj el tőle, úgy folytasd utadat!
Az igaz ember útja olyan, mint a hajnal pirkadása, amely egyre világosabb, míg fényes nappal nem lesz.
A gonoszok útja olyan, mint a sötét éjszaka, maguk sem tudják, miben botlanak meg.
Fiam, figyelj szavaimra, nyisd ki füledet a beszédeimre!
Ne téveszd el őket soha a szemed elől, és őrizd meg a szíved közepében!
Mert élet annak, aki megleli őket, gyógyulás az egész testének.
Nagy gonddal őrizd a szívedet, mert hiszen belőle indul ki az élet.
Tartsd távol magadtól a száj hamisságát, távolítsd el az ajkak álnokságát!
Egyenest előre nézzen a szemed, legyen egyenes a szemed pillantása.
Egyengess sima utat a lábadnak, legyenek biztosak mind az útjaid.
Se jobbra, se balra ne térj le az útról, és a gonosztól tartsd távol a lábad.

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből (Ef 4,17-24)

Testvéreim!

Azt mondom nektek, sőt figyelmeztetlek titeket az Úrban: Ne éljetek úgy, mint a pogányok, akik hiábavalóságokon jártatják az eszüket. Elméjükre sötétség borult, elidegenedtek az istenes élettől tudatlanságukban, amely szívük megátalkodottságának következménye. Lelkileg eltompulva kicsapongásra adták magukat, és kapzsiságból mindenféle ocsmányságot művelnek.

Ti azonban nem ezt tanultátok Krisztustól, ha valóban őrá hallgattok, és megtanultátok, hogy az igazság Jézusban van. Tehát eddigi életmódotokkal ellentétben vessétek le a régi embert, akit a csalóka vágyakozások romlásba döntenek. Újuljatok meg lélekben és érzéseitekben! Öltsétek magatokra az új embert, aki Istenhez hasonló, igaz és valóban szent teremtmény.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Máté könyvéből (Mt 7,24-29)

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:

Mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült.

Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, nekizúdult a háznak, az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle.

Ezzel Jézus befejezte beszédét. A nép elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók.

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
  • Vasárnap, augusztus 20-án, Szent István király főünnepe, nemzeti ünnep. Az ökumenikus kenyérmegáldás, Piliscsabán a 11 órás szentmise után 12 órakor lesz a templom előtti téren.
  • Hétfőn, augusztus 21-én, 20 és 23 óra között az Egyházközségi Nővérek kápolnájában szentségimádás lesz hivatásokért.
  • Jövő vasárnap újból lesz Klotildligeten esti 7-es szentmise.
  • Római buszos zarándoklatot hirdetünk  2024. 04. 01-től 2024. 04. 06-ig, 6 nap/5 éjszaka. A zarándoklat várható költsége 230.000 Ft, mely tartalmazza a buszos utazás költségét, a szállást 2 ágyas szobákban reggelivel, a római tömegközlekedés árát, a napi egyszeri meleg étkezést valamint a vatikáni múzeum belépőjét. Nem tartalmazza a napi egy fennmaradó étkezés árát, melyet mindenkinek egyénileg kell váhatóan megoldania, illetve a költőpénzt. A fenti árak az Euro/Ft árfolyam függvényében változhatnak. Lelki -és idegenvezetőnk Szabolcs atya lesz.
    Előzetesen jelentkezni a táblázat kitöltésével lehet 2023. augusztus 30-ig. A részletes programról a jelentkezők emailben kapnak majd tájékoztatást.
Imaszándék: a megfelelő pihenésért.