Évközi 21. vasárnap

Olvasmány Izajás próféta könyvéből (Iz 22,19-23)

Így szól az Úr Sebna udvarnagyhoz: „Kivetlek tisztségedből, és elmozdítalak hivatalodból. Azon a napon elhívom szolgámat, Eljákimot, Hilkijahu fiát, és reá adom köntösödet, és rá erősítem övedet: a kezébe adom hatalmadat. Így atyja lesz Jeruzsálem lakóinak és Juda házának.

Az ő vállára teszem le Dávid házának kulcsát, amit kinyit, azt senki be nem zárja, s amit bezár, azt senki ki nem nyitja. Mint a szeget, szilárd helyre verem be, és dicsőséges trónjává lesz atyja házának.”

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből (Róm 11,33-36)

Testvéreim!

Milyen mélységesen gazdag az Isten bölcsessége és tudása! Milyen kifürkészhetetlenek szándékai, és milyen megfoghatatlanok útjai! Vajon ki látta az Úr gondolatait, és tanácsot ki adott neki? Ki kölcsönzött neki, hogy visszakövetelhetné tőle? Őbelőle, őáltala, és őérte van minden, övé a dicsőség mindörökké! Ámen. 

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Máté könyvéből (Mt 16,13-20)

Abban az időben:

Amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?” Ezt válaszolták: „Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának.” Ő tovább kérdezte őket: „Hát ti, kinek tartotok engem?” Simon Péter válaszolt: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.” Erre Jézus azt mondta neki: „Boldog vagy Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait: Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is.

Akkor lelkére kötötte a tanítványoknak, el ne mondják senkinek, hogy ő a Messiás.

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
  • Most vasárnaptól ismét van Klotildligeten vasárnaponként esti 7-es gitáros szentmise.
  • Hétfőn, augusztus 28-án, a szentmise a lelki adoptálókért, és adoptáltakért, valamint a családok megerősítéséért lesz megtartva.
  • Csütörtökön 19 órától Klotildligeten a templomban közbenjáró imaest lesz, amit az alphásaink szerveznek, és szeretettel hívnak mindenkit.
  • Pénteken, elsőpénteken, 19 és 22 óra között gyónási lehetőség lesz Piliscsabán a plébánián.
  • Szombaton folytatódik a ferences lelkiséget bemutató, évenként négy napot magába fogaló, és összesen három évet felölelő programsorozat. A szombati nap 10 órakor kezdődik Klotildligeten a templomban, és az előesti szentmiséig tart. A nap témája: Assisi Szent Ferenc és Ábrahám fiai. Az előadás címe: Assisi Szent Ferenc lelkiségének gyökerei és kapcsolódásai a zsidóságban és az iszlámban. Az előadő és a nap vendége: Lucia Hidveghyova OFS nővér lesz Szlovákiából. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
  • Jövő vasárnaptól ismét lesz Klotildligeten misekuckó a vasárnapi 9-es szentmisék alatt, amire szeretettel várjuk a két évnél idősebb, de még az elsőáldozásra nem készülő (3. osztálynál fiatalabb) gyermekeket.
Imaszándék: a megfelelő pihenésért