Évközi 22. vasárnap

Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből (Jer 20,7-9)

Jeremiás próféta így panaszkodik a szenvedések idején:

„Rászedtél, Uram! S én hagytam, hogy rászedj. Erősebb voltál nálam és legyőztél. Nevetségessé váltam napról napra: Aki csak lát, mind kicsúfol. Akárhányszor csak beszélek, azt kell kiáltanom, azt kell hirdetnem: Erőszak! Romlás!

Az Úr szava így mindennap gyalázatomra vált és csúfságomra. Már azt gondoltam: Nem törődöm vele, és nem beszélek többé nevében. De ilyenkor mintha perzselő tűz gyúlt volna szívemben, és átjárta minden csontomat. S ha megfeszítettem erőmet, hogy ellenálljak, belefáradtam és nem tudtam elviselni.”

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből (Róm 12,1-2)

Testvéreim!

Isten irgalmára kérlek benneteket: Adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Legyen ez a ti értelmetek hódolata!

Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte. és mi a tökéletes!

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Máté könyvéből (16,21-27)

Abban az időben:

Jézus többször felhívta tanítványai figyelmét arra, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és az írástudóktól, megölik, de a harmadik napon feltámad a halálból. Erre Péter félrevonta őt, és óva intette: „Isten ments, Uram! Ez nem történhet veled!” Mire ő Péterhez fordult: „Távozz tőlem, sátán! Botránkoztatsz, mert nem az Isten ügyére van gondod, hanem az emberekére!”

Azután így szólt tanítványaihoz: „Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen. Mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt; és aki énértem elveszíti életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe saját lelkéért?

Az Emberfia pedig el fog jönni Atyjának dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint.

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
  • Most vasárnaptól ismét van Klotildligeten a vasárnapi 9-es szentmisék altt misekuckó, amire szeretettel várjuk a két évnél idősebb, de még elsőáldozásra nem készülő (3. osztálynál fiatalabb) gyermekeket.
  • Csütörtökön a katolikus oktatási és nevelési intézmények számára közös Veni Sancte-t tartanak Székesfehérváron. Szabolcs atya is részt vesz rajta, így a szentmise helyett igeliturgia lesz.
  • Jövő vasárnap Piliscsabán a 11-es szentmisében ünnepeljük a templom búcsúját.
  • Az idei tanévben folytatjuk felnőtt hittanokat, a katekézist. Az elmúlt tanévben az alapvető hittant és a liturgiát / szentségtant vettük, most az erkölcsteológiai és lelkiségteológiai részek következnek. Az első alkalom szeptember 12-én, kedden, 19 órakor lesz a ligeti plébánián, majd azt követően minden második kedden ugyanebben az időben és helyen. A katekézis nagyjából 1 óra, amiből 45 perc az előadás, és 15 perc a kérdezési lehetőség.
  • Szeptembertől új, ifjúsági közösséget indítunk Klotildligeten a plébánián. Piliscsaba és Pilisjászfalu minden szegletéből várjuk a 16 és 30 év közötti fiatalokat. A közösségi alkalmakat kéthetente péntek esténként tartjuk 18:45-től 21:30-ig. Az első szeptember 22-én lesz, melynek témája: létezhet-e csak egy igaz vallás? Ezt az alkalmat Szabolcs atya és ifj. Bazsinka József tartja. Részletek a honlapon valamint a listákra kiküldött levelekben.
Imaszándék: a tanévkezdésért