Úton Jézushoz egy archaikus világ bűnös pásztoraival

2022. december 24-én hatalmas tömeg gyűlt össze a klotildligeti templom előtt, hogy közelebbkerüljünk a misztériumhoz, a történelem alig-alig felfogható szent eseményéhez, amelynek során Isten hozzánk, emberekhez lett hasonló, ahogyan azt a Filippi-levél Krisztus-himnuszában (Fil 2,5–11) olvashatjuk. Amit Szilágyi Szabolcs atya gyakran hangsúlyoz számunkra – hogy Isten Jézusban elérhetővé, láthatóvá, megfoghatóvá vált számunkra –, azt ebben a misztériumjátékban is megtapasztalhattuk. Miközben bevonódtunk a három pásztor és a Születés történetébe, talán sokakban felmerült a kérdés: honnan is származik ez a misztériumjáték? Az alábbiakban Márton Kingának, a misztériumjáték szerzőjének és rendezőjének gondolatait olvashatjuk. Köszönjük neki és a Furfangosoknak a szentesti előadás ajándékát.

„Régóta foglalkoztat egy misztériumjáték írásának gondolata, amely nemcsak Jézus érkezésének hogyanját jeleníti meg, hanem a miértet is sejteti. Amely a fény jelentőségét a sötétséghez képest mutatja meg. Ezért ebben a misztériumjátékban a főszereplő pásztorok, akiket az angyalok elsőként vonnak be Jézus történetébe,  kissé botrányos módon nem jámbor, hanem bűnös pásztorok. Mindhárman valamilyen sebet hordoznak. A népballadák archaikus világából merítettem történetüket, hiszen balladáink a mindenkori ember bűneinek tárháza – költészetté nemesedve. Jézus bűneink éjszakájában ragyog fel; elesettségünkben, sebzettségünkben ölel magához. Ennek misztériumát szerettem volna körüljárni betlehemesemben. 

Ehhez a régóta, de sajnos csak megszakításokkal működő  Furfangosok csapatát hívtam segítségül. A szülőkből verbuválódott színjátszó kör képlékeny: általában a szerepek új és új embereket hívnak be a közös játékba. Öröm volt látni, ahogy a karácsony előtti hajszoltságból beeső sokféle ember megtalálja helyét a csapatban, és az előadás során a részek, a jelenetek egésszé állnak össze a legnagyobb Rendező áldó kezében.”