Advent 1. vasárnapja

Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből (Jer 33,14-16)

Íme, jönnek majd napok – mondja az Úr –, amikor teljesítem a jót, amelyet Izrael házának és Júda házának megígértem:

Azokban a napokban és abban az időben igaz sarjat támasztok Dávidnak, aki jogot és igazságot teremt az országban. Azokban a napokban megszabadul Júda, és biztonságban él Jeruzsálem. És a várost így hívják majd: „Az Úr a mi igazságunk!”

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt első leveléből (1Tessz 3,12-4,2)

Testvéreim!

Gyarapítson és gazdagítson titeket az Úr a szeretetben egymás és mindenki iránt, mint ahogy mi is szeretünk titeket. Tegye állhatatossá szíveteket, hogy feddhetetlen szentségben állhassatok Istenünk és Atyánk elé, amikor a mi Urunk, Jézus majd eljön, összes szentjének kíséretében.

Továbbá kérünk és intünk titeket, testvérek, Urunkban, Jézusban: Megtanultátok tőlünk, hogyan kell Istennek tetsző életet élnetek: éljetek is hát így, s haladjatok egyre előbbre. Hiszen tudjátok, milyen utasításokat adtunk nektek Urunk, Jézus által.

Ez az Isten igéje.  

Evangélium Szent Lukács könyvéből (Lk 21,25-28.34-36)

Jézus ezeket mondta tanítványainak a világ végéről:

„Jelek lesznek a Napban, a Holdban és a csillagokban, a földön pedig kétségbeesett rettegés támad a népek között a tenger zúgása és a hullámok háborgása miatt. Az emberek megdermednek a rémülettől, miközben várják, hogy mi történik a világgal. A mindenség összetartó erői megrendülnek. Akkor majd meglátják az Emberfiát, amint eljön a felhőkben nagy hatalommal és dicsőséggel.

Amikor mindez beteljesedik, nézzetek fel, és emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltásotok.

Vigyázzatok, hogy el ne nehezedjék szívetek tobzódásban, részegeskedésben és az evilági gondokban. Így majd nem ér készületlenül benneteket az a nap. Mint a csapda, úgy csap le mindazokra, akik a földön laknak. Virrasszatok hát és imádkozzatok szüntelenül, hogy megmeneküljetek attól, ami majd bekövetkezik, és megállhassatok az Emberfia színe előtt.”

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
  • Hétfőtől kezdődnek a roraték, amik reggel 6 órakor lesznek megtartva, hétfőn és pénteken Piliscsabán, kedden (gitáros), szerdán (gyertyafényes) és csütörtökön Klotildligeten. A roratékat követő agapék elmaradnak, és hétköznapi esti misék ebben az időszakban nincsenek.
  • Csütörtökön, elsőcsütörtök lévén, 20:30-kor Pilisjászfalun a kápolnában szentségimádást lesz.
  • Pénteken, elsőpéntek lévén, 19-től 22 óráig a piliscsabai plébánián gyónási lehetőség lesz.
  • A piliscsabai templom pásztorjátékához gyermekeket, fiatalokat és felnőtteket is keresünk; gyertek bátran, tegyük együtt szebbé a karácsonyt. Jelentkezni Rábai Boginál tudtok.
  • A plébániáink jövőre már nem tudják vállalni az Új Ember, és az Adoremus beszerzését, kérjünk, hogy az érintettek maguk oldják azt meg, ehhez viszont segítséget adunk olyan módon, hogy a listára megírtuk, hogy mi a beszerzésnek az útja-módja.
  • A következő szinódusba Ferenc pápa és az Egyházunk szeretné bevonni a híveket. Várják az Egyház minden tagjának a véleményét két kérdésben: Hogyan látod az Egyház helyzetét korunkban? és Szerinted mire hívja az Egyházat a Szentlélek korunkban? A befutott válaszok fogják majd a szinódus munkadokumentumát képezni; hogy helyben hogyan gyűjtjük össze a válaszaitokat, azt a listákra megírtam, várjuk a válaszaitokat.
  • Kérjük, aki idén még nem rendezte az egyházi hozzájárulását, karácsonyig tegye meg; akik pedig ebben a járványügyi helyzetben karantén, vagy egyéni megfontolás alapján nem vesznek részt a vasárnapi szentmiséken, kérjük, hogy a perselypénzt átutalással rendezzék.