Advent 3. vasárnapja

Olvasmány Szofoniás próféta könyvéből (Szof 3,14-18a)

Dalolj, Sion leánya, zengj éneket, Izrael! Örülj és ujjongj egész szívedből Jeruzsálem leánya!

Elvette az Úr ítéletedet, elűzte ellenségedet, Izrael királya, az Úr közöttetek van, ne félj többé semmi rossztól!

Azon a napon így szólnak majd Jeruzsálemben: „Ne félj, Sion! Ne lankadjon kezed!” Veled van az Úr, a te Istened, az erős Szabadító! Örül majd neked nagy örömmel, újjáéleszt szeretetével; örül majd neked ujjongó örömmel, úgy, mintha ünnepet ülne.

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből (Fil 4,4-7)

Testvéreim!

Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak azt mondom, örüljetek. Emberszerető jóságotokat ismerje meg mindenki! Az Úr közel van. Ne aggódjatok semmiért, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket hálaadással az Úr elé. Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Lukács könyvéből (Lk 3,10-18)

Amikor Keresztelő János bűnbánatot hirdetett, a nép megkérdezte: „Mit tegyünk?”

„Akinek két ruhája van – válaszolta –, az egyiket ossza meg azzal, akinek egy sincs. S akinek van ennivalója, ugyanígy tegyen.”

Jöttek a vámosok is, hogy megkeresztelje őket, s így szóltak hozzá: „Mester, mit tegyünk?”

Ezt felelte nekik: „Ne követeljetek többet, mint amennyi meg van szabva.”

Megkérdezték őt a katonák is: „Hát mi mit tegyünk?”

Nekik így felelt: „Ne zsarnokoskodjatok, ne bántsatok senkit, hanem elégedjetek meg zsoldotokkal.”

A nép feszülten várakozott. Mindnyájan azon töprengtek magukban, vajon nem János-e a Krisztus. Ezért János így szólt hozzájuk: „Én csak vízzel keresztellek titeket. De eljön majd, aki hatalmasabb, akinek saruszíját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel fog titeket megkeresztelni. Szórólapátját már a kezében tartja, hogy megtisztítsa szérűjét: a búzát csűrébe gyűjtse, a pelyvát meg olthatatlan tűzben elégesse.”

És még sok mással is buzdította a népet. Így hirdette nekik az üdvösséget.

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
  • Vasárnap a 9 órás klotildligeti szentmise után, 10 órakor a hátsó kápolnába egy ikonkiállítás nyílik. 16 órakor a Klarissza házban pedig gyertyagyújtás és adventi koncert lesz.
  • Az adventi hétköznapokon rorate szentmisék vannak, amiknek a menetrendje már ismert.
  • Kedd és december 22-e között minden nap Száraz László atyával több órányi gyónási lehetőséget biztosítunk a számotokra, az adott időpontra a neveteket a honlapon tudjátok beírni, éljetek a lehetőséggel. December 23-án és 24-én már nem lesz gyónási lehetőség.
  • Pénteken 17 órakor Székesfehérváron a Prohászka templomban, Kaszap István sírjánál, az ő halálának évfordulóján püspöki emlékmise lesz.
  • Jövő vasárnap 14 órakor a Kálvária alatti téren ökumenikus gyertyagyújtást és ismerkedést tartunk a roma testvéreinkkel együtt, amire szeretettel hívunk benneteket.
  • A regnumosok idén is megszervezik a cipősdoboz akciót, amivel a külhoni szegénysorsú magyar gyermekeknek és fiataloknak tudjuk szebbé tenni a Karácsonyukat. Egy cipősdobozni ajándékot készíts össze, csomagold be, írd rá, hogy milyen korú lánynak vagy fiúnak szánod, és legkésőbb jövő szombatig valamelyik szentmise után juttasd el a klotildligeti plébánia padlásföljárójához.
  • A rászorulók javára tartósélelmiszert gyűjtünk a templomaink sekrestyéiben, az adományokat jövő vasárnapig tudjuk fogadni, utána kerülnek rendszerezésre és kiosztásra.