Beszámoló

a 2022 tavaszán megválasztott koltildligeti rk. képviselő-testület munkájáról

A tavasszal megválasztott új képviselő-testület pünkösd napján tett fogadalmat, majd az első ülésén, 2022. június 6-án megállapodott a munkacsoportok vezetőinek személyéről és megválasztotta a világi elnököt. A munkacsoportok vezetőit az alábbi táblázatban találhatjátok. A média munkacsoport élén 2023. január 1-től Papszt Miklós helyett Vida József áll majd. Miklósnak ezúton is hálásan köszönjük eddigi szolgálatát.

A teljesség igénye nélkül igyekszünk összefoglalni a második félév legfontosabb döntéseit, eseményeit.

A testület minden hónap második hétfőjén tart hivatalos ülést, így szeptembertől kezdve ebben a formában négy alkalommal találkozott, a köztes időszakokban a munkacsoportok megbeszéléseire és ún. informális találkozókra került sor, ahol kötetlenebb keretek között volt lehetőség egyes témákat megvitatni. A tagok nagy lelkesedéssel fogtak munkához, számos új ötlet, kezdeményezés került terítékre, amelyekkel kapcsolatban, természetes módon, esetenként viták is kialakultak. Komoly fejtörést okoznak az emelkedő energiaárak, ennek kapcsán energetikai felmérés történt, és tervek készülnek a gazdaságosabb működés érdekében. 

A leglátványosabb tevékenységet az építkezések jelentették. Ezek előkészítését és a forrást biztosító pályázatokat még az előző testületnek köszönhetjük. Megtörtént a templombelső festése, egyes ólomüvegablakok javítása és áthelyezése, a kápolna átalakítása, lenti újabb közösségi terem kialakítása, az árkádok alatti járófelületek burkolása, a kültéri faszerkezetek újra festése, a szentségi kápolnához vezető út térkövezése, a kripta bejáratának rendezése és a József Attila utca felőli kert átalakítása. 

Nyáron sor került az immár nyolcadik CsaTá-ra, a plébánia családos táborára, amely a részt vevő 173 fő egyöntetű véleménye alapján „kész cirkusz” volt, mégis – vagy épp ezért – mind nagyon élvezték és épülésükre is szolgált. 

A közösségi termeket a plébániai hívek „belakták”, sőt rendszeresen érkeznek csoportok máshonnan is, így a területek kihasználtsága nagyon jó, úgy látjuk, a korábbi átalakítások elérték céljukat

A februárban kitört ukrajnai háború károsultjainak szervezett gyűjtésből (2.382.400 Ft, erről Szabolcs atya már részletes elszámolást küldött) a nyári és az őszi időszakra is maradt pénz, amelyből a karitásszal együttműködve lakhatási támogatást nyújtottunk, az ungvári kórház és kollégium számára szereztünk be eszközöket és kazánt, illetve az aklihegyi iskola áramellátáshoz szükséges inverteres akkumulátor megvásárlásához tudtuk hozzájárulni. Jelenleg is zajlik a „Gyújts éjszakánkba fényt” gyűjtés, szintén a Kárpátalján élők megsegítésére. A szociális munkacsoport az idősek számára az ún. gondosóra beszerzésében és használatában segít, információt nyújtott a kedvezményes tűzifa-beszerzésről, és a következő időszakra – számos egyéb terv mellett – idősklubot készít elő. 

A testület határozott arról, hogy a Liget Segítő Szolgálat a plébániai keretek között, a plébánia termeiben egy próbaév alatt kezdje meg a tevékenységét. Szintén döntés született arról, hogy Markolt Sebestyén szobrászművész alkotása, az Oltalmazó Szűzanya szobor kerüljön a plébánia területére. A pontos elhelyezés, a jogi és egyéb kérdések tisztázására a jövőben kerül sor. 

Novemberben megtartottuk a szokásos kertrendezési napot. A sok szorgos segítőnek hála, biztonságosabbak lettek a játékok, összegyűjtöttük a zöldhulladékot, megtörténtek a felújítások egyes utómunkái, lefestettük a hirdetőtáblákat és persze kitakarítottuk a templomot is. Újdonság volt, hogy az időben érkezők között a szentesti szentmisére az első sorokba szóló foglalt helyeket sorsoltunk ki. 

Két alkalommal került sor a békéért ajánlott nyitott imaalkalomra, létrejött a Missziós Gyermekek Társaságának klotildligeti tagozata, településünkre látogatott a Szent Janka-kiállítás is, amely karácsony előtt ért véget. Fontos célunk, hogy a missziós tevékenységek a jövőben erősödjenek. 

Az itt születettekről, a megkereszteltekről, az újonnan érkezett hívekről az elhunytakról a plébános atya beszámolója tér majd, ki, de a képviselő-testület fontosnak tartja az ide költözők és a keresők felé való nyitottságot. Külön szeretnénk megemlékezni és hálát adni az idén elhunyt Katona Gyuláné Marica néniről és Dr. Kerényi Máriáról. Mindketten az egyházközség rendkívül aktív, szeretett, példamutató tagjai voltak. 

Az év végén kell megemlíteni a csodálatos, magas színvonalú Greccio előadást és a Kájoni misét, valamint a Szívügy karácsonyi nyomtatott kiadását. 

Végezetül pedig hálát adunk a Klotildligeten működő számtalan katolikus közösségért, az itt élő szerzetesekért, Szabolcs atyáért és minden kisegítő atyáért!

Deo gratias!

2022. december 31.

A testület nevében,
Beke Márton világi elnök