Évközi 28. vasárnap

Olvasmány a Bölcsesség könyvéből (Bölcs 7,7-11)

Könyörögtem, és megkaptam az okosságot; esdekeltem, és leszállt rám a bölcsesség lelke. Többre becsültem a jogarnál és a trónnál, és hozzá mérten semminek tartottam a gazdagságot. A fölbecsülhetetlen drágakövet sem állítottam vele egy sorba, mert mellette minden arany csak egy marék homok, és vele összemérve az ezüst csak sárnak számít. Jobban szerettem az egészségnél és a szépségnél, és birtoklását a világosságnál is többre tartottam; mert a fény, amely belőle árad, nem alszik ki soha. De a bölcsességgel együtt a többi javak is mind hozzám jöttek, és mérhetetlen gazdagságot kaptam tőle.

Ez az Isten igéje.

Szentlecke a Zsidókhoz írt levélből (Zsid 4,12-13)

Testvéreim!

Az Isten szava eleven, átható, és minden kétélű kardnál élesebb, behatol a lélek és a szellem, az íz és a velő gyökeréig, megítéli a szív gondolatait és érzéseit. Semmilyen teremtett dolog nem marad előtte rejtve. Minden föl van fedve és nyitva van az előtt, akinek számadással tartozunk.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Márk könyvéből (Mk 10,17-30)

Abban az időben amikor Jézus útnak indult, odasietett hozzá valaki, térdre borult előtte, és úgy kérdezte: „Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?”

Jézus megkérdezte: „Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak az Isten. Ismered a parancsokat: Ne ölj! Ne törj házasságot! Ne lopj! Ne tanúskodj hamisan! Ne csalj! Tiszteld apádat és anyádat!”

Ekkor az így válaszolt: „Mester, ezeket mind megtartottam kora ifjúságomtól fogva.”

Jézus ránézett és megkedvelte. Ezt mondta neki: „Valami hiányzik még belőled. Menj, add el, amid van, oszd szét a szegények közt, és így kincsed lesz az égben. Aztán gyere és kövess engem!”
Ennek hallatára ő elszomorodott, és leverten távozott, mert nagy vagyona volt.

Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: „Milyen nehezen jut be a gazdag az Isten országába!” A tanítványok megdöbbentek szavain. Jézus azonban megismételte: „Fiaim, milyen nehéz bejutni a gazdagoknak az Isten országába! Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába.”

Azok még jobban csodálkoztak, és kérdezgették egymást: „Hát akkor ki üdvözülhet?”

Jézus rájuk nézett és folytatta: „Embernek lehetetlen ez, de Istennek nem. Mert Istennek minden lehetséges.”

Ekkor Péter megszólalt és ezt mondta neki: „Nézd, mi mindent elhagytunk, és követtünk téged.”

Jézus így válaszolt: „Bizony mondom nektek, mindenki, aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap, most, ezen a világon otthont, testvért, anyát, apát, gyermeket és földet – bár üldözések közepette –, az eljövendő világban pedig örök életet.”

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
  • Októberben a hétköznapi szentmisék előtt fél órával rózsafüzért imádkozunk.
  • Kedden 19 órakor a klotildligeti templomban tartjuk az imaszeminárium első alkalmát, amin a zsolozsmáról lesz szó történelmi, teológiai, lelkiségi, és gyakorlati szempontból, az esti imaórát pedig együtt imádkozzuk majd el a résztvevőkkel.
  • Szerdán 9 órakor Alsószentivánon a Fatimai jelenések 103. évfordulóján, a fatimai Szűz első hazai kegyhelyén Spányi Antal megyés püspök tart ünnepi szentmisét, amelyben áldásban részesíti a zarándok nagyszülőket.
  • Pénteken 20 órakor a református templomban taizé imaórát tartunk.
  • Szombaton tartjuk a hagyományos csabai péliföldszentkereszti zarándoklatot, a zarándoklatra feliratkozni sekrestyében lehet.
  • Szombaton az előesti szentmise egyben regnumi szentmise is lesz.
  • A klotildligeti plébánián néhány éve indult irodalomterápiás nyitott csoport idén „Táguló horizont” címmel folytatódik havi egy alkalommal, melynek célja, hogy irodalmi szövegek segítségével életünk kérdéseire fókuszáljunk. Érdeklődni Tüske-Hegedüs Andreánál tudtok.