Évközi 32. vasárnap

Olvasmány a Királyok első könyvéből (1Kir 17,10-16)

A nagy szárazság idején Illés próféta az Úr parancsára útra kelt és elment Careftába. Amikor a város kapujához ért, épp ott volt egy özvegyasszony, aki rőzsét szedegetett. A próféta megszólította, és ezt mondta neki: „Hozz nekem egy kis vizet korsóban, hadd igyam!” Amikor az asszony elindult, utána szólt: „Hozz egy falat kenyeret is!”

Az így felelt: „Amint igaz, hogy él a te Istened: Nincs sütve semmim, csak egy marék lisztem van a szakajtóban, meg egy kis olajam a korsóban. Épp azon vagyok, hogy rőzsét szedjek, aztán elmegyek és elkészítem magamnak és a fiamnak. Megesszük, aztán meghalunk.”

Illés azonban így válaszolt neki: „Ne félj! Menj, s tedd, amit mondtál; csak előbb csinálj belőle egy kis lepényt, aztán hozd ki nekem; magadnak és a fiadnak csak utána készíts. Mert ezt mondja az Úr, Izrael Istene: A szakajtó nem ürül ki, a korsó nem apad el addig, amíg az Úr esőt nem hullat a földre.”

Elment hát és úgy tett, amint Illés mondta. S volt mit ennie, neki is, fiának is. A szakajtó nem ürült ki, és a korsó nem apadt ki az Úr szava szerint, amelyet Illés által mondott.

Ez az Isten igéje.

Szentlecke a Zsidókhoz írt levélből (Zsid 9,24-28)

Testvéreim!

Krisztus nem kézzel épített szentélybe lépett be, amely a valódinak csak előképe, hanem magába a mennybe, hogy most az Isten színe előtt közbenjárjon értünk. Nem azért lépett be, hogy többször áldozza fel magát, mint ahogy a főpap minden évben idegen vérrel belép a legszentebb szentélybe, hiszen akkor a világ kezdete óta már többször kellett volna szenvednie. Így azonban az idők végén egyszer s mindenkorra megjelent, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. Amint az ember számára az a rendelkezés, hogy egyszer haljon meg, és utána ítéletben legyen része, úgy Krisztus is egyszer áldozta fel magát, hogy sokaknak bűnét elvegye. Másodszor nem a bűn miatt jelenik meg, hanem azok üdvözítéséért, akik rá várnak.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Márk könyvéből (Mk 12,38-44)

Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, ezt mondta a tömegnek: „Óvakodjatok az írástudóktól, akik szívesen járnak hosszú köntösben, és szeretik, ha nyilvános tereken köszöntik őket. Örömest elfoglalják a zsinagógában és a lakomákon a főhelyeket. Felélik az özvegyek házát, és közben színleg nagyokat imádkoznak. Ezért keményebb ítélet vár rájuk.”

Ezután leült szemben a templompersellyel, és figyelte, hogy a nép hogyan dobja a pénzt a perselybe. Sok gazdag sokat dobott be. De egy szegény özvegyasszony is odajött, és csak két fillért dobott be. Erre magához hívta tanítványait, és így szólt hozzájuk: „Bizony mondom nektek, ez a szegény özvegy többet adott mindenkinél, aki csak dobott a perselybe. Mert ők a feleslegükből adakoztak, ez pedig mindent odaadott, amije csak volt, egész vagyonát.”

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
  • Kedden 19 órakor a klotildligeti templomban tartom az imaszeminárium következő előadását, ami a szentségimádásról fog szólni, utána egy rövid, vezetett szentségimádást is tartok.
  • Szombaton a magyar szent család napja lesz Székesfehérváron, részletek az egyházmegye honlapján.
  • Szombaton 16 órakor a piliscsabai templomban bérmálás lesz, 35 fiatalunk fog bérmálkozni, imádkozzunk értük.
  • Szombaton a 18 órás klotildligeti szentmise egyben szlovák mise is lesz (énekek és Miatyánk lesz szlovákul), amit egy ferences atya fog tartani.
  • A november végén esedékes Erzsébet vásárra kérünk, hogy hozzatok jó állapotú, tiszta, eladható ajándéktárgyakat, háztartási eszközöket, gyerekjátékokat, könyveket. Felajánlott tárgyak átvétele személyesen, a klotildligeti plébánián, a bejárattól jobbra eső terembe, misék utáni időben lehet. 
  • Pilisjászfalun kezdődnek a kápolna körüli munkálatok, óvatosan közlekedjünk.
  • A héten újból életbeléptek a szigorúbb járványügyi rendelkezések, azaz a szentmiséken maszkban kell lenni, nincs szenteltvíz a szenteltvíztartóban, nincs kézfogás, áldozni kézben lehet, és a perselyezés a szentmisék végén van.