Évközi 4. vasárnap

Olvasmány Mózes ötödik könyvéből (MTörv 18,15-20)

Moáb mezején Mózes így beszélt a néphez: „Az Úr, a te Istened hozzám hasonló prófétát támaszt neked, a te körödből, testvéreid közül; őrá hallgassatok. Hiszen ezt kívántad az Úrtól, a te Istenedtől Hóreb (hegyén), az egybegyűlés napján, mikor azt mondtad: »Nem hallgatom tovább az Úrnak, az én Istenemnek hangját és nem nézem tovább ezt a hatalmas tüzet, nehogy meghaljak.«

Erre így szólt hozzám az Úr: »Helyesen beszéltek. Prófétát támasztok nekik testvéreik köréből, mint téged; ajkára adom szavaimat, s ő mindent tudtukra ad, amit parancsolok neki.

Ha valaki nem hallgat szavaira, amelyeket az én nevemben hirdet, akkor én majd számon kérem tőle. Annak a prófétának pedig, aki egyetlen olyan szót is merészel hirdetni nevemben, amelynek hirdetését nem bíztam rá, meg kell halnia. Ugyanígy annak is, aki más istenek nevében beszél.«

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből (1Kor 7,32-35)

Testvéreim! Azt szeretném, ha mentesek volnátok a gondoktól. A nőtlennek arra van gondja, ami az Úré: hogyan járjon az Úr kedvében. A nős azonban világi dolgokkal törődik: hogyan keresse felesége kedvét, ezért meg van osztva. A nem házas asszony és a szűz arra gondol, ami az Úré, hogy testben és lélekben szent legyen, míg a férjes nőt világi gondok kötik le: hogyan járjon férje kedvében. Ezt javatokra mondom, nem azért, hogy tőrbe csaljalak, hanem hogy feddhetetlen életre és az Úrhoz való osztatlan ragaszkodásra segítselek titeket.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Márk könyvéből (Mk 1,21-28)

Kafarnaum városában Jézus szombaton bement a zsinagógába, és tanított. Mindenki nagyon csodálkozott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók.

A zsinagógában volt egy ember, akit megszállt a tisztátalan lélek. Ez így kiáltott fel: „Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy: az Isten Szentje!”

Jézus ráparancsolt: „Hallgass el, és menj ki belőle!” A tisztátalan lélek erre össze-vissza rángatta az embert, aztán nagy kiáltással kiment belőle.

Mindenki nagyon megdöbbent. Az emberek egymást kérdezgették: „Mi ez? Új tanítás, és milyen hatalmas! Még a tisztátalan lelkeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki!” El is terjedt a híre hamarosan Galilea egész vidékén.

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
 • Ma fejeződik be az ökumenikus imahét, a mai, harmadik alkalom 15:30-kor lesz a református templomban.
 • Kedden, 19 órától Klotildligeten a plébánián felnőtt katekézist tartunk.
 • Csütörtökön 17 órakor Székesfehérváron a Bazilikában püspöki szentmisét tartanak a megszentelt élet napja alkalmából, melyre szeretettel várják a híveket.
 • Pénteken, elsőpéntek, 19–22 óra között Piliscsabán a plébánián gyónási lehetőség lesz.
 • Jövő vasárnap, a szentmisék végén Balázs-áldás lesz.
 • Jövő vasárnap Klotildligeten 17 órától a hátsó kápolnában, az ökumenikus imahéthez kapcsolódva, zsidó-keresztény tanúságtevős imaestet tartunk, ami szeretettel hívunk benneteket.
 • Február 24-én, szombaton, 9 és 13 óra között Klotildligeten a plébánián nagyböjti lelkigyakorlatot tartunk Száraz László atya vezetésével. Jelentkezni Náray-Szabó Marcinál lehet emailen: mnaray@yahoo.com
 • Nyáron két lelkiségi lehetőséget is ajánlunk jó szívvel a fiataljainknak:
  • Az egyik, egy egy hetes ifjúsági zarándoktábor belföldön, amire január 28-ig lehet jelentkezni Tóth Gergőnél.
  • A másik egy egy hetes ifjúsági nemzetközi lelkiségi fesztivál Međugorjéban, amire február végéig lehet jelentkezni Kiss Borinál és Kingánál.A részletes információkat a listára kiküldött emailekben találjátok.
Imaszándék: a lelki békéért