Évközi 5. vasárnap

Olvasmány Jób könyvéből (Jób 7,1-4.6-7)

A szenvedő Jób így panaszkodott: Nemde küzdelem az ember sorsa a földön? Nemde napszámos módjára tölti el napjait? Olyan, mint a rabszolga, ki árnyékba vágyik, olyan, mint a napszámos, ki a bérét várja. Csalódással teli hónapok jutottak nekem osztályrészül, keserves éjszakák lettek fizetségem. Már lefekvéskor azt kérdezem: „Mikor virrad?” És mihelyt felkelek: „Mikor lesz már este?” Tele vagyok kínnal egész alkonyatig. Napjaim futnak, mint a takács vetélője, eltűnnek, s nyomukban nem marad reménység. Gondold meg: életem csupán egy lehelet, szemem soha többé nem lát boldogságot.

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből (1Kor 9,16-19.22-23)

Testvéreim! Hogy az evangéliumot hirdetem, azzal nem dicsekedhetem, hiszen ez kényszerű kötelességem. Jaj nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot?

Ha önszántamból teszem, jutalmam lesz, ha nem önszántamból, csak megbízott hivatalnok vagyok. Mi tehát a jutalmam? Az, hogy mint az evangélium hirdetője, ingyen nyújtsam az evangéliumot, és ne éljek az evangéliumban gyökerező jogommal. Bár mindenkitől független voltam, mégis mindenkinek szolgája lettem, hogy minél többet megnyerjek. A gyöngék közt gyönge lettem, hogy megnyerjem a gyöngéket. Mindenkinek mindene lettem, hogy mindenkit üdvösségre vezessek. Mindezt az evangéliumért teszem, hogy nekem is részem legyen benne.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Márk könyvéből (Mk 1,29-39)

Abban az időben Jézus kijött a zsinagógából, és elment Simon és András házába. Simon anyósa lázas betegen feküdt. Mindjárt szóltak is Jézusnak. Jézus odament hozzá, megfogta a kezét, és fölsegítette. Erre megszűnt a láza, és szolgált nekik.

Amikor lement a nap és beesteledett, odavitték hozzá a betegeket és a gonosz lélektől megszállottakat. Az egész város ott szorongott az ajtó előtt. Jézus pedig sokakat meggyógyított, akik különböző bajokban szenvedtek; és sok ördögöt kiűzött. De nem engedte megszólalni őket, mert tudták, hogy ő kicsoda.

Hajnalban Jézus nagyon korán kelt. Kiment (a házból), elment egy elhagyatott helyre, és ott imádkozott. Simon és a vele lévők utánamentek. Mikor megtalálták, azt mondták neki: „Téged keres mindenki!”

De ő azt felelte: „Menjünk el máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az evangéliumot, – hiszen ezért jöttem.” És ment, hirdette az evangéliumot a zsinagógákban Galilea egész területén, és kiűzte az ördögöket.

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
  • Most vasárnap, a szentmisék végén Balázs-áldás lesz.
  • Most vasárnap, 17 órától Klotildligeten a hátsó kápolnában, az ökumenikus imahéthez kapcsolódva, zsidó-keresztény imaest és tenúságtevést tartunk. Szeretettel hívunk benneteket.
  • Pénteken 20 órától az evangélikus templomban taizé imaóra lesz.
  • Jövő hétvégén, a betegek világnapja alkalmából, a szentmiséket követően, a betegek kenetének felvételére lesz lehetőség. Aki szeretné megkapni, kérem, hogy lelkileg megfelelően készüljön föl rá.
  • Február 13-án, kedden, Klotildligeten a 18 órás szentmise keretében, a házasság hete alkalmából a szentmisét a házaspárokért ajáljuk föl, amenynek keretében a házaspárok megáldják majd egymást.
  • Február 18-án, szombaton, egynapos gyalogos zarándoklatot szervezünk, részletek és jelentkezés a listára küldött emailben.
  • A Liget Segítőszolgálat keretei között Papszt Miklós tart stresszkezelési alkalmakat február 8 és 15. között, csütörtöki napokon 19:15-20:15 között. Az alkalmak ingyenesek és regisztrációhoz kötöttek: liget.segitoszolgalat.piliscsaba@gmail.com címre küldött levél formájában. A maximális létszám 20 fő.
  • Újra gyászcsoport Piliscsabán. Február 20-án tízalkalmas gyászcsoport indul azoknak, akik közeli hozzátartózójukat (házastársukat, szülőjüket, testvérüket, gyermeküket) gyászolják. Információ és jelentkezés: Vida-Baráth Márta csoportvezetőnél: +36 30 900 8170marta@vida.email. Az alkalmak fizetősek lesznek.
Imaszándék: az egyházközségeinkért