Évközi 6. vasárnap

Olvasmány Mózes harmadik könyvéből (Lev 13,1-2.44-46)

Az Úr ezt mondta Mózesnek és Áronnak: „Ha egy embernek a bőrén duzzadás, kiütés vagy fénylő folt keletkezik, bőrleprára lehet gyanakodni. Vezessék Áron paphoz, vagy az ő fiai közül valamelyik paphoz. Az ilyen ember leprás és tisztátalan. A pap nyilvánítsa tisztátalannak, mivel leprája van. A leprás, akit a betegség megtámadott, szaggassa meg ruháját, a haját hordja kibontva, a szakállát takarja be, és kiabáljon: »Tisztátalan, tisztátalan!« Ameddig a betegsége tart, addig tisztátalan, s mivel tisztátalan, lakjék elkülönítve, tartózkodjék a táboron kívül.”

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből

Testvéreim! Akár esztek, akár isztok, vagy bármi mást tesztek, tegyetek mindent Isten dicsőségére. Se zsidót, se pogányt, se Isten egyházát ne botránkoztassátok meg, mint ahogy én is mindenkinek kedvében járok.

Nem azt keresem, ami nekem hasznos, hanem ami másoknak van javára, hogy üdvözüljenek. Legyetek követőim, mint ahogy én Krisztus követője vagyok!

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Márk könyvéből (Mk 1,40-45)

Abban az időben: Egy leprás jött Jézushoz. Térdre borult előtte, és így kérlelte: „Ha akarod, te meg tudsz tisztítani engem!” Jézusnak megesett rajta a szíve. Kinyújtotta kezét, megérintette, és azt mondta neki: „Akarom! Tisztulj meg!” Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult. Jézus szigorúan ráparancsolt, és mindjárt elküldte ezekkel a szavakkal: „Vigyázz, ne szólj erről senkinek egy szót sem, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és tisztulásodért mutasd be a Mózes rendelte áldozatot, bizonyságul nekik.” Ám az, alighogy elment, mindenfelé hirdetni és híresztelni kezdte a dolgot. Emiatt Jézus nem mehetett többé nyilvánosan a városba, inkább kint, elhagyatott helyeken tartózkodott. Mégis, mindenünnen özönlöttek hozzá az emberek.

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
 • Most hétvégén, a betegek világnapja alkalmából, a szentmiséket követően, a betegek kenetének felvételére van lehetőség. Aki szeretné megkapni, kérem, hogy lelkileg megfelelően készüljön föl rá.
 • Kedden Klotildligeten a 18 órás szentmise keretében, a házasság hete alkalmából a szentmisét a házaspárokért ajánljuk föl, amelynek keretében a házaspárok megáldják majd egymást.
 • Kedden Klotildligeten 19 órától a plébánián felnőtt katekézist tartunk.
 • Szerdán hamvazószerda, ezzel a nappal kezdetét veszi a nagyböjt. Hamvazószerda szigorú böjti nap, azaz a 18 és 60 éves kor közötti hívek számára a hústilalom mellett, a háromszori étkezés és egyszeri jóllakás megengedett. Szentmise és hamvazkodás:
  • 7:40-kor a Páduai iskolában,
  • 11 órakor Piliscsabán,
  • 18 órakor Klotildligeten.
 • Szerdán Klotildligeten 19:00 órától a plébánián Gyász a családban – a gyermekek gyásza címmel tart előadást Vida-Baráth Márta, utána kötetlen beszélgetésre is lehetőség lesz.
 • Csütörtökön 19:15 és 20:15 a Liget Segítőszolgálat keretei között Papszt Miklós tart stresszkezelési alkalmat. Az alkalom ingyenes és regisztrációhoz kötött: liget.segitoszolgalat.piliscsaba@gmail.com címre küldött levél formájában.
 • Nagyböjt péntekein, keresztutakat járunk:
  • 17:30-kor Piliscsabán
  • 18 órakor Pilisjászfalun
  • A klotildligeti és piliscsabai keresztutakat összevontuk. Klotildligetről segítünk eljutni Piliscsabára a keresztútra, a segítségért Paczolay Balázs keressétek.
 • Nagyböjt péntekjein is hústilalom van az adott korosztály számára.
 • Pénteken a szentmise egyben szlovák mise is lesz.
 • Szombaton a szentmise egyben regnumi mise is lesz.
 • Szombaton, egynapos gyalogos zarándoklatot szervezünk, részletek és jelentkezés a listára küldött emailben.
 • Nagyböjtben (hamvazószerdától) a Szentségi kápolna megszokott működése továbbra is megmarad, viszont erre az időszakra éjszaka is nyitva tartjuk a kápolnát, hogy lehetőség legyen éjszaka is találkozni az Úrral. Erre föl is lehet iratkozni, de az nem kötelező. További információ.
Imaszándék: a nagyböjt átéléséért