Évvégi beszámoló – 2021

Pénzögyi beszámoló

ÖSSZESEN

BEVÉTELEK (kerekítve): 38 millió Ft

(tavalyról áthoztunk még 10,8 millió Ft-ot)

KIADÁSOK (kerekítve): 26,6 millió Ft

PILISCSABA

BEVÉTELEK (kerekítve)

 • egyházadó: 1,8 millió Ft
 • perselybevétel: 4,1 millió Ft
 • liget hozzájárulása: 1,3 millió Ft
 • adományok: 0,3 millió Ft
 • egyéb bevétel: 0,7 millió Ft

Összesen: 8,2 millió Ft

Adományok a templom felújítására: 6 millió Ft
Egyházmegyei támogatás a templom felújítására: 28,2 millió Ft

KIADÁSOK (kerekítve)

 • bérek: 3,1 millió Ft 
 • fenntartási költségek: 2,5 millió Ft

Összesen: 5,6 millió Ft

 • Tavalyról áthoztunk 3,3 millió forintot.
 • Tavalyhoz képest az egyházadó bevétele 0,5 millió forinttal csökkent, viszont a perselypénz 1 millió forinttal nőtt.
 • Tavalyhoz képest a kiadásban a béreknél 1 millió forintos csökkenés tapasztalható, ami annak köszönhető, hogy a Covid-19 által teremtett, nehezebb plébániai pénzügyi helyzet miatt, az egyházmegye a plébánosok fizetését átvállalta.
 • Az egyházmegyének tartozunk még 3,5 millió forinttal a plébánia felújítása után.
 • Idén a templom külső első részét 150 milliós állami és 28,2 milliós egyházi támogatásból felújítottuk.

KLOTILDLIGET
(PILISJÁSZFALUVAL EGYÜTT)

BEVÉTELEK (kerekítve)

 • egyházadó: 8 millió Ft
 • perselybevétel: 6,1 millió Ft
 • adományok: 1 millió Ft
 • sírhelyek eladása: 0,6 millió Ft
 • egyéb: 1,3 millió Ft

Összesen: 17 millió Ft

Pályázatok: 20,1 millió Ft

KIADÁSOK (kerekítve)

 • bérek: 3,9 millió Ft
 • fenntartási költségek: 4,3 millió Ft 
 • beruházások: 2 millió Ft
 • rendezvényeink: 0,3 millió Ft
 • csabai plébániával közös költségek: 1,3 millió Ft
 • egyéb: 1 millió Ft

Összesen: 12,8 millió Ft

 • Tavalyról áthoztunk 18,9 millió forintot.
 • Tavalyhoz képest az egyházadó bevétele 1,2 millió forinttal, a perselypénz 1,5 millió forinttal nőtt.
 • Tavalyhoz képest a kiadásban a béreknél 1,1 millió forintos növekedés tapasztalható, ami annak köszönhető, hogy teljes állásba fölvettünk egy gondnokot.
 • A templom felújítására 15 millió forintot nyertünk, a beruházás jövőre valósul meg.
 • A maradék 5,1 millió forintnyi pályázati pénzt a jászfalui kápolna körüli tér rendezésére, és közösségi programokra kaptuk.
 • A református templom tűzkár utáni helyreállítását támogattuk 0,5 millió forinttal.

PILISJÁSZFALU

BEVÉTELEK (kerekítve)

 • egyházadó: 1 307 eFt
 • perselybevétel: 729 eFt
 • adományok: 89 eFt
 • egyéb: 140 eFt

Összesen: 2 265 eFt

Pályázat: 4 686 eFt

KIADÁSOK (kerekítve)

 • beruházások: 1 257 eFt
 • fenntartási kiadások: 346 eFt
 • személyi kifizetések: 408 eFt
 • egyéb: 75 eFt

Összesen: 2 086 eFt

 • Tavalyhoz képest növekedett az egyházadó, és a perselybevétel.
 • A beruházási kiadás a korlát és a kerítés megvételét és felszerelését, valamint a térkövek megvételét fedi.
 • A kápolna melletti kocsibehajtó és parkoló térkövezésére 4,7 millió Ft támogatást nyertünk, a kivitelezés folyamatban van.

Összefoglalóan:

 • Magyarországon az államtól, az egyháztól és az egyházmegyétől nem kapunk sem fizetést, sem támogatást, csak akkor, ha pályázaton nyerünk, a magyarországi katolikus egyház koncepciója szerint a hívek tartják el a papjaikat, a segítőiket, a plébániákat, és a templomokat. Idén, a járványhelyzet miatt viszont az egyházmegye részben átvállalta a papok fizetésének terhét.
 • Nagyon köszönjük mindenki anyagi hozzájárulását, ugyanis két rendszeres anyagi bevételi forrásunk van: az egyházadó és a perselypénz, ebből állunk mindent: alkalmazotti fizetéseket, fenntartási, rendezvényi és beruházási költségeket.

Lelkipásztori beszámoló

PiliscsabaKlotildligetPilisjászfaluÖsszesen
keresztelő2546172
elsőáldozó44Piliscsabán953
esküvő65112
temetés28122*42
* Piliscsabán temetve
 • Elsőáldozóból közel 10-el, keresztelőből pedig közel 20-al több volt mint tavaly.
 • Köszönet mindenkinek, aki él a szentségekkel, és aki a szentségekhez vezet másokat.