Felolvasás a szentmiséken

Kedves Testvérek!

Klotildligeten, a szentmisében a felolvasások méltó jellegét elősegítendő, készült egy protokoll, kérjük eszerint járjatok el, amikor felolvastok.

  • A felolvasó méltó módon legyen felöltözve.
  • A felolvasó a szentmise előtt tíz perccel érkezzen meg, és jelentkezzen a sekrestyésnél.
  • A felolvasandó szöveget nézze meg az olvasmányos könyvben (előre is lehet készülni, de az  olvasmányos könyvben lévő szöveg nem biztos, hogy pontosan megegyezik a Biblia egyéb fordításaiban található szövegváltozattal).
  • Aki a könyörgéseket olvassa, szentmise előtt kérje el a sekrestyéstől a könyvben nem szereplő könyörgést, ha van ilyen.
  • A felolvasó időben induljon el az ambóhoz: az olvasmány előtti könyörgés alatt, a szentlecke előtti ének alatt, illetve a Credo végén.
  • Vasárnap az olvasmány előtt meg kell várni, amíg a gyerekek (és szüleik) kimennek a misekuckóra.
  • Amikor a felolvasó kimegy olvasni, a lépcső tetején álljon meg, és hajtson fejet az oltár felé, mielőtt az ambóhoz menne. Mikor az ambótól visszaindul a helyére, ugyanott ismét hajtson fejet az oltár felé.
  • A könyörgések felolvasója induljon el az ambóhoz a könyörgéseket bevezető ima kezdetekor.A könyörgések felolvasása után a felolvasó álljon a sekrestye ajtajába, és ott várja meg, amíg a pap elmondja a könyörgéseket záró imát.

A honlapon megtalálható a táblázat, amibe mindenki beírhatja magát, hogy mikor és mit szeretne felolvasni.

Szabolcs atya és a liturgikus munkacsoport