Húsvét 5. vasárnapja

Olvasmány az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 9,26-31)

Amikor (megtérése után) Saul Jeruzsálembe ért, a tanítványokhoz akart csatlakozni, de mind féltek tőle. Nem hitték el, hogy tanítvánnyá lett. Végül Barnabás mégis maga mellé vette, és elvitte az apostolokhoz. Elmondta nekik, hogy (Pál) látta az úton az Urat, hogy (az Úr) mit mondott neki, és hogy ő milyen bátran kiállt Damaszkuszban Jézus ügye mellett.

(Pál) ezentúl velük járt-kelt Jeruzsálemben, s nyíltan beszélt az Úr nevében. A görög nyelvű zsidókhoz is beszélt, sőt vitába szállt velük. De azok az életére törtek. Amikor ezt a testvérek megtudták, Cezáreába elkísérték, majd onnét Tarzuszba küldték.

Az Egyház egész Júdeában, Galileában és Szamariában békét élvezett. Megerősödött, az Úr félelmében élt, és a Szentlélek segítségével egyre terjedt.

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent János apostol első leveléből (1Jn 3,18-24)

Gyermekeim, ne szóval és nyelvvel szeressünk, hanem tettel és igazsággal. Erről ismerjük fel hogy az igazságból valók vagyunk-e és így nyugtatjuk meg színe előtt a szívünket. Ha szívünk vádol is valamivel, Isten fölötte áll szívünknek, ő mindent tud. Szeretteim, ha szívünk nem vádol, legyünk bizalommal az Isten iránt. Bármit kérünk, megkapjuk tőle, hisz megtartjuk parancsait, és azt tesszük, ami neki tetszik. Az az ő parancsa, hogy higgyünk Fiának, Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, amint ő parancsolta. Aki teljesíti parancsait, Istenben marad, és Isten is őbenne. Azt, hogy ő bennünk marad, a Lélektől tudjuk, akit adott nekünk.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent János könyvéből (Jn 15,1-8)

Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: Én vagyok az igazi szőlőtő, és Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem.

Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz. Mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek.

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
  • Májusban a hétköznapi szentmisék előtt fél órával májusi litániát imádkozunk.
  • Kedden 16:30-tól a Nagyboldogasszony ház kápolnájában tartjuk a Prohászka Imaszövetség tavaszi imaóráját a hivatásokért.
  • Elindultak a Liget Segítőszolgálat Beszélgető péntek elnevezésű alkalmai. A Beszélgető péntek olyan lehetőséget kínál, ahol segítő szakemberek – hetente más és más – hallgatják meg a kérdéseket, nehézségeket bármilyen lelki témában. Ünnepnapokat  kivéve minden pénteken 17 és 19 óra között Klotildligeten a Szent László teremben lesz a nyári szünetig.
  • Pénteken, első péntek lévén, 19 és 22 óra között Piliscsabán a plébánián gyónási lehetőség lesz.
  • Szombattól (május 4.) Piliscsabán a templomban lesznek a szombati előesti szentmisék.
  • Jövő vasárnap Klotildligeten a 9-es szentmise után a Missziós Gyermekek adomány-büfét tartanak az árkádok alatt, és az abból befolyó összeget az arlói misszióba viszik el. Ugyanakkor jó állapotú (bármilyen méretű) cipőt és gyertyaöntésre viaszt gyűjtenek, amiket a padlásföljáróba lehet elhelyezni.
  • Megnyílt a CsaTa, azaz a nyári családos táborunk, jelentkezési felelülete, jelentkezni a link segítségével tudtok. Szeretettel várjuk a helyi családokat, a jubileumi X. CsaTába.
  • Május 4–5-én és 11–12-én intenzív (10–16 óra között), négynapos Ölelj át! elnevezésű párkapcsolati tréning lesz Klotildligetn a plébánián. Jelentkezés és további információ Vida-Baráth Mártánál.
Imaszándék: a megváltás átéléséért