Húsvét 6. vasárnapja

Olvasmány az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,25-26.34-35.44-48)

Amikor Péter megérkezett (Cezáreába), Kornéliusz (százados) eléje sietett, és a lábához borult, hogy hódoljon neki. De Péter fölemelte. „Állj fel – mondta –, hisz én is csak ember vagyok.” Majd szólásra nyitotta ajkát és ezeket mondta: „Valóban, el kell ismernem, hogy Isten nem személyválogató. Mindenki kedves előtte, bármely néphez tartozik is, aki féli őt, és az igazságot cselekszi.”

Péter még be sem fejezte a beszédet, és a Szentlélek már leszállt mindenkire, aki hallgatta a tanítást. A zsidókból lett keresztények, akik Péterrel érkeztek, ámulatba estek, hogy a Szentlélek ajándéka a pogányokra is kiáradt. Mert hallották, hogy megkapták a nyelvek adományát, és magasztalják az Istent.

Péter megszólalt: „Meg lehet-e tagadni a keresztvizet azoktól, akik a Szentlelket éppen úgy megkapták, mint mi?” Elrendelte tehát, hogy Jézus Krisztus nevében kereszteljék meg őket. Őt viszont arra kérték, hogy maradjon még náluk néhány napig.

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent János apostol első leveléből (1Jn 4,7-10)

Testvéreim!

Szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van! Mindenki, aki szeret, Istentől való, és ismeri Istent. Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert az Isten szeretet. Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy az Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte a Fiát, bűneinkért engesztelésül.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent János könyvéből (Jn 15,9-17)

Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért.

Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok: maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást!

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
 • Ma, vasárnap, Anyák napja van, a Jóisten éltesse őket, és a szentmise végén külön áldást kapnak.
 • Most vasárnap Klotildligeten a 9-es szentmise után a Missziós Gyermekek adomány-büfét tartanak az árkádok alatt, és az abból befolyó összeget az arlói misszióba viszik el. Ugyanakkor jó állapotú (bármilyen méretű) cipőt és gyertyaöntéshez viaszt gyűjtenek, amiket a padlásfeljáróba lehet elhelyezni.
 • Májusban a hétköznapi szentmisék előtt fél órával májusi litániát imádkozunk.
 • Kedden Klotildligeten a 18 órás szentmise után a énekes zsolozsma lesz a Ferences Világi Rend vezetésével.
 • Kedden 19 órától Klotildligeten a plébánián felnőtt katekézist tartunk.
 • Csütörtökön klotildligeten a szentmise 17:30-kor fog kezdődni, mert ez lesz egyben a Szent László óvodások Anyák napi szentmiséje is.
 • Csütörtök az Egyházmegyénk imanapja is, imádkozzunk ezen a napon különösképpen egyházmegyénkért is.
 • Elindultak a Liget Segítőszolgálat Beszélgető péntek elnevezésű alkalmai. A Beszélgető péntek olyan lehetőséget kínál, ahol segítő szakemberek – hetente más és más – hallgatják meg a kérdéseket, nehézségeket bármilyen lelki témában. Ünnepnapokat  kivéve minden pénteken 17 és 19 óra között Klotildligeten a Szent László teremben lesz a nyári szünetig.
 • Pénteken 20 órakor az evangélikus templomban taizé imaóra lesz.
 • Májustól a szombati előesti szentmisék Piliscsabán a templomban lesznek.
 • Találtok egy-egy dobozkát a templomainkban a mostani hétvégén, amiben az elsőáldozó gyerekek nevével ellátott kis kártyák sorakoznak. Kérlek benneteket, vigyetek egy-egy nevet, és imádkozzatok a gyermekért és családjáért!
Imaszándék: a megváltás átéléséért